Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Γ.Ε. : Α23/593/02.11.007 Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Γ.Ε. : Α23/593/02.11.007
Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.


ΙΚΑ Γ.Ε. : Α23/593/02.11.007 Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε. : Α23/593/2-11-007

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/22544/1420/26.9.2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από παροχή εργασίας μετά την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει του άρ. 10 του ν.2874/2000.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ. 10 του ν.2874/2000 έχει ως αποκλειστικό σκοπό την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από άτομα τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει ο ΛΑΕΚ την καταβολή προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του συνόλου των αναλογουσών εισφορών.

Επομένως, στην περίπτωση ανέργου που υπήχθη στην προαιρετική ασφάλιση και αφού συμπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανέλαβε εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκε, ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ αντίθετα ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του ν. 2874/2000, πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης, με επιστροφή στον ΛΑΕΚ των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που ακυρώνεται.Αθήνα 26/9/2007
Αριθ.Πρωτ.: Φ.80000/22544/1420
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτημα

Απαντώντας στο από Α23/593/2.8.07 έγγραφο σας και στο θέμα του τρόπου αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί από ανέργους οι οποίοι, αφού εντάχθηκαν στην προαιρετική ασφάλιση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και συμπλήρωσαν τον κατ' ελάχιστον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων, ανέλαβαν εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκαν, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 έχει ως αποκλειστικό σκοπό την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει ο ΛΑΕΚ την καταβολή προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του συνόλου των αναλογουσών εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.21/οικ. 1177/ΦΕΚ Β7709 6-6-2001 υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ1 εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων για τη διακρίβωση του χρόνου που υπολείπεται για τη συμπλήρωση των 4500 ημερών εργασίας απαιτείται να υποβάλλει ο άνεργος, πέραν των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης πέραν αυτού που περιλαμβάνεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή στις βεβαιώσεις των τυχόν άλλων φορέων στους οποίους έχει ασφαλισθεί.
Επίσης προβλέπεται αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση ανάληψης εργασίας.

Από όλες τις ανωτέρω προβλέψεις της υπουργικής απόφασης αλλά και από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 προκύπτει με σαφήνεια ότι η προαιρετική ασφάλιση χωρεί μόνο για όσο χρόνο υπολείπεται για τη συμπλήρωση των 4500 ημερών εργασίας και εφόσον ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παροχή εργασίας.

Συνεπώς στην περίπτωση ανέργου που υπήχθη στην προαιρετική ασφάλιση και αφού συμπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανέλαβε εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκε ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ αντίθετα ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000 πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να χωρήσει και επιστροφή στον ΛΑΕΚ των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που ακυρώνεται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης