Εγκ. Υπ. Γεωργ. 04.09.2007

Πτηνοτροφικές μονάδες - Αδεια οικοδομής - αυθαίρετα μονάδων.Σχόλια:


4 Σεπ 2007

Taxheaven.gr

Εγκ. Υπ. Γεωργ. 4/9/2007: Πτηνοτροφικές μονάδες. Αδεια οικοδομής - αυθαίρετα
μονάδων.

 1. Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 281273/27-8-2004, ΦΕΚ 1396/Β/13-9-2004 δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (συμβατική κατασκευή ή σιδηροκατασκευή) εφόσον οι κτηνοτρόφοι επιλέξουν μεταξύ των 20 διαφορετικών μελετών (αρχιτεκτονικά, λειτουργικά και στατικά) που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις καλής λειτουργικότητας, καλής διαβίωσης ζώων και προστασίας των
εργαζομένων. Το μέγιστο εμβαδόν των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε 300 τ.μ.

 2. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθ 244203/16-1-06 ΦΕΚ 75/Β/26-1-2006) μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα κτίσματα των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων που έχουν κατασκευασθεί πριν από τις 23/3/2003, εφόσον πληρούν
περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς όρους.
Σημειώνεται ότι η εξαίρεση γίνεται χωρίς κανένα πρόστιμο ή άλλο τέλος προς το Δημόσιο και η διάταξη αυτή έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του 2007.

Taxheaven.gr