Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1072/21.3.1994 Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1072/21.3.1994
Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών


ΠΟΛ.1072/21.3.1994 Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών. 1033311/169/Α0013/ΠΟΛ. 1072/21.3.94

ΠΟΛ 1072

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 542/1977 "περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις και

3. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας και ταχείας περαιώσεως των ανωτέρω φορολογικών υποθέσεων.

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε όπως:

1. Κάθε Προϊστάμενος ΔΟΥ, που είναι καθ' ύλην αρμόδιος για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών διενεργεί και τον έλεγχο για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα
άλλου Προϊσταμένου ΔΟΥ εφόσο  και οι δύο εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας.

2. Οι Προϊστάμενοι ΔΟΥ της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας που είναι καθ' ύλην αρμόδιοι για τη φορολογία κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών δύνανται να διενεργούν έλεγχο για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα και των κατωτέρω Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών:
1) Αγίου Στεφάνου, 2) Αίγινας, 3) Αχαρνών, 4) Ελευσίνας, 5) Κορωπίου, 6) Λαυρίου, 7) Μεγάρων, 8) Παλλήνης και 9) Σαλαμίνας. Κατά τον έλεγχο αυτό, θα λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το προς εκτίμηση ακίνητο.

3. Ο ίδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ. διενεργεί και τον εμπορικό έλεγχο των επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στη χωρική αρμοδιότητα του άλλου, κατά τα άνω, Προϊσταμένου ΔΟΥ, ή δύναται να διενεργεί και τον εμπορικό έλεγχο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης