Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aρ.Πρ. Δ 562/26.03.07 Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Aρ.Πρ. Δ 562/26.03.07
Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).

Aρ.Πρ. Δ 562/26.03.07 Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ  του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).


Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, τα άρθρα 22 και 39 του ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από 22.12.2006 και με τα οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται, το Παράρτημα ΙΙΙ (Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 9%) του ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.), ως εξής :

 

1. Οι παράγραφοι 47, 48 και 49 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/00 συμπληρώνονται, αντίστοιχα, με τα ακόλουθα είδη τα οποία  από 22.12.2006 υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 9% :

  • ανταλλακτικά αναπηρικών αμαξιδίων και ερεσίνωτο , (Δ.Κ. ex  8714).
  • αυτολιπεαιόμενοι καθετήρες, καθετήρες  κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερειδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, (Δ.Κ. ex  9018)
  • συσκευές έκχυσης ινσουλίνης, (Δ.Κ.  ex 9021).

2. Στο Παράρτημα ΙΙΙ προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 56 και 57 σύμφωνα με τις οποίες όλα τα είδη που αναγράφονται σε αυτές υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 9% σε όλα τα στάδια των συναλλαγών (εισαγωγή, χονδρική-λιανική πώληση) και εφεξής θα πρέπει η τιμολόγησή τους  να γίνεται με τον μειωμένο  συντελεστή.

Όπως θα παρατηρήσετε, επειδή στην παράγραφο 57 δεν αναγράφονται οι δασμολογικές κλάσεις των ειδών που αυτή περιλαμβάνει, θα πρέπει αδιακρίτως δασμολογικής κατάταξης αυτών και του νόμου μη διακρίνοντος, αυτά  να υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή 9%.

3. Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται  στο άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές του άρθρου αυτού ισχύει ο ανωτέρω συντελεστής μειωμένος κατά 30% .

4. Mέχρι να ενσωματωθούν στο υποσύστημα TARIC του Ο.Π.Σ.Τ. οι προσαρμογές που ορίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, θα πρέπει να προβαίνετε σε χειρόγραφη χρέωση των επιβαρύνσεων, όταν κατά τον τελωνισμό των ανωτέρω ειδών προκύπτει εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 9%.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης