ΙΚΑ Γ.Ε.: Π50/12/786/15.06.07

Απώλεια στελέχους ( μπλόκ ) ανικανότητας προς εργασία.Σχόλια:


15 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Απώλεια στελέχους ( μπλόκ ) ανικανότητας προς εργασία.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ.Ε.: Π50/12/786/15-06-2007

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, απωλέσθη μπλόκ ανικανότητας προς εργασία με τους αριθμούς από 0380951 μέχρι 0381000 από το οποίο είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο δύο σελίδες ( 0380951 και 0380952 ).

Παρακαλούμε σε περίπτωση που θα προσκομισθεί γνωμάτευση με τους αριθμούς από 0380953 μέχρι 0381000 του μπλόκ ανικανότητας, να μην προβείτε στην καταβολή παροχών που προκύπτουν, αλλά να ερευνήσετε για την εξακρίβωση της προέλευσής της, γνωρίζοντας σχετικά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση στη Δ/νση Παροχών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τμήμα Ασθενείας καθώς και στη Διεύθυνσή μας αμέσως.


Taxheaven.gr