Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ:


1. Αν είσθε παλαιός φορολογούμενος και διαθέτετε ήδη Α.Φ.Μ., τότε σιγουρευτείτε ότι έχετε μόνο ΕΝΑ Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ). Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσετε ότι διαθέτετε δύο ή και περισσότερους Α.Φ.Μ., τότε πρέπει να το δηλώσετε στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ για να γίνει η απενεργοποίηση των πέραν του ενός Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε πρόσωπο ( φυσικό, νομικό ή ένωση προσώπων) πρέπει να έχει ΕΝΑ μόνο Α.Φ.Μ.

2. Αν είσθε ΝΕΟΣ φορολογούμενος και δεν έχετε Α.Φ.Μ. τότε, πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 "Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων" και να πάρετε Α.Φ.Μ τον οποίο και υποχρεούστε να αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση.

3. Αν έχετε μεταβολές που αφορούν τα ατομικά σας στοιχεία όπως:

 • Αλλαγή επωνύμου

 • Αλλαγή ταυτότητας / διαβατηρίου

 • Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

 • Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης ( γάμος / διάσταση /διαζύγιο/ χηρεία) κ.λ.π.

 • Αλλαγή επωνυμίας

 • Ίδρυση / κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Τότε

Σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τη σχετική μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ σας.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ � ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Φέτος δε θα υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 ευρώ.

Κατ�εξαίρεση οι παραπάνω φορολογούμενοι θα υποβάλουν φορολογική δήλωση, εάν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε9

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ;


H υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2007.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 21 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 30 Μαΐου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20,

30, 40 και 50.

ια) Μέχρι την 1η Ιουνίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70,

80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέσω διαδικτύου παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας τους και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

 • Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

 • Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.

 • Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δηλώνουν και εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.

 • Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 των προηγουμένων ετών (2005 και 2006) και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στο Ε9 των προηγουμένων ετών. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών ή ο θάνατος.

 • Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται, ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

 • Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.

 • Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2006 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3000 ευρώ.

 • Όσοι αγρότες πήραν μέσα στο 2006 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2250 ευρώ.

 • Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο φόρο Προστιθέμενης Αξίας μέσα στο 2006 από 881 ευρώ και πάνω.

 • Όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2006 ήταν πάνω από 5900 ευρώ.

 • Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω.

 • Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 • Για το οικον. έτος 2007 θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και οι αγρότες που δεν έχουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου Ε9.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2007.

Όσοι δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α)-Μέχρι τις 2 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β)-Μέχρι τις 3 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ)-Μέχρι τις 4 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ)-Μέχρι τις 5 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε)-Μέχρι τις 10 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) -Μέχρι τις 11 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ)-Μέχρι τις 12 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η)-Μέχρι τις 13 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ)-Μέχρι τις 16 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι)- Μέχρι τις 17 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια)- Μέχρι τις 18 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέσω διαδικτύου παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας τους και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

 • Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

 • Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.

 • Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.

 • Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών (2005 και 2006) και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προσταυτευομένων μελών, ή ο θάνατος.

 • Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ;

 • Το καθαρό γεωργικό εισόδημα για όσους δεν τηρούν βιβλία ή για όσους τηρούν βιβλία Α� ή Β� κατηγορίας προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.

 • Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζονται κάθε χρόνο πίνακες με το καθαρό εισόδημα για κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας.

 • Οι πίνακες εκτός από τις Δ.Ο.Υ μπορούν να αναζητηθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Oι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

 • Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε μία περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ, στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.

 • Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

Τι εκπτώσεις γίνονται στο γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.

Από το γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο αφαιρούνται τα πιο κάτω ποσά:

-- Το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για εκμίσθωση γεωργικής γής.

-- Το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικά για αυτούς που στην αρχή του 2006 ήταν νέοι αγρότες (ηλικίας μέχρι 40 ετών), το αφαιρούμενο ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%.

Ποιες απαλλαγές υπάρχουν για τους αγρότες;

- Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν απαλλασσόμενο ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδημα. Το ποσό αυτό γίνεται 3.000 ευρώ για τους αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις.

- Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες τα απαλλασσόμενα γίνονται 2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους ή 1.875 ευρώ και 3.750 ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πότε και πώς μπορεί να μειωθεί το γεωργικό εισόδημα που προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο;

Αν ο αγρότης μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος προσκομίσει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τον αντικειμενικό τρόπο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα να μειώσει το ποσό που προκύπτει με τον αντικειμενικό τρόπο ή να μην το λάβει υπόψη του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημιές από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2007.

Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία αν και έχουν υποχρέωση, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 19 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 20 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 23 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 26 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 27 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 28 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50

ια) Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2006 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 23 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 24 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20,

30, 40 και 50

ια) Μέχρι τις 30 Απριλίου 2007 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70,

80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέσω διαδικτύου παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας τους και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

 • Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

 • Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.

 • Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.

 • Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώνουν και το έντυπο Ε2.

 • Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών (2005 και 2006) και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προσταυτευομένων μελών, ή ο θάνατος.

 • Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

 • Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.

 • Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση και όσοι συμμετέχουν σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστική εταιρεία, κερδοσκοπική ή μη.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2007.

 • Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας, καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2006, μπορούν να υποβάλουν δήλωση από τις 16 Μαρτίου 2007 έως και 30 Μαρτίου 2007 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 16 Μαρτίου 2007.

 • Όσοι δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 2 Μαΐου του 2007 έως και 16 Μαΐου του 2007 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 2 Μαΐου του 2007 (σελίδα 7 του φυλλαδίου οδηγιών).

 • Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

 • Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέσω διαδικτύου παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας τους και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

 • Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

 • Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

 • Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομική επιχείρηση, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

 • Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. θα υποβάλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.

 • Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.

 • Όσοι κατέχουν μηχανήματα έργων πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε16.

 • Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.

 • Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών (2005 και 2006), και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών, ή ο θάνατος.

 • Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

 • Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.

 • Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Α.Όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ή από κινητές αξίες, όσοι είναι κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, ημιφορτηγού Ι.Χ., κότερου, αεροσκάφους κλπ. και δεν απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους, υποβάλουν φορολογική δήλωση από τις 16 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2007 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 16 Μαρτίου 2007.

Β.Τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006 ή έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους τα οποία είχαν δηλωθεί στο Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005 και 2006), ή εχουν μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση, όπως έχει απεικονισθεί στο Ε9 των προηγούμενων ετών, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση από 16 Μαρτίου 2007 έως 30 Μαρτίου 2007 (ανάλογα με το Α.Φ.Μ.), εφόσον δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 2 Απριλίου 2007 έως και 18 Απριλίου 2007 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Απριλίου του 2007, και εάν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

 • Οι δηλώσεις των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινωνιών και των κοινοπραξιών δεν μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2007 είναι:

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2006.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών 2005 ή 2006.

Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 (έτους 2005 ή 2006) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών (2005 ή 2006), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή ο θάνατος. Επίσης, ο γάμος που πραγματοποιήθηκε εντός του 2006 εφόσον η σύζυγος είχε ακίνητα στο όνομά της.

Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005 ή 2006) και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2006.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση, αποβιώσει μέχρι 31-12-2006, οι κληρονόμοι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν για λογαριασμό του, θα συνυποβάλλουν και έντυπο Ε9 έτους 2007, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη διαγραφή λόγω θανάτου, όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν δηλωθεί στο Ε9 προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο καθώς και μεταβολή σχέσης διαγραφή λόγω άλλης αιτίας. Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Τα λοιπά μέλη θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2007, μόνο εφόσον υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων τους.

Υπόχρεος-γονέας που στη δήλωση Ε9 των προηγούμενων ετών (2005 ή 2006) συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2007 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο �τέκνο και μεταβολή σχέσης �διαγραφή -άλλη αιτία. Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλλει Ε9 έτους 2007, μόνο εφόσον υπάρχουν μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007.

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2006 ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών.


Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 το 2005 και 2006, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2006, θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2007 και στις ενδείξεις «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 και 2006» θα σημειωθεί Χ στα τετραγωνίδια ¨ΟΧΙ¨ και για τα δύο έτη.

Σε περίπτωση διακοπής σχέσεων τότε ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη (2005 ή 2006) είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο - σύζυγος και μεταβολή σχέσης �διαγραφή -άλλη αιτία. Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 ετών (2005 ή 2006), εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Η σύζυγος θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2007 συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής και δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τους τίτλους κυριότητας.

Η δήλωση του Ε9 για εγγάμους, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του πιο πάνω νόμου, τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και είναι υπόχρεα σε δήλωση Ε9 το έτος 2007 υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους.

Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν και δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και μόνο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (2103253748 και 2103375360) ή στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα τους προμηθεύσουν και τα έντυπα των δηλώσεων (Ε9) έτους 2007.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης