IKA Γ.Ε.: Ε41/256/19.9.2007

Καταβολή αδειοδωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών.Σχόλια:


19 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Καταβολή αδειοδωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

Γ.Ε.: Ε41/256/19-9-2007

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διοίκηση του Ιδρύματος έχει αποφασισθεί η γενίκευση της διαδικασίας καταβολής δωροσήμου μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών οικοδόμων, η οποία θα εφαρμοσθεί από τον Δεκέμβριο του έτους 2007 (Δώρο Χριστουγέννων 2007). Για το σκοπό αυτό προωθείται και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Προκειμένου λοιπόν να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την καταβολή του Δωροσήμου, ένας έκαστος από τους ασφ/νους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα ενημερωθεί για το θέμα με προσωπική επιστολή του κου Διοικητή με συν/νο σ΄ αυτήν έντυπο οδηγιών με το οποίο και δίδονται οδηγίες και πληροφορίες για την διαδικασία ανοίγματος λογ/σμου σε τράπεζα, των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για να δηλώσουν τραπεζικό λογ/σμό καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να προσέλθουν στα Υποκαταστήματα για την υποβολή «ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής καθώς και του σχετικού εντύπου με τις οδηγίες σας κοινοποιούμε με το παρόν έγγραφο.

Επειδή ο αριθμός των ασφ/νων που θα προσέλθουν στα Υποκαταστήματα είναι μεγάλος, οι Διευθυντές των Υποκ/των και οι Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων θα πρέπει :

Α) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΠΣ
Να προβούν στις δέουσες ανακοινώσεις στα Υποκ/τα και να φροντίσουν για την ύπαρξη ικανού αριθμού εντύπων με τις οδηγίες προς τους ασφ/νους καθώς και ικανού αριθμού εντύπων «ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η καταβολή του δωροσήμου των Χριστουγέννων 2007 θα πραγματοποιηθεί, σε όλους τους οικοδόμους μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά η νέα διαδικασία και να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα ή καθυστερήσεις στην πληρωμή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί , είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία από τις Τράπεζες που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, αρκεί να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ATTIKHΣ
EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
PROTON BANK
PROBANK
CITIBANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ
MILLENNIUM BANΚ
ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ.
ALPHA BANK
AMRO BANK
HSBC
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
GENIKH
ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΠΙΣ
AMERICAN EXPRESS
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ& ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
BNP PARIBAS
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FBB

Κατά την μετάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να προσκομίσετε:
- Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας
- Τον ΑΦΜ σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό)
- Την παρούσα επιστολή, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» του λογαριασμού.


2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να καταβάλλεται το δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε στο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας από 1/10/2007 έως 31/10/2007 και να προσκομίσετε:

- Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας.
- Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας.
- Το τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου
- Στοιχείο που πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας σας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή αποδεικτικό λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας), προκειμένου να επικαιροποιηθούν, αν απαιτηθεί, τα στοιχεία του Μητρώου σας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Aν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.


Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία).


3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας (αποφυγή συνωστισμού), την χρονική περίοδο από 1/ 10/2007 έως 31/10 /2007, η προσέλευσή σας στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας, πρέπει να γίνει συγκεκριμένες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου σας (ΑΜΑ). Ειδικότερα:

Από 1/ 10 /2007 έως 9/10 /2007 πρέπει να προσέρχονται οι ασφαλισμένοι που ο ΑΜΑ λήγει στο 1, 2 και 3.
Από 10/10 /2007 έως 18/10 /2007 πρέπει να προσέρχονται οι ασφαλισμένοι που ΑΜΑ λήγει στο 4, 5 και 6.
Από 19/10 /2007 έως 31/10 /2007 πρέπει να προσέρχονται οι ασφαλισμένοι που ο ΑΜΑ λήγει στο 7, 8, 9 και 0.

4.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας.
Αθήνα 13/9/2007
Αγαπητέ ασφαλισμένε,

To IKA-ETAM στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, καθιερώνει, από τον Δεκέμβριο του έτους 2007, την καταβολή του δωροσήμου μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Τα ενημερωτικά σημειώματα δωροσήμου θα αποστέλλονται, ταχυδρομικά, στη διεύθυνση κατοικίας σας.

Με το σύστημα αυτό πληρώνεται ήδη μεγάλος αριθμός εργατοτεχνιτών οικοδόμων. Σήμερα το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη προαιρετικά και παράλληλα με την διαδικασία πληρωμής δωροσήμου μέσω των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για να καταστεί δυνατή η πληρωμή σας τον Δεκέμβριο του έτους 2007 (Δώρο Χριστουγέννων 2007), είναι απαραίτητο να προσέλθετε από 1 /10 /2007 έως 31 /10 /2007 στο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας, προκειμένου να δηλώσετε τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό δωροσήμου. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να τηρήσετε.
Με την καθιέρωση του συστήματος πληρωμής του δωροσήμου μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών σε όλους τους δικαιούχους οικοδόμους, επιδιώκεται:

- Η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησής σας (αποφυγή συνωστισμού και άσκοπης ταλαιπωρίας στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκεκριμένες ημέρες πληρωμής δωροσήμου).
- Η αποτροπή των κινδύνων από ένοπλες ληστείες ή κλοπές εντός ή εκτός των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κίνδυνοι κατά της ζωής , υλικές ζημίες κλπ).
- Η εξοικονόμηση εργασιακού χρόνου για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος θα αξιοποιείται σε ουσιαστικές εργασίες που θα έχουν προστιθέμενη αξία στην πληρωμή σας (έλεγχοι, διόρθωση λαθών ΑΠΔ κλπ).

Τέλος, σας βεβαιώνουμε ότι για την εξυπηρέτησή σας (απορίες ή διευκρινίσεις που αφορούν το ποσό πίστωσης του λογαριασμού σας) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τις χρονικές περιόδους καταβολής του δωροσήμου, θα συνεχίσει να έχει στη διάθεσή σας κλιμάκια υπαλλήλων απογευματινές ώρες.

Είμαστε βέβαιοι για τη θετική ανταπόκρισή σας.
Με εκτίμηση
Γ. Μέργος
Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Taxheaven.gr