Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1315/28.9.1993 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1315/28.9.1993
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT


ΠΟΛ.1315/28.9.1993 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT
Υπ. Οικ. Εγκ. 1121895/9962/0014/πολ 1315/28.9.93


Σύμφωνα με την κοινή υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1099733/8159/0014/ 15988/11274/ ΠΟΛ.1253/22.7.1993 σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο α/α είδους της δήλωσης INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται τροπο ποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Επίσης, στις περιπτώσεις που έχουν παραλειφθεί από τη δήλωση INTRASTAT εμπορεύματα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.
Παρατηρήθηκε όμως ότι, σε πολλές περιπτώσεις τροποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων δεν είχε υποβληθεί αρχική δήλωση από τον υπόχρεο, οπότε ουσιαστικά οι δηλώσεις ήταν εκπρόθεσμες.
Κατόπιν αυτών:

α) Όταν υποβάλλονται τροποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από φωτοαντίγραφο της αρχικής δήλωσης, στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

β) Στα έντυπα των τροποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων Θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ», ανάλογα, και να συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα τετραγωνίδια με τα νέα σωστό στοιχείο.

γ) Στο τετραγωνίδιο 2 (περίοδος αναφοράς) αναγράφεται ο μήνας και το έτος της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται ή συμπληρώνεται π.χ. αν κατά το μήνα Σεπτέμβριο τροποποιείται η δήλωση του μηνός Απριλίου (αρχική δήλωση), στο τετραγωνίδιο 2 θα αναγράφεται 04/93.

δ) Στο τετραγωνίδιο 7: αν πρόκειται για τροποιητική δήλωση αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός του είδους της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται (π.χ. γιο το 8ο είδος ο αριθμός 8).Αν πρόκειται για συμπληρωματική δήλωση, συνεχίζεται κανονικά η αύξουσα αρίθμηση από εκεί που είχε σταματήσει στην αρχική δήλωση (π.χ. αν στην αρχική δήλωση υπήρχαν 8 εμπορεύματα και πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα δύο, στο τετραγωνίδιο 7 της συμπληρωματικής δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός 9, για το πρώτο εμπόρευμα και 10 για το δεύτερο). Είναι αυτονόητο ότι «συμπληρωματική» δήλωση με α/α είδους 1 δε θα γίνεται δεκτή.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης