Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 107/26.09.2007 Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 - (άρθ. 2 Ν.3513/06) με νέους κωδικούς τύπου αποδοχών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 107/26.09.2007
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 - (άρθ. 2 Ν.3513/06) με νέους κωδικούς τύπου αποδοχών.

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 107/26.09.2007 Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 - (άρθ. 2 Ν.3513/06) με νέους κωδικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΑριθμ. Πρωτ.: Ε40/197/ 26-9-2007


ΣΧΕΤ. Η αριθ. 95/07 εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Με την ανωτέρω εγκύκλιο διαταγή δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη, από 1/7/07 και το ποσόν των 140,80 - (εδ. α΄ άρθρο 2 Ν. 3513/06) το οποίο υπόκειται σε ασφ/κές κρατήσεις κύριας σύνταξης.
Η καταχώριση στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του εν λόγω ποσού θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση χωριστής στήλης που θα φέρει σαν κωδικό τύπου αποδοχών «32», χωρίς να απαιτείται εγγραφή στα πεδία 34, 35, 37 και 38 της έντυπης Α.Π.Δ..

Με τον ίδιο ως άνω τρόπο (συμπλήρωση χωριστής στήλης) θα καταχωρούνται και τα ασφ/κά στοιχεία που αφορούν τα Δώρα Εορτών (Δ.Π. & Δ.Χ) και Επιδόματος Αδείας (Ε.Α.). Για Δ.Π. θα αναγράφεται ο κωδικός τύπου αποδοχών «33» για Ε.Α «34» και για Δ.Χ. «35».

Για την εν λόγω κράτηση θα χρησιμοποιηθεί για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους ο Κ.Π.Κ. (507), που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης (32% ) που επιμερίζεται σε 6,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 25,33% ποσοστό εργοδότη. Για τα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και Επιδόματος Αδείας θα χρησιμοποιηθεί ο Κ.Π.Κ. (508), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,67% κράτηση ασφαλισμένου.
Για τους «νέους» ασφαλισμένους θα χρησιμοποιηθεί ο Κ.Π.Κ. (516) και για τη μηνιαία κράτηση κλάδου σύνταξης και στα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και Επιδόματος Αδείας που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 20% που επιμερίζεται σε 6,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 13,33% ποσοστό εργοδότη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές, θα καταβάλλονται με αυτές των τακτικών αποδοχών των μισθολογικών περιόδων που αφορούν.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημόσιοι Οργανισμοί για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3513/06 (ΦΕΚ 265 Α΄/06) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. (Συμπληρωματικών 04) που αφορούν στο 3ο τρίμηνο 2007 και μόνο τις συγκεκριμένες εγγραφές (ποσού 140,80 -) έως 31-1-2008, στο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης