Αποτελέσματα live αναζήτησης

1011563/264/Α0012/5.2.2003 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1011563/264/Α0012/5.2.2003
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών.


Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών
1011563/264/Α0012/5.2.2003

1011563

1. Με την υπ' αριθ. 1005315/100/Α0012/20.1.2003 διαταγή μας και με στόχο να αποφευχθούν ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία των πολιτών, που παρατηρούνται στις ΔΟΥ, κατά την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να παραλάβουν με μια συγκεκριμένη διαδικασία τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 των πελατών τους φορολογουμένων φυσικών προσώπων και κατόπιν πάλι με μια συγκεκριμένη διαδικασία να τις υποβάλλουν για λογαριασμό των τελευταίων στις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. Σχετικά με την διαδικασία της παραλαβής των πιο πάνω δηλώσεων από τους λογιστές, τον τρόπο υποβολής αυτών στις αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς και την παραλαβή τους από τις τελευταίες διευκρινίζονται τα εξής:

Διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστές

- Κάθε φορολογούμενος πρέπει να παραδώσει τη δήλωσή του στο λογιστή το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, όπως αυτή αναφέρεται στο φυλλάδιο που έχει εκδοθεί για τη συμπλήρωσή της (π.χ. ο φορολογούμενος που απόκτησε εισόδημα από ατομική, εμπορική επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ και του οποίου το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ είναι ο αριθμό 2, πρέπει να παραδώσει τη δήλωσή του στο λογιστή το αργότερο μέχρι τις 4.3.2003).

- Μετά την παραλαβή της δήλωσης από το φορολογούμενο ο λογιστής:

α) στην τελευταία σελίδα της (και στον πίνακα που τον αφορά) θα γράφει (εκτός από τα στοιχεία του που ζητούνται), την ένδειξη «Παραλήφθηκε», την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από αυτόν και την υπογραφή του,

β) θα χορηγεί βεβαίωση στο φορολογούμενο, από την οποία θα προκύπτει αφενός ότι παρέλαβε τη δήλωσή του και αφετέρου η ημερομηνία που την παρέλαβε.

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων στις ΔΟΥ

- Ο λογιστής θα καταρτίζει ανά ΔΟΥ και ανά κατηγορία φορολογουμένων, ανάλογα με την αρχική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεών τους, κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα (π.χ. άλλη κατάσταση για όσους αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση σε μία ΔΟΥ από 3.3.2003, άλλη κατάσταση για όσους αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση στην ίδια ή σε άλλη ΔΟΥ από 1.4.2003 κ.λπ.), την οποία και θα υπογράφει. Στην κατάσταση θα αναγράφει τα στοιχεία του ως εκδότη της κατάστασης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, διεύθυνση επαγγέλματος, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμό Μητρώου άδειας άσκησης επαγγέλματος και κατηγορία άδειας ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο το Αριθμό Μητρώου του μέλους της), καθώς και τα στοιχεία κάθε πελάτη του, της συγκεκριμένης κατηγορίας του οποίου παρέλαβε τη δήλωση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος και ΑΦΜ).

Σημειώνεται ότι θα καταρτίζεται μία και μόνο κατάσταση για κάθε ΔΟΥ και για κάθε κατηγορία πελατών - φορολογούμενων. Δηλαδή, ο λογιστής πρέπει να καταρτίζει μία και μόνο κατάσταση για τους πελάτες του που αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση σε μία ΔΟΥ, από 3.3.2003.

- Η πιο πάνω κατάσταση, μαζί με τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων κάθε κατηγορίας φορολογουμένων και το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες αργότερα. Π.χ. η κατάσταση που θα περιλαμβάνει φορολογούμενους που έχουν αποκτήσει εισόδημα από ατομική, εμπορική επιχείρηση με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ κ.λπ. και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα τη συνοδεύουν, χωρίς να ενδιαφέρει το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των φορολογούμενων, θα μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και τις 21.3.2003.

Διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από ΔΟΥ

Ο υπάλληλος της αρμόδιας ΔΟΥ μετά την παραλαβή της κατάστασης και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που τη συνοδεύουν θα υπογράφει τα δύο (2) αντίτυπα της κατάστασης και θα επιστρέφει το ένα από αυτά στο λογιστή. Επίσης, στην τελευταία σελίδα κάθε δήλωσης και στον οικείο πίνακα θα αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν, η οποία θα είναι η ίδια με την ημερομηνία παραλαβής που έχει αναγραφεί από το λογιστή ότι παραλήφθηκε από αυτόν και από κάτω θα υπογράφει και θα θέτει τη σφραγίδα του. Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, μετά την κατά τα πιο πάνω παραλαβή τους θα επιστρέφει το ένα στο λογιστή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης