ΠΟΛ.1106/4.5.1994

Ποιά θεωρούνται σπουδάζοντα τέκνα κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1078/80Σχόλια:


4 Μάι 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 4 Μαΐου 1994
Αρ. πρ. 1043114/177/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΛΙΑΠΗ
Τηλέφωνο : 3477166 ( εσ. 232)

ΠΟΛ 1106

ΘΕΜΑ : Ποιά θεωρούνται σπουδάζοντα τέκνα κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν.1078/1980.

1043114/177/B0013/ΠΟΛ.1106/4.5.1994

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η σύμβαση αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου που πραγματοποιείται από έγγαμο πρόσωπο εφόσον τόσο ο αγοραστής όσο και η σύζυγός του ή οποιοδήποτε από τα παιδιά τους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο για τα παιδιά που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο που βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους ή σε τουριστικές περιοχές και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αγοραστή και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτό.

Η απαλλαγή που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/80, όπως ισχύει, παρέχεται: α) για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο για τη ωμέχρι 7.000.000 δρχ. αξίας του β) για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο για τη μέχρι 14.000.000 δρχ. αξίας τους.

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται με αξία 3.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του.

Για αγορά οικοπέδου από έγγαμο για τη μέχρι του ποσού των 8.000.000 δρχ. της αξίας του προσαυξανομένη με αξία 1.000.000 για καθένα από τα παιδιά του.

Υστερα από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα και για ενιαία αντιμετώπιση αυτού με τη φορολογία εισοδήματος θεωρούμε σκόπιμο, να αναφέρουμε ότι στην έννοια όρου "σχολές" περιλαμβάνονται και τα μεταπτυχιακά τμήματα των Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφόσον είναι αναγνωρισμένα.

Στην έννοια των αναγνωρισμένων από το Κράτος Σχολών περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τα Κρατικά Λύκεια ή τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά Λύκεια καθώς και οι Στρατιωτικές Σχολές (Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων, Ιατρικής, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ.λπ.).

Συνεπώς προστατευόμενα τέκνα κατ' εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων θα θεωρούνται και τα τέκνα τα μη συμπληρώσαντα το 25ο έτος της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη του κράτους σχολή (ημεδαπής ή αλλοδαπής) που θα αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργείου Παιδείας.

Κάθε προγενέστερη διαταγή μας ως προς το θέμα αυτό ανακαλείται.


Taxheaven.gr