Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ41/938/23.9.2002 Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Φ41/938/23.9.2002
Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.


Φ41/938/23.9.2002 Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα, 23/ 9/2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                                                Αριθ. Πρωτ.: Φ41/938

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                         

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΑΥΤ/ΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ:        Β

 
Tαχ. Δ/νση      : Σταδίου 29                                        ΠΡΟΣ:  το Ταμείο Νομικών

Ταχ. Κώδικας : 101 10                                                              Σωκράτους 53

 Πληροφορίες : Ε. Σακελλαρίου                                                10431 - ΑΘΗΝΑ

Tηλέφωνο       : 010 - 3368116                                                 
                                                              
       

ΘΕΜΑ: Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.  
       
        

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α, 214/13-9-02 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».

Με την παρ.14 του άρθρου 13 του νόμου αυτού,  προβλέπεται η εξαίρεση των Α.Ε και Ε.Π.Ε από τις επιβαρύνσεις υπέρ του Ταμείου Νομικών, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 10 του ν.δ 4114/1960, όπως ισχύει, εκ  ποσοστού  1,30% επί του αντικειμένου και της αξίας κάθε σύμβασης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς και ποσοστού 5ο/οο επί του κεφαλαίου κάθε συνιστώμενης εμπορικής εταιρείας, για τη δημοσίευση του καταστατικού της,

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου η Ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 2002 στην υπόθεση C - 426/98, κατά την οποία κρίθηκαν παράνομες κατά το κοινοτικό δίκαιο οι ανωτέρω ειδικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται επί του κεφαλαίου των Α.Ε και των Ε.Π.Ε, και να αποφύγει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε  να ενημερώσετε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω ρυθμίσεων.
 

 

Εσωτερική διανομή:                                                                    Η  ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

1.     Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α

2.     Δ/νση Κ.Α.Α (Β)      

                                                                                                      Α. ΔΕΔΟΥΛΗ

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης