Αποτελέσματα live αναζήτησης

1016378/381/Α0012/19.2.2003 Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου, που καταβάλλουν για τη χρήση 2002 (οικονομικό έτος 2003): α) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, β) επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και γ) επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1016378/381/Α0012/19.2.2003
Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου, που καταβάλλουν για τη χρήση 2002 (οικονομικό έτος 2003): α) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, β) επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και γ) επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.


Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου, που καταβάλλουν για τη χρήση 2002 (οικονομικό έτος 2003): α) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, β) επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και γ) επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

1016378

1016378/381/Α0012/19.2.2003

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β� κατηγορίας του ΚΒΣ, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2003 (εισοδήματα χρήσης 2002) προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ

Πίνακας 1

Αριθμός Δωματίων
Αντίστοιχο εισόδημα

1
8.520

2
8.973

3
9.427

4
9.880

5
10.333

6
10.787

7
11.240

8
11.693

9
12.147

10
12.600


Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα 10, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 453,00 ευρώ.

Πίνακας 2

Αριθμός μονόχωρων διαμερισμάτων
Αντίστοιχο εισόδημα

1
8.620

2
9.173

3
9.727

4
10.280

5
10.833

6
11.387

7
11.940

8
12.493

9
13.047

10
13.500


Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 277,00 ευρώ.

Πίνακας 3

Αριθμός δίχωρων διαμερισμάτων
Αντίστοιχο εισόδημα

1
8.813

2
9.560

3
10.307

4
11.053

5
11.800

6
12.547

7
13.293

8
13.720

9
14.093

10
14.467


Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 373,00 ευρώ.

Πίνακας 4

Αριθμός τρίχωρων διαμερισμάτων
Αντίστοιχο εισόδημα

1
9.207

2
10.347

3
11.487

4
12.627

5
13.583

6
14.153

7
14.723

8
15.293

9
15.863

10
16.433


Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα 10, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 570,00 ευρώ.

Πίνακας 5

Αριθμός θέσεων κάμπινγκ
Αντίστοιχο εισόδημα

40
14.733

41
14.833

42
14.933

43
15.033

44
15.133

45
15.233

46
15.333

47
15.433

48
15.533

49
15.633

50
15.733

51
15.833

52
15.933

53
16.033

54
16.133

55
16.233

56
16.333

57
16.433

58
16.533

59
16.633

60
16.733

61
16.833

62
16.933

63
17.033

64
17.133

65
17.233

66
17.333

67
17.433

68
17.533

69
17.633

70
17.733

71
17.833

72
17.933

73
18.033

74
18.133

75
18.233

76
18.333

77
18.433

78
18.533

79
18.633

80
18.733

81
18.833

82
18.933

83
19.033

84
19.133

85
19.233

86
19.333

87
19.433

88
19.533

89
19.633

90
19.733

91
19.833

92
19.933

93
20.033

94
20.133

95
20.233

96
20.333

97
20.433

98
20.533

99
20.633

100
20.733

101
20.833

102
20.933

103
21.033

104
21.133

105
21.233

106
21.333

107
21.433

108
21.533

109
21.633

110
21.733

111
21.833

112
21.933

113
22.033

114
22.133

115
22.233

116
22.333

117
22.433

118
22.533

119
22.633

120
22.733

121
22.833

122
22.933

123
23.033

124
23.133

125
23.233

126
23.333

127
23.425

128
23.500

129
23.575

130
23.650

131
23.725

132
23.800

133
23.875


Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5, ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β. Επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

Πίνακας

Φόρος λιανοπωλητών (σε ευρώ)
Αντίστοιχο εισόδημα (σε ευρώ)

107,50
8.783

213
9.487

215
9.500

230
9.600

276
9.907

335
10.300

426
10.907

550
11.733
Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

Πίνακας

Ωφέλιμο φορτίο (τόννοι)
Οδηγός Ιδιοκτήτης
Οδηγός τρίτος

Φόρος
Εισόδημα
Φόρος
Εισόδημα

μέχρι 5
500
11.400
350
10.400

πάνω από 5 έως 11
700
12.733
500
11.400

πάνω από 11 έως 16,5
1.200
14.733
800
13.400

πάνω από 16,5
1.500
15.633
1.000
14.067


Τα παραπάνω ποσά μειώνονται προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Αν ο φορολογούμενος έχει παιδιά που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, τα παραπάνω ποσά εισοδήματος θα προσαυξάνονται κατά 734,00 ευρώ για κάθε παιδί.

4. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003. Αυτό προκειμένου, με το ποσό αυτό εισοδήματος, ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλεστεί αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης