ΣΣΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 03.08.2007

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ( ΣΣΕ & ΔΑ ) ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε., ΕΠΕ, ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΣχόλια:


3 Αύγ 2007

Taxheaven.gr


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ( ΣΣΕ & ΔΑ ) ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε., ΕΠΕ, ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

A. Για την κωδικοποίηση ελήφθησαν υπόψη η :

 1. ΔΑ 27/1981 ( ΦΕΚ 293/Β/21-05-1981 )
 2. ΔΑ 105/1982 ( ΦΕΚ 499/Β/21-07-1982 )
 3. ΔΑ 2/1984 ( ΦΕΚ ΕΙΡ.ΑΘ. 7/21-02-1984 )
 4. ΔΑ 146/1984 ( ΦΕΚ 171/Β/15-01-1985 )
 5. ΔΑ 16/1985 ( ΦΕΚ 171/Β/01-04-1985 )
 6. ΔΑ 11/1986 ( ΦΕΚ 188/Β/17-04-1986 )
 7. ΔΑ 3/1987 ( ΦΕΚ 90/Β/19-02-1988 )
 8. ΔΑ 57/1987 ( ΦΕΚ 3/Β/08-01-1988 )
 9. ΣΣΕ 27-10-1988 ( ΠΚ ΕΙΡ.ΑΘΗΝΩΝ 17/16-01-1989 )
 10. ΣΣΕ 10-07-1989 ( ΠΚ ΕΙΡ.ΑΘΗΝΩΝ 125/10-11-1989 )
 11. ΣΣΕ 18-10-1980 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 95/14-12-1990 )
 12. ΣΣΕ 05-06-1991 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 96/25-09-1991 )
 13. ΣΣΕ 03-06-1992 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 54/06-07-1992 )
 14. ΣΣΕ 05-07-1993 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 114/28-09-1993 )
 15. ΣΣΕ 18-05-1994 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 107/07-07-1994 )
 16. ΣΣΕ 09-05-1995 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 59/29-05-1995 )
 17. ΔΑ 42/1996 (ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28/2-10-1996 )
 18. ΔΑ 56/1997 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36/29-04-1997 )
 19. ΣΣΕ 17-07-1998 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 98/29-07-1997 )
 20. ΣΣΕ 15-09-1998 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 116/28-09-1998 )
 21. ΔΑ 56/1998 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36/28-09-1998 )
 22. ΣΣΕ 07-06-1999 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 51/16-06-1999 )
 23. ΔΑ 24/2000 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17/25-07-2000 )
 24. ΔΑ 25/2000 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18/25-07-2000 )
 25. ΔΑ 32/2001 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21/17-07-2001 )
 26. ΣΣΕ 18-10-2002 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 128/30-10-2002 )
 27. ΔΑ 51/2002 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35/04-11-2002 )
 28. ΣΣΕ 03-07-2003 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 57/24-07-2003 )
 29. ΔΑ 62/2003 ( ΠΚ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 45/17-11-2003 )
 30. ΣΣΕ 26-07-2004 ( ΠΚ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ. 100/05-08-2004 )
 31. ΔΑ 48/2004 ( ΠΚ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ 36/05-11-2004 )
 32. ΣΣΕ 25-07-2005 ( ΠΚ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ. 90/03-08-2005 )
 33. ΔΑ 52/2005 ( ΠΚ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ. 28/14-10-2005 )
 34. ΔΑ 46/2006 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/16.10.2006)
 35. ΔΑ 50/2006 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/16.10.2006)
 36. ΣΣΕ 24-7-2006 ( ΠΚ 107/4-8-2006 )
 37. ΣΣΕ 03-08-2007 (ΠΚ 80)

B. Συμβαλόμενα μέρη :

 1. από την εργοδοτική πλευρά :

1. Συνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

2. Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

3. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων

4. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

6. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών & Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων

7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων τεχνικών εταιρειών

8. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων

9. Ένωσις Συγχρόνων Γενικών Κλινικών

10. Ένωσις Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων

11. Παννελήνια Ένωση Ιδιωτικών κλινικών

12. Σύνδεσμος Εμπόρων Σούπερ Μαρκετ Ελλάδος

13. Σύνδεσμος Εμπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος

 1. από την εργατική πλευρά :

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Γ. Πεδίο εφαρμογής :

1. Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

Ειδικότερα η επέκταση της ομοιεπαγγελματικής ΣΣε δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του επαγγέλματος ,ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ¶ρθρου 10 του νόμου 1876/1990.

Σε περίπτση όμως συρροής οι όροι της κλαδικής ή επιχειρησιακής ΣΣΕ υπερισχύουν, ανεξάρτητα εάν οι όροι αμοιβής και εργασίας της ομοιεπαγγελματικής είναι ευβοικότεροι (Αρθρο 10 νόμου 1876/90)

Δ. Καθορισμός βασικού μισθού :

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών, ανεξάρτητα φύλλου, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2007 αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3,1%, όπως στον παρακάτω πίνακα :

Έτη

Λογιστές από 1.1.2007 - (3%)

Λογιστές από 1.9.2007 - (3,1%)

Βασικός

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι.

Γάμου

1 παιδί

Ταμείου

Η/Υ

Βασικός

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι.

Γάμου

1 παιδί

Ταμείου

Η/Υ18%

13%

10%

5%

5%

15%


18%

13%

10%

5%

5%

15%

0-2

860,38

154,87

111,85

86,04

43,02

43,02

129,06

887,05

159,67

115,32

88,71

44,35

44,35

133,06

2-4

906,40

163,15

117,83

90,64

45,32

45,32

135,96

934,50

168,21

121,48

93,45

46,72

46,72

140,17

4-6

937,15

168,69

121,83

93,71

46,86

46,86

140,57

966,20

173,92

125,61

96,62

48,31

48,31

144,93

6-8

980,28

176,45

127,44

98,03

49,01

49,01

147,04

1.010,67

181,92

131,39

101,07

50,53

50,53

151,60

8-10

1.018,22

183,28

132,37

101,82

50,91

50,91

152,73

1.049,78

188,96

136,47

104,98

52,49

52,49

157,47

10-12

1.040,17

187,23

135,22

104,02

52,01

52,01

156,02

1.072,41

193,03

139,41

107,24

53,62

53,62

160,86

12-14

1.075,73

193,63

139,85

107,57

53,79

53,79

161,36

1.109,08

199,63

144,18

110,91

55,45

55,45

166,36

14-16

1.107,26

199,31

143,94

110,73

55,36

55,36

166,09

1.141,59

205,49

148,41

114,16

57,08

57,08

171,24

16-18

1.140,79

205,34

148,30

114,08

57,04

57,04

171,12

1.176,15

211,71

152,90

117,62

58,81

58,81

176,42

18-20

1.173,94

211,31

152,61

117,39

58,70

58,70

176,09

1.210,33

217,86

157,34

121,03

60,52

60,52

181,55

21

1.185,93

213,47

154,17

118,59

59,30

59,30

177,89

1.222,70

220,09

158,95

122,27

61,13

61,13

183,40

22

1.193,91

214,90

155,21

119,39

59,70

59,70

179,09

1.230,93

221,57

160,02

123,09

61,55

61,55

184,64

23

1.202,29

216,41

156,30

120,23

60,11

60,11

180,34

1.239,56

223,12

161,14

123,96

61,98

61,98

185,93

24

1.214,69

218,64

157,91

121,47

60,73

60,73

182,20

1.252,34

225,42

162,80

125,23

62,62

62,62

187,85

25

1.226,65

220,80

159,46

122,66

61,33

61,33

184,00

1.264,67

227,64

164,41

126,47

63,23

63,23

189,70

26

1.238,22

222,88

160,97

123,82

61,91

61,91

185,73

1.276,61

229,79

165,96

127,66

63,83

63,83

191,49

27

1.250,62

225,11

162,58

125,06

62,53

62,53

187,59

1.289,38

232,09

167,62

128,94

64,47

64,47

193,41

28

1.264,58

227,62

164,40

126,46

63,23

63,23

189,69

1.303,78

234,68

169,49

130,38

65,19

65,19

195,57

29

1.271,76

228,92

165,33

127,18

63,59

63,59

190,76

1.311,19

236,01

170,45

131,12

65,56

65,56

196,68

30

1.281,75

230,72

166,63

128,18

64,09

64,09

192,26

1.321,49

237,87

171,79

132,15

66,07

66,07

198,22

31

1.295,72

233,23

168,44

129,57

64,79

64,79

194,36

1.335,89

240,46

173,67

133,59

66,79

66,79

200,38

32

1.310,50

235,89

170,36

131,05

65,52

65,52

196,57

1.351,13

243,20

175,65

135,11

67,56

67,56

202,67

33

1.329,25

239,26

172,80

132,92

66,46

66,46

199,39

1.370,45

246,68

178,16

137,05

68,52

68,52

205,57

34

1.348,84

242,79

175,35

134,88

67,44

67,44

202,33

1.390,65

250,32

180,78

139,07

69,53

69,53

208,60

35

1.365,59

245,81

177,53

136,56

68,28

68,28

204,84

1.407,93

253,43

183,03

140,79

70,40

70,40

211,19

Έτη

Βοιθοί Λογιστές από 1.1.2007 - (3%)

Βοηθοί Λογιστές από 1.9.2007 - (3,1%)


Βασικός

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι.

Γάμου

1 παιδί

Ταμείου

Η/Υ

Βασικός

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι.

Γάμου

1 παιδί

Ταμείου

Η/Υ18%

13%

10%

5%

5%

15%


18%

13%

10%

5%

5%

15%

0-2

779,42

140,30

101,32

77,94

38,97

38,97

116,91

803,58

144,65

104,47

80,36

40,18

40,18

120,54

2-4

801,38

144,25

104,18

80,14

40,07

40,07

120,21

826,22

148,72

107,41

82,62

41,31

41,31

123,93

4-6

822,55

148,06

106,93

82,25

41,13

41,13

123,38

848,05

152,65

110,25

84,80

42,40

42,40

127,21

6-8

851,31

-

110,67

85,13

42,57

42,57

127,70

877,70

-

114,10

87,77

43,88

43,88

131,65

8-10

882,06

-

-

88,21

44,10

44,10

132,31

909,40

-

-

90,94

45,47

45,47

136,41

10-12

913,21

-

-

91,32

45,66

45,66

136,98

941,52

-

-

94,15

47,08

47,08

141,23

12-14

953,92

-

-

95,39

47,70

47,70

143,09

983,50

-

-

98,35

49,17

49,17

147,52

14-16

987,47

-

-

98,75

49,37

49,37

148,12

1.018,08

-

-

101,81

50,90

50,90

152,71

16-17

1.011,03

-

-

101,10

50,55

50,55

151,65

1.042,37

-

-

104,24

52,12

52,12

156,36

Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στα κλιμάκιο 16 - 18 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

1. Λογιστής θεωρείται:

α. Αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα ή σωματείο, ή

β. Αυτός που τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία και αν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα. Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσες χώρα οικονομικές εν γένει πράξεις σε κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα, έστω και κατά κατηγορίες τέτοιων βιβλίων (ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο ταμείου, μη ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, ημερολόγιο εμπορευμάτων, ημερολόγιο αξιών κ.λ.π.), ως και αυτά στα οποία καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και ισολογισμοί. Τήρηση δε αυτών των λογιστικών βιβλίων δεν αποτελεί η απλή κατ' αντιγραφή καταχώρηση των εγγράφων, αλλά η ανάλυση της οικονομικής πράξης, η λογιστική διατύπωση αυτής και η καταχώρηση της ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή και μια από τις ενέργειες αυτές, όπου υπάρχει κατανομή της εργασίας.

Σαν λογιστές επίσης θεωρούνται και:

α. Οι κοστολόγοι,(Α.Π. 678/63 - α.π. 125/68)

β. Οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.),

γ. Οι πτυχιούχοι των Σχολών Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Β.Σ., Π.Α.Σ.Π.Ε., Π.Ο.Ε. και Ο.Π.Ε., που έ­χουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία μετά την λήψη αυτού και

δ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. - Τ.Ε.Ι., που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί οκταετία σαν βοηθοί λογιστές (ή εξαετία από 01/01/92 ΣΣΕ 3/6/1992) πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις (γ) και (δ) παρέχεται στον εργοδότη η διακριτική ευχέρεια να αναθέτει στους θεωρούμενους σαν λογιστές παράλληλα και εργασία βοηθού λογιστού. ( 146/84 ).

Ως λογιστές πέραν των ισχυόντων από προηγούμενες ρυθμίσεις θεωρούνται και,

α. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. - Τ.Ε.Ι., που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου

β. Οι κάτοχοι πτυχίων λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Ν.Δ. 1097/42 και 2628/53, οι απόφοιτοι μέσων εμπορικών σχολών, οικονομικών (εξαταξίων) Γυμνασίων ή Λυκείων, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων, που υπηρέτησαν για δέκα επτά (17) χρόνια ως βοηθοί λογιστές μετά την αποφοίτηση τους. ( Σ.Σ.Ε. 3.6.1992 λαρθρο 3 ).

2. Σαν βοηθοί λογιστές

Θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με λογιστικά βιβλία, στα οποία, κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά αυτά καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως του χρησιμοποιουμένου μέσου (χειρόγραφο, χρήση ηλεκτρικής μηχανής) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ.), είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ' αυτούς και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση του νομίμου ωραρίου.

Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και μόνο ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, κατά την ποσότητα και το είδος αυτών, δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές εργαζόμενο, την ιδιότητα του βοηθού λογιστή. ( 146/1984 ).

Μισθολογική ένταξη βοηθών λογιστών αποφοίτων ΙΕΚ

Βοηθοί λογιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων από το κράτος ΙΕΚ Τμήματος λογιστικής, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και μέχρι εξαντλήσεως της κλίμακας των ετών υπηρεσίας τους. Προκειμένου για τους βοηθούς λογιστές που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαμβάνουν πτυχίο των παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση.

Μετά την πρώτη ένταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ από τον εργοδότη στον οποίο υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξής τους με βάση την παραπάνω διάταξη, στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια θα εντάσσονται μετά την συμπλήρωαση των ετών υπηρεσίας ή προυπηρεσίας κάθε κλιμακίου.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 1. Το επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% που χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, ανεξαρτήτου φύλου βάση προηγουμένων ρυθμίσεων του κλάδου, χορηγήται και στους χήρους και χήρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών. ( ΣΣΕ 10.7.1989 ).
 2. Χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τριών παιδιών.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις εν διαζεύξει ή εν χηρεία. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις έγγαμες μητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. ( ΣΣΕ 9.5.1995 ).

Με την παρούσα παρέχεται το δικαίωμα στους συζύγους (άνδρες και γυναίκες) που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, να ζητήσουν εγγράφως από την επιχείρηση τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων και στους δύο από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος (στον οποίο δεν καταβαλλόταν επίδομα τέκνων από τον εργοδότη του), υποχρεούται να προσκομίσει από τον Ο.Α.Ε.Δ. βεβαίωση διακοπής του επιδόματος τέκνων, ώστε να καταβληθεί τούτο από τον εργοδότη. ( ΣΣΕ 10.7.1989 ).

Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση από μεν τα αγόρια του 18ου έτους από δε τα κορίτσια ανεξάρτητα ηλικίας και στις δύο δε περιπτώσεις εφόσον αυτά είναι άγαμα και δεν εργάζονται Εάν τα αγόρια σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές η επιδότηση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων περί ΔΛΟΕΜ, παρέχεται στον εργαζόμενο δικαίωμα όπως μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη ή επέλευση του γεγονότος (γεννήσεως παιδιού) γνωστοποιήσει έγγραφα στον εργοδότη ότι επιλέγει για την καταβολή σ' αυτόν του επιδόματος παιδιών διαζευκτικά ή από τον εργοδότη ή από τον ΔΛΟΕΜ. ( 146/84 )

 1. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 18% στον βασικό μηνιαίο μισθό. Το ίδιο επίδομα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστών Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ ( 146/84 ).
 2. Προϊστάμενος Λογιστηρίου επιχειρήσεως, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού συστήματος ολοκλήρου της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις λογιστές ή βοηθούς λογιστές και πάνω, συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου, δικαιούται προσαύξηση εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενη επί των βασικών μηνιαίων μισθών. ( 146/84 ).
 3. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και χειρίζονται λογιστικές μηχανές ( 146/84 ). Λογιστικές μηχανές θεωρούνται κάθε ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές μηχανές , με την οποία πραγματοποιούνται στα λογιστήρια από λογιστές ή βοηθούς λογιστών, λογιστικές καταχωρήσεις δηλαδή χρεωπιστώσεις λογ/μων. Δεν θεωρείτε λογιστική μηχανή ή μηχανή που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων. Το επίδομα ανθ. εργασίας χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ωρών εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές .
 4. Οι εκ των λογιστών και βοηθών λογιστών απασχολούμενοι και σαν ταμίες (εισπράξεις - πληρωμές χρηματικών ποσών) δικαιούνται επιδόματος διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% επί των βασικών μηνιαίων μισθών. ( 146/84 ).
 5. Στους εργαζόμενους που υπάγονται σ' αυτήν την απόφαση και απασχολούνται σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και, κλινικές εν γένει, χορηγείται ειδικό νοσοκομειακό επίδομα εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών. ( 146/84 ).
 6. Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία ή κλινικές λοιμωδών νόσων, φυματιολογικές, σανατόρια, νευροψυχιατρικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής (ψυχολογικά κέντρα, συμβουλευτικούς ψυχολογικούς σταθμούς κλπ.), αντικαρκινικά νοσοκομεία και ινστιτούτα ή τμήματα αυτών, χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί των πιο πάνω βασικών μισθών. ( 146/84 ).
 7. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σ' ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού επίδομα ίσο με το 75% του συνόλου των νομίμων αποδοχών (ΔΑ 50/2006)( ΠΚ 107/4-8-2006) . Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λ.π., στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π., υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. ---Δεν οφείλεται επίδομα ισολογισμού εάν εκ των πραγματικών λόγων δεν συντάχθηκε ισολογισμός. ---- Το επίδομα ισολογισμού προκειμένου να υπολογιστούν οι αναλογούσες εισφορές επιμερίζεται στις περιόδους που αφορά (Εγκ. ΙΚΑ 202629 24.02.1977)

 1. Όλα τα επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στη παρούσα μισθωτούς, με εξαίρεση, το επίδομα ισολογισμού, για το οποίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπολογίζονται επί των νομίμων βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά ( 146/84, ΣΣΕ 17.7.1997, ΔΑ 56/1997 ).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Άδεια γάμου. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια με αποδοχές έξι (6) ημερών.Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν. 539/45.
 2. Αδεια γέννησης παιδιού. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές. (146/84 )
 3. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κ.λ.π., που στο προσωπικό έχει καθιερωθεί με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή οποιαδήποτε ρύθμιση 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία, ισχύει και γι' αυτούς το πενθήμερο με τις ίδιες προϋποθέσεις. (146/84 ). Συμπληρώνεται η παρ. 21 της αριθμ. 146/84 αποφάσεως ως εξής. Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λ.π. στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π., είναι είκοσι (20) ή περισσότερα άτομα, ισχύει πενθήμερη εβδομάδα εργασίας σαράντα (40) ωρών. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.
 4. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Νοσοκομεία χορηγείται τροφή με την προϋπόθεση ότι χορηγείται αυτή και στο υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό. Ειδικά για τους λογιστές και βοηθούς που απασχολούνται σε κλινικές, χορηγείται από 1.10.2004 επίδομα τροφής 1,00 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα, εφόσον δεν παρέχεται τροφή.
 5. Ετήσια άδεια. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προυπηρεσία 12 ετών σε οπιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία ή 25 εργασίμων ημερών αν εργάζονται με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία ( ΣΣΕ 7.6.1999 και 25/2000 Δ.Α. )
 6. Μερική απασχόληση. Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας με μερική απασχόληση παρέχονται:

- Δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.

- Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση.
- Ίση (αναλογική) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας. ( ΣΣΕ 5.7.1993 )

 1. Αδεια μητρότητας. Χορηγήται μια επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζαόμενες μετά τον τοκετό ( άδεια λοχίας ). Η συνολική διάρκεια της αδείας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγήται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα διατάξεις ( ΣΣΕ 5.7.1993, 24/2000 και 25/2000 ΔΑ ).
 2. Αδεια φροντίδας παιδιών. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας. ( ΣΣΕ 5.7.1993 ). Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποοιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό ( ΣΣΕ 26.7.2004 και ΔΑ 62/2004 ) Εναλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού. Το μειωμένο ωράρειο ( άδεια ) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/ή εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προυποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ΄άπαξ ή τμηματικά ( ΣΣΕ 26.7.2004 και ΔΑ 62/2004 ).
 3. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. ( 24/2000 ΔΑ και 25/2000 ).
 4. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών, καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχουν τρία παιδιά και πάνω. ( 24/2000 ΔΑ και 25/2000 ).
 5. Γονική άδεια. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν:

1. Έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

2. Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.

- Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του

Ν. 1483/1984. ( ΣΣΕ 5.7.1993 )

 1. Προυπηρεσία. Σαν προυπηρεσία των λογιστών λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και σε λογιστικό γραφείο, άσκηση του επαγγέλματος ( λογιστού και βοηθού λογιστού, ως ενιαίο λογιζόμενο ). Για βοηθούς λογιστές προσμετρείται κάθε προυπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα. Προυπηρεσία βοηθού λογιστού και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του μισθού του βοηθού λογιστού, θα προσμετρείται και για τον υπολογισμό του μισθού του λογιστού, εάν ο μισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστού. Η προυπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση τους, κατατιθεμένη κατά τη πρόσληψή τους στον εργοδότη, συνοδευομένη δε εντός τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως,από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάσθηκαν ή κατά περίπτωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου. Σε εμπρόθεσμη, δηλαδή εντός τριμήνου, από της πρόσληψης και δήλωσης προσαγωγή του πιστοποιητικού η προυπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της πρόσληψης και δήλωσης. Εάν με τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία μεγαλύτερη της δειλωθείσης ή υποβληθούν πιστοποιητικά προυπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωμα για την απόληψη του βάσει της προυπηρεσίας αυτής υψηλότερου μισθού γεννάται από της καταθέσεως των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προυπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.
 2. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις. α) Αυξάνεται σε 30 ημέρες, η άδεια της παρ. 1 άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και αν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. ( ΔΑ 42/1996 ). Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83,όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 10.4.1996 και το άρθρο 4 της από 42/1996 ΔΑ Λογιστών και Βοηθών Λογιστών της ΠΟΛ, χορηγήται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
 3. Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη συμφωνούν όπως συγκροτήσουν Επιτροπή Κωδικοποίησης των διατάξεων των ΣΣΕ και ΔΑ των προηγουμένων ετών που εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα για τη ρύθμιση αυτή, όπως διαμορφώνονται με την παρούσα, προκειμένου το κωδικοποιημένο κείμενο που θα προκύψει να αποτελέσει το περιεχόμενο της μελλούσης να υπογραφεί κατά το επόμενο έτος οποίας ΣΣΕ ( ΣΣΕ 7.6.1999 ).
 4. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοικότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερκούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 5. Διατήρηση ευνοικότερων ρυθμίσεων. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων εφ� όσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοικότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.


Taxheaven.gr