Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1145/31.5.1994 Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.Π6938/678/15.10.86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ. 1265/20.12.91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1145/31.5.1994
Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.Π6938/678/15.10.86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ. 1265/20.12.91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής


ΠΟΛ.1145/31.5.1994 Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.Π6938/678/15.10.86 και αρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 31 Μαϊου 1994
Αρ. Πρ. 1062227/5553/1147/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΚΒΣ
Τηλέφωνο : 3647202-5

ΠΟΛ 1145

ΘΕΜΑ : Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. Π. 6938/678/15. 10. 86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ 1265/20. 12. 91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθάριστων εσόδων απο λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής.

1062227/5553/1147/0014/ΠΟΛ.1145/31.5.1994 (ΦΕΚ Β' 453 )

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α), όπως ισχύει:
α) της παραγρ. 4 περ. α του άρθρου 29
β) της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Την αριθμ. 1026431/268/006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του ν. 1642/1986.

Αποφασίζουμε:

Για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.1995 και εφεξής καταργούνται οι αποφάσεις μας με αριθμ. Π6938/676/15.10.86 (ΦΕΚ 702Β/20.10.86) και αριθμ. 1114028/8289/2135/Α0014/ΠΟΛ.1265/20.12.1991 (ΦΕΚ 1061Β/31.12.91) οι οποίες ορίζουν τη διαδικασία διαχωρισμού κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων
από λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής (παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ κ.λπ.) και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας ΚΒΣ.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης