Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Γ99/16/16.02.07 Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Γ99/16/16.02.07
Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

ΙΚΑ Γ99/16/16.02.07 Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων και Περιφερειακών Δ/νσεων του Ο.Α.Ε.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Γ.Ε.: Γ99/16/16 -2-2007

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 5464/30-1-2007 εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), με τον Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων και Περιφερειακών Δ/νσεων του Ο.Α.Ε.Ε. , όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ενοποίηση των τριών ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΒΕ � ΤΑΕ � ΤΣΑ , για ενημέρωσή σας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο Α Ε. Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
Αριθ. πρωτ.: 5464/30-1-2007

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

1. Από 01/01/2007 επήλθε ενοποίηση των τριών ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ και λειτουργεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ( Ο.Α.Ε.Ε. ). Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται τα περιφερειακά τμήματα κατά Περιφερειακή Διεύθυνση όπως προβλέπεται από το Προεδρικό ∆ιάταγμα 154/06 ( οργανισμός Ο.Α.Ε.Ε.) και παρακαλούμε όπως στο εξής :
(α) η αλληλογραφία σας για τους κοινούς μας ασφαλισμένους (Ο.Α.Ε.Ε. , πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΤΑΕ, πρώην ΤΣΑ) να αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ανάλογα με τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ( π.χ. για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, η αλληλογραφία θα αποστέλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών).
(β) Η αλληλογραφία σας για τους αλληλοχρεους λογαριασμούς που αποστελλόταν μέχρι 31/12/2006 στις κεντρικές υπηρεσίες των Ταμείων στην Αθήνα Σατωβριάνδου 18, Ακαδημίας 22 και Πειραιώς 46, στο εξής να αποστέλλεται στον Ο.Α.Ε.Ε., Γενική Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων, Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αγίου Κωνσταντίνου 5 Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ. Τα ανωτέρω αφορούν αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν είτε πριν, είτε μετά την 01/01/2007 (ημερομηνία έναρξης της ενοποίησης).

2. Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ο.Α.Ε.Ε., όταν παραλαμβάνουν αλληλογραφία, που δεν είναι της αρμοδιότητας τους, να μην την επιστρέφουν στον αποστολέα, αλλά να την διαβιβάζουν στην αρμόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ο.Α.Ε.Ε, με κοινοποίηση στον αποστολέα.


Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης