Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1063/2.3.1994 Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1063/2.3.1994
Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες


ΠΟΛ.1063/2.3.1994 Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες
1025611/1804/0009Α/

ΠΟΛ 1063

1. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, θεσπίστηκε η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, και εκ μέρους των Τραπεζών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών διάφορα πληροφοριακά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν με την αριθ. 1007521/410/0009Α'/ κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κοινοποιήθηκε και ερμηνεύθηκε με την αριθ. 1026782/1521/0009Α/ εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.


Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται η υποβολή στοιχείων για την παρακολούθηση των εισαγωγών και τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οινομικών ενισχύσεων, καθώς και των τιμολογίων αγοράς και πώλησης επενδυτικών αγαθών.

2. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής, δια της διενέργειας διασταυρώσεων και επαληθεύσεων από τις Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, πέραν του γεγονότος ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις των Τραπεζών απορρέουν από το νόμο, η υποβολή των εν λόγω στοιχείων εκ μέρους τους έχει βαρύνουσα σημασία, λόγω και του σκοπού τον οποίο αυτά εξυπηρετούν.

3. Κατόπιν αυτών και επειδή παρατηρείται βαθμιαία υποβάθμιση και ατονία των μέτρων αυτών και μη ορθή εφαρμογή της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης, είναι ανάγκη να δοθεί στο όλο θέμα η πρέπουσα σημασία και να εφαρμόζεται πλήρως η Απόφαση αυτή.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει διευκρινισθεί, προκειμένου περί εισαγωγών, αντί της υποβολής αντιγράφων των σχετικών στοιχείων, υπάρχει η ευχέρεια υποβολής μηχανογραφικών καταστάσεων που να περιέχουν τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, είδος εισαγόμενου αγαθού, χώρα προέλευσης και αξία σε δραχμές) κατά εισαγωγέα.

4. Επισημαίνεται τέλος ότι, όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να προβαίνουν σε πλήρη διασταύρωση και αξιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις Τράπεζες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης