Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1070/10.3.1994 Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1070/10.3.1994
Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου


ΠΟΛ.1070/10.3.1994 Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου 1028871/254/0006Α/ΠΟΛ. 1070/10.3.1994/ΦΕΚ 200/Β/24.3.94

ΠΟΛ 1070

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 2/Α και β) του Π.Δ/τος 39/1993 "Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ/τος 551/1988 Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) ΦΕΚ 14/Α.

2. Την αριθ. 1140497/1089/0006Α/15.11.93 (ΦΕΚ 857/Β) απόφασή μας.

3. Το αριθ. 43/1.3.94 έγγραφο του ΚΕ.Π.Υ.Ο.

4. Την ανάγκη αναστολής του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας από 1.6.1994 της ΔΟΥ Λιμένα Χερσονήσου, που συστάθηκε με το Π.Δ/γμα 39/1993 (ΦΕΚ 14/Α).

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης