Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1156/18.12.2007 Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1156/18.12.2007
Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού


ΠΟΛ.1156/18.12.2007 Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.:1121689/7606/1303/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1156
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-364.7202-5
FAX : 210-364.5413

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. H Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. με την αρ.πρωτ.Δ.1411/876/4.9.2007 εγκύκλιο, την οποία επισυνάπτουμε, παρέχει οδηγίες στις Τελωνειακές Περιφέρειες για τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης
για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 7616 99 90.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. καθορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω απόφαση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α).

Η θεώρηση αυτή γίνεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, που πραγματοποίησε ο υποκείμενος κατά την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ε.Δ.Δ.Α. δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο.

Στο όριο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ποσά που αναγράφονται στις χορηγούμενες ετήσιες βεβαιώσεις από
τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες βάσει της Δ1411/876/4.9.2007 εγκυκλίου της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Επομένως, στις περιπτώσεις που με τα προβλεπόμενα από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 δικαιολογητικά προσκομίζονται και οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τα ποσά που αναγράφονται σΆ αυτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα περιλαμβάνονται στο χορηγούμενο όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ευστ. Μιχαλόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης