Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Αρ. Πρ. Π51/ 28/1406/03.12.2007 Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Αρ. Πρ. Π51/ 28/1406/03.12.2007
Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα

IKA Αρ. Πρ. Π51/ 28/1406/03.12.2007 Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΘΗΝΑ 3/ 12 /2007
Αριθ. Πρωτ. Π51/ 28/1406
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας
Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 16 – 10241 ΑΘΗΝΑ
Όλες τις Νομ/κές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πληροφορίες:Τηλ: 210 5236611
α) Υπόψη Διευθυντών
β) ΠΥΥ
γ) Υπόψη Γραμματείας Υγ. Επιτροπών Αναπηρίας
FAX: 210 5248079
Θέμα: «Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του α.15 του Ν. 3607/2007:
«Οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το αργότερο την 15η εργάσιμη ημέρα, από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, καταβάλλουν στον αιτούντα προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% της σύνταξης που προκύπτει με βάση τα ασφαλιστικά στοιχεία που αφορούν το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και τα οποία περιλαμβάνονται σε υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει, του αιτούντος που συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολογητικά”.

Κατόπιν των παραπάνω, οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των περιπτώσεων ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη λόγω γήρατος (σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 1 του Ν. 612/77/(ΦΕΚ Α΄164, του α. 5 παράγρ.4 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το α. 61 παρ. 6 του Ν. 3518/2006) όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κρίση των αρμοδίων Υγειον. Επιτροπών οι οποίες καθορίζουν το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία ποσοστό αναπηρίας, θα αποστέλλονται μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της ΑΥΕ (εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ασκήσει προσφυγή στη ΒΥΕ) ή της ΒΥΕ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ή το αργότερο την επόμενη ημέρα και κατά προτεραιότητα στο αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, ώστε να εκδίδεται η σχετική απόφαση συνταξιοδότησης μέσα στο καθορισμένο νομοθετικά χρονικό διάστημα των 15 ημερών.

Ο Γενικός Διευθυντής
Υπηρεσιών Υγείας
Παναγιώτης Αλουμανής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης