Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ - UPDATE

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ - UPDATE


Αρθρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ - UPDATE

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Προσοχή Συνεχείς Ανανεώσεις των οδηγιών .

Παρακαλούμε Ανατρέχετε ατην σελίδα

http://www.tsmede.gr/guide/1.4.3%20EISFORES_ePOST.htm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του αρθ. 27 του Ν. 3518/2006.

Το Δημόσιο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής υποχρεούνται σε παρακράτησης και απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. , των εισφορών των ασφαλισμένων και του εργοδότη εντός του επόμενου μήνα εκείνου που κατέστησαν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές ή αμοιβές , συνυποβαλλόμενων των σχετικών αναλυτικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο .

Οι μηχανογραφικές καταστάσεις θα χρησιμοποιούνται μέχρι την ορθή αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στο ΤΣΜΕΔΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου αρχίζει από 01/08/2007 για τις κρατήσεις του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 και εφ� όσον αυτές έχουν γίνει με τις νέες τιμές.

Ότι έχει σταλεί πριν δεν θα ληφθεί υπ� όψιν.

Μέχρι 31/07/2007 μπορείτε να στέλνετε αρχεία για τεστ.

Η υποβολή του αρχείου γίνεται ΜΟΝΟ στο [email protected]

Η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να γίνεται έως ΠΕΝΤΕ ( 5 ) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την απόδοση των εισφορών.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! η ημερομηνία εξόφλησης μέσα στο αρχείο πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία που θα γίνει η πληρωμή στην τράπεζα.

Η υποβολή θα ελέγχεται ηλεκτρονικά και θα αποστέλλεται μέσα στην επόμενη ώρα ,από την ώρα αποστολής, απάντηση αποδοχής ή απόρριψης του αρχείου. Σε περίπτωση που δεν πάρετε απάντηση ενημερώστε μας στο [email protected]

Αν το αρχείο απορριφθεί διορθώνετε και επαναλαμβάνετε την διαδικασία αποστολής.

Αν το αρχείο έχει γίνει δεκτό, τυπώνετε την απάντηση την συρράπτετε στην

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( Κίτρινο-μπλε έντυπο )

και με αυτά τα δύο πληρώνετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Όσοι αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καταθέσουν στην τράπεζα τις μηχανογραφημένες καταστάσεις.

Σκοπός του ηλεκτρονικού αρχείου είναι η γρηγορότερη και σωστότερη ενημέρωση των μερίδων των μηχανικών και η αποφυγή από μέρους σας έκδοσης βεβαιώσεων κρατήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά να συμφωνούν οι πληρωμές που κάνετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με το ηλεκτρονικό αρχείο που στέλνετε.

Μεγάλη προσοχή επίσης στον Αριθμό Μητρώου του Μηχανικού. ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟΝ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ και όχι οποιοσδήποτε άλλος ΑΡΙΘΜΟΣ.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου ΤΣΜΕΔΕ του Μηχανικού μπορείτε να τον ζητήσετε από το ΤΣΜΕΔΕ στο eisfores@tsmede.gr

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Για τον υπολογισμό των αναδρομικών λάβετε υπ� όψιν ότι λόγω αλλαγής των κλάδων υπάρχει η εξής αντιστοιχία

  1. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( Ασφαλισμένοι έως 31/12/1992 )

Ήταν

Έγινε

Κύρια Σύνταξη Προσωπική

Κύρια Σύνταξη Προσωπική

Ειδικός Λογ/σμός Προσωπική ( ΕΛΠΠ )

Ειδική Προσαύξηση Προσωπική

Ειδικός Λογ/σμός Εργοδοτική ( ΕΛΠΠ )

Κύρια Σύνταξη Εργοδοτική

Εφ� άπαξ Ειδικού Λογ/σμού ( ΕΛΠΠ )

Εφ� Άπαξ

Επικουρική Ασφάλιση Προσωπική ( Νέος Κλάδος )

Επικουρική Ασφάλιση Εργοδοτική ( Νέος Κλάδος )

Κλάδος Υγείας Προσωπική

Κλάδος Υγείας Προσωπική

Κλάδος Υγείας Εργοδοτική

Κλάδος Υγείας Εργοδοτική

  1. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( Ασφαλισμένοι από 01/01/1993 )

Ήταν

Έγινε

Κύρια Σύνταξη Προσωπική

Κύρια Σύνταξη Προσωπική

Κύρια Σύνταξη Εργοδοτική

Κύρια Σύνταξη Εργοδοτική

Ειδική Προσαύξηση Προσωπική ( Νέος Κλάδος )

Επικουρική Ασφάλιση Προσωπική

Επικουρική Ασφάλιση Προσωπική

Επικουρική Ασφάλιση Εργοδοτική

Επικουρική Ασφάλιση Εργοδοτική

Κλάδος Πρόνοιας

Εφ� Άπαξ

Κλάδος Υγείας Προσωπική

Κλάδος Υγείας Προσωπική

Κλάδος Υγείας Εργοδοτική

Κλάδος Υγείας Εργοδοτική

Η απόδοση των Αναδρομικών μπορεί να γίνει Εφ� άπαξ ή τμηματικά έως τις 31/12/2007

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία του Ηλεκτρονικού Αρχείου είναι Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

Αν δεν τα έχετε αυτά πρέπει να γίνει απογραφή της εταιρίας-υπηρεσίας σας

Για την απογραφή στέλνετε ένα e-mail στο eisfores@tsmede.gr με

Α. Τα στοιχεία της εταιρίας-υπηρεσίας

Επωνυμία

Διεύθυνση ( Οδός � Αριθμός � Πόλη � Τ.Κ. )

Α.Φ.Μ.

Τηλέφωνο

Β. Τα στοιχεία των μισθωτών μηχανικών

Αριθμός Μητρώου ΤΣΜΕΔΕ

Επώνυμο ( Αυτό με το οποίο έχουν γραφτεί στο ΤΣΜΕΔΕ )

Όνομα

Πατρώνυμο

Ημερομηνία πρόσληψης

Για την δημιουργία και αποστολή του Ηλεκτρονικού Αρχείου μέχρι αυτό να πάρει την σωστή του μορφή, αφού διαβάσετε προσεκτικά όλο το κείμενο των κατωτέρω οδηγιών, για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Μηχανογράφησης του ΤΣΜΕΔΕ αρμόδιος :

Σ. Σπάτας Τηλ. 210 3740 404

e-mail : mhxanogr@tsmede.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης