Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1126/18.5.1994 Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1126/18.5.1994
Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων


ΠΟΛ.1126/18.5.1994 Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 18 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1056982/4666-21/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 20. 5. 1994/Μ Π
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 12η (ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 142-144), 3635439-480-963

ΠΟΛ 1126

ΘΕΜΑ : Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 91, του ν.δ. 321/1969 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού) ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών και για τα τελωνειακά έσοδα εν γένει ενός έτους, εφόσον από άλλη ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής.

Με την αριθμ. 614/2.7.1987 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, έχει γίνει δεκτό ότι η υποβολή συμπληρωματικής - τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ειδικό αίτημα επιστροφής, του εκπιπτόμενου φόρου, δεν συνιστά, καθεαυτή, λόγω διακοπής της παραγραφής της
αξίωσης κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 95, του ν.δ. 321/1969.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/87), μετά την υποβολή συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, γίνεται διαγραφή του βεβαιωθέντος, με την αρχική δήλωση, ποσού φόρου και βεβαίωση του πραγματικά οφειλόμενου ποσού, που προκύπτει από την εκκαθάριση της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης. (Η παραπάνω διάταξη έχει ήδη καταργηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 5, του ν. 2065/1992).

Οπως σας είναι ήδη γνωστό, στις ΔΟΥ, είχαν υποβληθεί κατά το διάστημα 1987 έως και 1990 πολλές συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, από τις οποίες η εκκαθάριση πολλών έγινε μετά την παρέλευση τριετίας από την αρχική δήλωση,
αρκετές δε, δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι και σήμερα.

Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων, γεννάται θέμα παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα, εάν είναι δυνατός ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των καταβληθέντων, σύμφωνα με την αρχική δήλωση, ποσών φόρου, λόγω ακριβώς της παρέλευσης τουλάχιστον τριετίας από την πραγματοποιηθείσα καταβολή. Επειδή η μη έγκαιρη εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων (φυσικών προσώπων) αλλά σε λειτουργικές αδυναμίες των Υπηρεσιών, ήδη δίδεται λύση στην εκκρεμότητα αυτή, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 35, του ν. 2214/94 (ΦΕΚ 75/Α/11.5.94), σύμφωνα με τις οποίες, η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή ή συμψηφισμό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που προκύπτει από την εκκαθάριση με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987, συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναβιώνει από την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων αυτών.

Κατά την εφαρμογή των αμέσως παραπάνω διατάξεων, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αναβίωση της αξίωσης των φορολογουμένων κατά του Δημοσίου, αφορά μόνον τις εκκαθαρίσεις συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων, που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987 και αναφέρονται σε συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις οικ. έτους 1992 και προηγούμενα. Για τις εκκαθαρίσεις που γίνονται κατ' εφαρμογή διατάξεων διάφορων από τις ανωτέρω, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όσον αφορά το θέμα της εξέτασης της παραγραφής, τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα (τριετής παραγραφή).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης