ΠΟΛ.1094/20.4.1994

Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται σε πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις προέδρους και αντιπροέδρους Δ.Ε. κοσμήτορες σχολών και προέδρους τμημάτων Α.Ε.Ι. σύμφωνα με ν. 2083/1992Σχόλια:


20 Απρ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Απριλίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1152492/2053/Α0012/ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 143-144)

ΠΟΛ 1094

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ'αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται σε πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις προέδρους και αντιπροέδρους Δ. Ε., κοσμήτορες σχολών και προέδρους τμημάτων Α. Ε. Ι. σύμφωνα με ν.2083/1992

1152492/2053/Α0012 ΠΕ/ΠΟΛ.1094/20.4.1994/ΜΖ

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, καταβάλλεται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, στους προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών Α.Ε.Ι., στους κοσμήτορες των σχολών και προέδρους των τμημάτων, μηνιαία κατ' αποκοπή αποζημίωση για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Σχετική υπουργική απόφαση 2069576/7435/24.11.1993).

2.- Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου  3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992, της περίπτωσης β' της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, καθώς και του άρθρου 14 του ν. 2065/1992, για να απαλλαγεί από
τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων που είναι δημόσιοι κ.τ.λ. υπάλληλοι, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του ν.δ. 3323/1955, ή στο νομο που τα χορηγεί και απαλλάσσει ή στο νόμο που τα απαλλάσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του πιο πάνω νομοθετικού διατάγματος.

3.- Κατόπιν των ανωτέρω, από το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις προέδρους και αντιπροέδρους κ.τ.λ. σύμφωνα με την παράγρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό 50%, εκτός αν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Στο φορολογούμενο τμήμα της αποζημίωσης αυτής διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ 34-Α').


Taxheaven.gr