ΠΟΛ.1096/22.4.1994

Εγκριση υποβολής ενιαίας μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ ορισμένων επιχειρήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας των, για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους των, ολόκληρης της χώραςΣχόλια:


22 Απρ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 22-4-1994
Αρ.Πρ. 1048804/747/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Κοντός
Τηλέφωνο : 3477166 εσ. 144

ΠΟΛ 1096

ΘΕΜΑ : Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ ορισμένων επιχειρήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας των, για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους των, ολόκληρης της χώρας.

Υστερα από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν από ορισμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας τις δυσκολίες εφαρμογής που ανέκυψαν με την ανά μήνα απόδοση του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις περιπτώσεις απασχόλησης ή καταβολής συντάξεων σε περισσότερα από 500 πρόσωπα καθώς και ότι με την παρούσα επιτυγχάνεται γρηγορότερη είσπραξη του παρακρατούμενου ΦΜΥ, εγκρίνουμε όπως ο ΦΜΥ, τα τέλη και οι εισφορές που παρακρατούν, από 1.4.1994 οι:

α) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) ΑΕ

γ) ΤΡΙΠΛΕΞ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους ολόκληρης της χώρας, αποδίδεται με μια ενιαία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους. Περαιτέρω, τονίζεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις μαζί με την μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ, πρέπει να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την 1130992/1770/Α0012/Δ/γή του Υπουργείου Οικονομικών, αναλυτική κατάσταση.Taxheaven.gr