Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ80000/οικ.27607/1778 /24.10.2007 Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Φ80000/οικ.27607/1778 /24.10.2007
Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.


Φ80000/οικ.27607/1778 /24.10.2007 Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα, 24/10/2007
Α.Π. Φ80000/οικ.27607/1778
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚ: 10110

ΠΡΟΣ: Toυς Διοικητές και Προέδρους των Οργανισμών
Κύριας Ασφάλισης  αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.

Oπως γνωρίζετε, εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα καταστεί Νόμος του Κράτους η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλουν στους αιτούντες προσωρινή σύνταξη εντός 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης .

Με σκοπό την άμεση εφαρμογή του μέτρου αυτού, είναι αναγκαίο να μεριμνήσετε από τώρα για την οργάνωση ενός γραφείου υποδοχής των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων καθώς και για τη στελέχωσή του με προσωπικό έμπειρο στην απονομή συντάξεων, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιτυχία του μέτρου .

Σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986, η οποία θα συνυποβάλλεται και στην οποία θα αναφέρονται υπό τύπο απαντήσεως στοιχεία, κατΆ αρχήν, επαρκή για τον σχηματισμό ασφαλούς εικόνας ως προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του αιτούντος. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι το συνημμένο υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και, συνεπώς, μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί , ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ασφαλιστικού φορέα . Σε κάθε περίπτωση όμως , πρέπει να είναι απλό , ευσύνοπτο και αντιγραφειοκρατικό , ώστε να συμβάλει στην άμεση εφαρμογή του μέτρου.

Τα στοιχεία της Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως είναι ευνόητο, δεν υποκαθιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , η υποβολή των οποίων είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητη για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύουν τόσο στην πληροφόρηση του Ταμείου , ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, για την εργασιακή και συνακόλουθα ασφαλιστική πορεία , όσο και στην υπεύθυνη δέσμευση του ιδίου του αιτούντος για την ακρίβεια των πληροφοριών τις οποίες παρέχει.

    
Την εφαρμογή των ανωτέρω θα ελέγξω προσωπικά. Η άμεση, πλήρης και με προσωπική σας ευθύνη παρακολούθηση της οργάνωσης και της εξέλιξης όλων όσων απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου αποτελεί κύριο μέλημά σας.
Είναι πεποίθησή μου, με την οποία εκτιμώ ότι συμφωνείτε, ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που μέχρι σήμερα μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την απονομή σύνταξης, ταλαιπωρεί εξαιρετικά και προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους ασφαλισμένους .

Είναι, συνεπώς, άμεση ανάγκη υπό την ευθύνη και εποπτεία σας και , βεβαίως, με την αποτελεσματική συμβολή των αρμοδίων στελεχών του Οργανισμού σας να ανταποκριθούμε με επιτυχία στη δικαιολογημένη αυτή απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας .

Συνημμένα :

1 υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προς Φορείς
 Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

1 υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προς Φορείς
Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης