Αποτελέσματα live αναζήτησης

YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.01.2007 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,)

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.01.2007
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,)

YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.01.2007 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.1.2007

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006

Σε συνέχεια του αριθμ. 1066371/1828/ΔΜ/13-7-2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 και με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με το αριθμ. 40138/18-12-2006 έγγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.) μας γνωστοποίησε τις δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτείται η προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις οποίες σας επισυνάπτουμε στην παρούσα για τις δικές σας ενέργειες.

Σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις για την προσκόμιση της προέγκρισης ίδρυσης έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις δήλωσης μεταβολής εργασιών ως προς την έδρα, τη δραστηριότητα, την έναρξη υποκαταστήματος κ.λπ.

Αντιθέτως, οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε επιχειρήσεις που δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησής τους την οικία τους.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έγγραφο απαλλαγής αλλά αρκεί η δήλωση της οικίας ως έδρα.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος σε νέο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή, ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων αυτού. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α., φωτοτυπία της αιτήσεώς του, επί της οποίας τίθεται σημείωση, σε πρωτότυπη μορφή, με το ακόλουθο κείμενο: «βεβαιώνεται ότι το κατάστημα με την υπΆ αριθμ. … άδεια λειτουργεί νομίμως μέχρι αντικαταστάσεως αυτής με νέα - ακολουθεί τόπος και
ημερομηνία».

3. Σε περιπτώσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων που η οικεία νομοθεσία προβλέπει έκδοση άδειας από άλλη αρχή, π.χ. ΕΟΤ για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός ξενοδοχείου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για κέντρα αισθητικής κ.λπ.

4. Σε περιπτώσεις προσθήκης δραστηριότητας υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών των χεριών (μανικιούρ) και των ποδιών (πεντικιούρ), από ήδη υπάρχουσα επιχείρηση με υπηρεσίες κομμωτηρίου ή κουρείου δεν απαιτείται προέγκριση ίδρυσης εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη αδειοδοτηθεί για υπηρεσίες κομμωτηρίου ή κουρείου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η προέγκριση ίδρυσης σε κάθε περίπτωση αφορά το κατάστημα ως χώρο, στον οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 80 και του άρθρου 81 του ν. 3463/2006.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης