Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Γ.Ε.: Ε33/407/12.11.2007 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α΄).

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Γ.Ε.: Ε33/407/12.11.2007
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α΄).


IKA Γ.Ε.: Ε33/407/12.11.2007 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α').

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Ε33/407/12-11-2007

ΣΧΕΤ. : Η 71/06 εγκύκλιος

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 (δέκατου ένατου) του ν.3607/07 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄/1-11-07), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών που είχε οριστεί με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.3518/06, παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι μέχρι 31/12/07, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν όλους τους εργοδότες - οφειλέτες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, που θα υποβάλλουν αίτηση για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχ/σης έως την 31/12/2007, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/2006.

Επίσης, δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση :
α)
Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση μέχρι 2/4/07, τους είχε χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα, αλλά είχε παρέλθει η διάρκεια ισχύος του, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/06 (καταβολή απαιτητών τρεχουσών εισφορών από 1/11/06 και μέχρι το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση).
β)
Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση μετά την 2/4/07 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3607/2007, εφόσον προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά.
Υπενθυμίζουμε ότι, προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκ/των, θα πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου 71/06, στα χορηγούμενα Υπηρεσιακά Σημειώματα :
α)
Να ενημερώνουν τους εργοδότες – οφειλέτες για τη λήξη της
προθεσμίας ρύθμισης των οφειλών.
β)
Να αναγράφουν την κατά περίπτωση προθεσμία ρύθμισης των οφειλών.
Εξάλλου οι Διευθυντές των αντίστοιχων μονάδων με ευθύνη τους θα πρέπει να ελέγχουν τις χορηγούμενες εκ του νόμου προθεσμίες και να υπογράφουν για την υπαγωγή ή μη των οφειλετών στη ρύθμιση σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι όλα τα ανωτέρω δεν θα τύχουν εφαρμογής στις περιπτώσεις οφειλετών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/2006 και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 71/2006.ΦΕΚ 245/τ.Α-/1-11-07
ΝΟΜΟΣ 3607/07

Σύσταση και Καταστατικό της « Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. » ( Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.

Αρθρο 19
...
2. Η προθεσμία της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α'/21.12.2006) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συν εισπράττονται από το Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ., παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης