Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 6958/59/15.10.2007 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ξενοδοχείο

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 6958/59/15.10.2007
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ξενοδοχείο


ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 6958/59/15.10.2007 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ξενοδοχείο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Αθήνα,  15-10-2007
Αριθ. Πρωτ.: 6958

Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.   59 / 2007

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 28-06-07 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τους Λ. Κοτσαλή, Φ. Δωρή και Α. Παπανεοφύτου, τακτικά μέλη, και τo αναπληρωματικό μέλος Α. Πράσσο σε αντικατάσταση του τακτικού Σ. Σαρηβαλάση ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως – εγγράφως, δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Επίσης, λόγω κωλύματος αν και εκλήθησαν νομίμως – εγγράφως, δεν παρέστησαν οι Ν. Φραγκάκης και Α. Πομπόρτσης, τακτικά μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη Χ. Πολίτης και Γ. Πάντζιου. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη ο εισηγητής Ι. Λυκοτραφίτης, υπάλληλος του τμήματος Ελεγκτών, ο οποίος μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη των αποφάσεων αποχώρησε, και η Α. Κανακάκη ως γραμματέας, υπάλληλος του Διοικητικού–Οικονομικού Τμήματος, μετά από εντολή του Προέδρου.


    Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Στις 19-03-2007 κατατέθηκε στην Αρχή η υπΆ αρ. πρωτ. 2046/19-03-2007 καταγγελία του Σωματείου “Αλληλεγγύη” Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο .............................. («............................») με την οποία καταγγέλθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο ξενοδοχείο σε χώρους εργασίας.

Από τα στοιχεία που τηρεί η Αρχή προέκυψε ότι η παραπάνω εταιρεία δεν είχε γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2472/1997, την εν λόγω επεξεργασία την ημερομηνία που υποβλήθηκε η καταγγελία.

Η Αρχή απέστειλε το υπΆ αρ. πρωτ. 2217/23-03-2007 έγγραφο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, με το οποίο του ζήτησε να απαντήσει στην καταγγελία, και αν όντως υπήρχε κύκλωμα εν λειτουργία να γνωστοποιήσει την τήρηση και λειτουργία του συγκεκριμένου κυκλώματος και να προσκομίσει διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία προκείμενου να εξετάσει την παραπάνω καταγγελία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απάντησε με την υπΆ αρ. πρωτ. 469ΓΝ/26-04-2007 γνωστοποίηση λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, καθώς και με το υπΆ αρ. πρωτ. 2931/24-4-2007 Υπόμνημα. Με το Υπόμνημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ισχυρίστηκε ότι η λειτουργία των καμερών γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους μόνο, όπως η πισίνα, στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, και στο γυμναστήριο, ή σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας, όπως στην Προεδρική σουίτα, και συνεπώς η λειτουργία αυτού του κυκλώματος είναι νόμιμη και ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997. Επίσης, ανέφερε ότι αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο κώδικας Καλής Πρακτικής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στην οικεία θέση (6.14) ρητώς αναφέρει ότι είναι επιτρεπτή η παρακολούθηση των εργαζομένων, στο μέτρο που ο εργοδότης διατηρεί την επέμβασή του στον ιδιωτικό χώρο των εργαζομένων στο ελάχιστο, ενώ η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπεται, εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγείας ή ασφαλείας ή προστασίας περιουσιακών αγαθών.

Στη συνέχεια, και για την πιο αποτελεσματική επεξεργασία της καταγγελίας, επαναλήφθηκε το αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, που είχε διατυπωθεί και με το υπΆ αρ. πρωτ. 2217/23-03-2007 έγγραφο  της Αρχής, για να παράσχει στην Αρχή δείγμα από τις εικόνες που συλλέγουν οι κάμερες, όπως και έγινε με το υπΆ αρ. πρωτ. 469ΓΝ/08-06-2007 συμπληρωματικό της γνωστοποίησης έγγραφο.
 
  Από τα ανωτέρω στοιχεία, προέκυψαν τα εξής ευρήματα:

α) Κάμερες εξωτερικά του ξενοδοχείου: Πολλές από τις εξωτερικές κάμερες έχουν δυνατότητα λήψης εικόνας από χώρους εκτός του ξενοδοχείου. Λαμβάνουν εικόνα από πρόσωπα και οχήματα τα οποία βρίσκονται στις οδούς που περιβάλλουν το κτίριο (Λεωφόρος Συγγρού, Οδός Λαγουμτζή, Οδός Φιλίνου και Οδός Αυτοκράτορος Νικολάου) και στα πεζοδρόμια. Μια από αυτές είναι περιστρεφόμενη και διαθέτει δυνατότητα εστίασης-zoom, επιτρέποντας έτσι την καταγραφή χαρακτηριστικών προσώπου, πινακίδων κυκλοφορίας, ακόμα και προσώπων εντός κινουμένων οχημάτων.

β) Κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου: Υπάρχουν κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από τους διαδρόμους των ορόφων και των υπογείων, από τις εισόδους ανελκυστήρων όλων των ορόφων, καθώς και από κάποια κλιμακοστάσια. Υπάρχουν κάμερες που ελέγχουν την είσοδο στα υπόγεια του κτιρίου, την είσοδο από το πάρκινγκ/garage προς το ξενοδοχείο, ενώ επίσης ελέγχονται από κάμερες όλες οι είσοδοι στο κτίριο του υπεύθυνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσιακής εισόδου.

γ) Κάμερες στην πισίνα και στο γυμναστήριο: Όπως προκύπτει από τα παραπάνω κατατεθέντα στοιχεία, υπάρχει κάμερα, κινούμενη και με δυνατότητα zoom, που λαμβάνει εικόνα από τον χώρο της πισίνας στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με το υποβληθέν Υπόμνημα, μετά τις 9μ.μ., που δεν απασχολείται πλέον προσωπικό παρακολούθησης και επέμβασης (ναυαγοσώστες), η κάμερα στρέφεται προς την πισίνα για λόγους ασφαλείας των πελατών (κίνδυνος λάθρας εισόδου πελατών και πνιγμού αυτών). Εντούτοις, από τα κατατεθέντα στοιχεία, η εν λόγω κάμερα ήταν στραμμένη προς την πισίνα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, 2 κάμερες υπάρχουν και στον χώρο του γυμναστηρίου.

δ) Κάμερες για την προστασία της Προεδρικής σουίτας: Υπάρχουν κάμερες στον ανελκυστήρα της σουίτας, στην είσοδο, στους διαδρόμους του 9ου ορόφου που βρίσκεται η σουίτα, καθώς και στο μπαλκόνι της.

ε) Τα δεδομένα που καταγράφονται από τις κάμερες φυλάσσονται για χρόνο άνω των 15 ημερών, συγκεκριμένα για 30 ημέρες.

στ) Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, έχουν τοποθετηθεί 5 πινακίδες στους χώρους που βιντεοσκοπούνται για να ενημερώνουν τα άτομα ότι προχωρώντας θα βρεθούν σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο X, υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου, ερωτηθείς για την εν λόγω γνωστοποίησή απάντησε ότι οι 5 πινακίδες είναι αναρτημένες, μια στην κεντρική είσοδο, μια στην βοηθητική, μια στην είσοδο του προσωπικού, μια στην είσοδο του πάρκινγκ και μία στην είσοδο των ανελκυστήρων από το πάρκιγνκ.

ζ) Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο X, υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου, ερωτηθείς σχετικά με την παραπάνω γνωστοποίηση, δήλωσε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαθέτει γραπτές διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ούτε κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων που να δεσμεύει τα πρόσωπα που ασχολούνται με την επεξεργασία αυτή.

η) Στην υπΆ αρ. πρωτ. 469ΓΝ/26-04-2007 γνωστοποίηση που κατέθεσε ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνεται ότι δύο από τις οθόνες παρακολούθησης, οι οποίες εμφανίζουν αποκλειστικά τις εξωτερικές περιμετρικές κάμερες, λειτουργούν στο τηλεφωνικό κέντρο, και παρακολουθούνται από τηλεφωνήτριες, και όχι από προσωπικό ασφαλείας, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες πέντε οθόνες παρακολούθησης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο X, υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου, ερωτηθείς σχετικά με την παραπάνω γνωστοποίησή, δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει για να εξασφαλίζεται συνεχής παρακολούθηση των οθονών.


Η υπόθεση συζητήθηκε στο Συμβούλιο Αδειών της Αρχής στη συνεδρίαση της 14-06-2007, όπου, καθώς έχουν σημειωθεί παραβάσεις του Ν.2472/1997 και των σχετικών Οδηγιών, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί το θέμα στην Ολομέλεια της Αρχής και να κληθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε ακρόαση.

Η Ολομέλεια της Αρχής συζήτησε την υπόθεση στη συνεδρίαση της 28-06-2007. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ως εκπρόσωποι του ξενοδοχείου οι Έφη Μητσοπούλου, νομικός σύμβουλος του ξενοδοχείου και X, Προϊστάμενος του τμήματος Ασφαλείας του ξενοδοχείου, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις του υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά με την υπόθεση.

Εν συνεχεία, μετά από εξέταση και συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Αρχή


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2472/97:
«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει:

α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών,

β) να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας.»
Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου νόμου «ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας». Κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του ίδιου νόμου «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή τα υποκείμενα για την ταυτότητα του, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης».

Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 1122/26-9-2000 για τα κλειστά κυκλώματα:

«A) Κριτήριο για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι : α) η αρχή της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον ο σκοπός της δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξ ίσου αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο μέσα και β) η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να υπερέχει καταφανώς, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες.

B) Τα δεδομένα που συλλέγονται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης πρέπει να είναι συναφή και πρόσφορα και πάντως όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται, για να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας και θα πρέπει τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι σταθερές βιντεοκάμερες και ο τρόπος λήψης να καθορίζονται, έτσι ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκεται. Έτσι, για παράδειγμα, αν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ενός καταστήματος ή μίας τράπεζας αποβλέπει στην πρόληψη της κλοπής αγαθών ή την αποτροπή ληστείας, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να χρησιμεύουν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή της απόδοσης των εργαζομένων.»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2472/97:
«Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.»
    

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υπόθεσης και σε συνάρτηση με τον τρόπο που η Αρχή έχει ήδη αντιμετωπίσει προηγούμενες περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων σε χώρους ξενοδοχείων, προκύπτουν τα εξής:
α) Κάμερες εξωτερικά του ξενοδοχείου:  Η δυνατότητα λήψης εικόνας από την εξωτερική κάμερα, πέρα από τον χώρο εισόδου και το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, αντιβαίνει σε όσα προβλέπει η παρ. β αρ. 1 της 1122/26-9-2000 οδηγίας της Αρχής.

β) Κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου: Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η λήψη εικόνων των εισόδων των δωματίων στους διαδρόμους είναι φανερό ότι θίγει την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητα των ατόμων, εργαζομένων, πελατών και τρίτων. Δεδομένου ότι υπάρχουν κάμερες που ελέγχουν όλες τις εισόδους στο ξενοδοχείο (κεντρική, βοηθητική, πάρκινγκ, και υπηρεσιακή), δεν δικαιολογείται η εγκατάσταση καμερών στους διαδρόμους και στους ανελκυστήρες των υπολοίπων ορόφων πλην του ισογείου. Με τις κάμερες αυτές με τον τρόπο που είναι τοποθετημένες μπορεί να ελεγχθεί η είσοδος πελατών στα δωμάτια, τα οποία βρίσκονται στην εμβέλεια των καμερών, θίγοντας έτσι την ιδιωτικότητα αυτών, καθώς και των υπαλλήλων που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, αντιβαίνοντας στα όσα προβλέπουν οι 1122/26-9-2000 και 115/2001 Οδηγίες της Αρχής. Συνεπώς, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Για την προστασία εσωτερικών χώρων, και ειδικά τους χώρους εκδηλώσεων, στους οποίους έχουν πρόσβαση εξωτερικά συνεργεία π.χ. για την τηλεοπτική κάλυψη ενός συνεδρίου, θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάμερα ασφαλείας στην έξοδο κινδύνου που χρησιμοποιούν τα συνεργεία αυτά για την πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, αντί των καμερών που υπάρχουν τώρα εσωτερικά στους διαδρόμους.

γ) Κάμερες στην πισίνα και στο γυμναστήριο: Και στις 2 περιπτώσεις, θεωρείται ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η προστασία των πελατών, μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα ή με άλλο ηπιότερο τρόπο, με την έννοια της προσβολής της ιδιωτικότητας των πελατών, όπως η φυσική παρουσία κάποιου υπαλλήλου του ξενοδοχείου για την περίπτωση του γυμναστηρίου, ή τοποθέτηση συναγερμού στις εξόδους κινδύνου από το κτίριο του ξενοδοχείου προς την πισίνα. Συνεπώς, οι ανωτέρω κάμερες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

δ) Κάμερες για την προστασία της Προεδρικής σουίτας: Ενώ είναι αντιληπτή η ανάγκη για ένα ιδιαίτερο επίπεδο προστασίας του χώρου αυτού, η λήψη δεδομένων εικόνας από τους διαδρόμους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας, καθώς η πρόσβαση στους ανελκυστήρες και στις εισόδους της σουίτας καλύπτεται ήδη από κάμερες. Αντίθετα, η εγκατάσταση των εν λόγω καμερών ενδέχεται να θίγει την ιδιωτικότητα των υπαλλήλων και των υπολοίπων πελατών του υπεύθυνου επεξεργασίας που κινούνται στους υπόλοιπους χώρους του 9ου ορόφου.

ε) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαθέτει ειδική άδεια από την Αρχή για να του επιτραπεί να τηρεί δεδομένα που καταγράφονται από τις κάμερες για χρόνο άνω των 15 ημερών, αντιβαίνοντας σε όσα προβλέπει η παρ. ε αρ. 1 της 1122/26-9-2000 οδηγίας της Αρχής.

στ) Για την έκταση του εν λόγω συγκροτήματος, κρίνεται ότι ο αριθμός των ήδη αναρτημένων πινακίδων δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα η ενημέρωση σχετικά με την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος να είναι ελλιπής. Ενημερωτικές πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους χώρους που καλύπτονται από το κλειστό κύκλωμα και όχι μόνο στις εισόδους του κτιρίου.

ζ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει γραπτές διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ή κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων που να δεσμεύει τα πρόσωπα που ασχολούνται με την επεξεργασία αυτή.

η) Η χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που απασχολούνται στο τμήμα ασφαλείας του ξενοδοχείου που διαθέτουν αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2472/97. Οι οθόνες παρακολούθησης θα πρέπει να βρίσκονται όλες στον ίδιο χώρο (control room).

Συνεπώς οι ισχυρισμοί του υπευθύνου επεξεργασίας για την νομιμότητα της λειτουργίας των παραπάνω καμερών είναι αβάσιμοι. Συνολικά, από τα μέχρι τώρα κατατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι: α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει παραβεί το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2472/97, διότι συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, β) έχει παραβεί το άρθρο 6 του Ν. 2472/97, διότι δεν έχει υποβάλει γνωστοποίηση, και γ) δεν εξασφαλίζει επαρκώς τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως ορίζονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛOΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

    Η Αρχή απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς την εταιρεία «Αθήναιον Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», ώστε να συμμορφωθεί με τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το κλειστό κύκλωμα που λειτουργεί στο ξενοδοχείο ..................................:
α) Κάμερες εξωτερικά του ξενοδοχείου: Θα πρέπει να επανατοποθετηθούν και να τροποποιηθεί η εστίασή τους, έτσι ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εικόνα από πρόσωπα και οχήματα τα οποία βρίσκονται στις γύρω οδούς και στα πεζοδρόμια.
β) Κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου: Να αφαιρεθούν οι κάμερες από τους διαδρόμους των ορόφων και των υπογείων, και από τις εισόδους όλων των ορόφων πλην του ισογείου, καθώς και από τα διάφορα κλιμακοστάσια του ξενοδοχείου.
γ) Κάμερες στην πισίνα και στο γυμναστήριο: Να αφαιρεθούν οι κάμερες από τον χώρο του γυμναστηρίου. Για την κάμερα στον χώρο της πισίνας, είτε να αφαιρεθεί είτε να αλλαχθεί η θέση και η εστίασή της ώστε να μην λαμβάνει εικόνα από τους λουόμενους επισκέπτες και τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου.
δ) Κάμερες για την προστασία της Προεδρικής σουίτας: Να αφαιρεθούν οι κάμερες από τους διαδρόμους του 9ου ορόφου που βρίσκεται η σουίτα.
ε) Τα δεδομένα του κλειστού κυκλώματος πρέπει να τηρούνται μέχρι τρεις (3) ημέρες.
στ) Να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε εμφανή σημεία σε όλους τους χώρους που λειτουργούν κάμερες.
ζ) Θα πρέπει να δημιουργηθούν και να υποβληθούν στην Αρχή γραπτές διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ή κώδικας δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων που να δεσμεύει τα πρόσωπα που ασχολούνται με την επεξεργασία αυτή.
η) Η χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που απασχολούνται στο τμήμα ασφαλείας του ξενοδοχείου που διαθέτουν αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα. Οι οθόνες παρακολούθησεις θα πρέπει να βρίσκονται όλες στον ίδιο χώρο (control room).

Η Αρχή επίσης επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή ότι έχει εκπληρώσει τις παραπάνω συστάσεις της. Συγκεκριμένα, ο χρόνος αναφοράς για την αφαίρεση ή επανατοποθέτηση των καμερών, για την τροποποίηση του χρόνου τήρησης των δεδομένων και για την ανάρτηση συμπληρωματικών ενημερωτικών πινακίδων ορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ενώ για τη σύνταξη και την υποβολή στην Αρχή κώδικα δεοντολογίας για την χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης καθώς και για την τροποποίηση των οθονών παρακολούθησης ο χρόνος αναφοράς ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Ο χρόνος αναφοράς υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης αυτής.


                        Ο Πρόεδρος                               Η Γραμματέας

     Δημήτριος Γουργουράκης                                   Αγγελική Κανακάκη  
       

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης