Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Πρωτ. 30183/31.01.07 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2007.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. Πρωτ. 30183/31.01.07
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2007.


Αριθ. Πρωτ. 30183/31.01.07 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών γ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα  31 /1  / 2007
Αριθ. Πρωτ. 30183
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ          
Τμήμα ΙΙΙ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40                                       
Ταχ. Κώδικας: 10182
FAX: 210 5242942
THΛ: 210 5295173
Πληροφορίες : Κ. Χρυσίνης       

 
Κ Ο Ι Ν Η   Α Π Ο Φ Α Σ  Η
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                      &  
              &                                                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                                       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία  υπηκόων   τρίτων χωρών  για το έτος 2007.
                
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την     Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ.98/Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας(ΦΕΚ. 163/Α/16-6-1989).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 του άρθρου 12, 4 του άρθρου 14 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3386/2005«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»      (ΦΕΚ.212/Α/23.8.2005).

4. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3,2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κον Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ. 527/β/24.3.2004).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης  δεν  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Τις εκθέσεις των Περιφερειακών  Επιτροπών  του άρθρου 14  παράγραφος 3 του Ν.3386/2005 για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, όπου προσδιορίζονται οι κενές θέσεις ανά νομό και ειδικότητα που δύνανται  να πληρωθούν από   υπηκόους τρίτων χωρών και μας διαβιβάσθηκαν με τα  15094/22.11.2006, 16560/22.11.2006, 19428/6.12.2006  134986/12138/4.12.2006, 59657/7.12.2006, 6738/28.11.2006, 29515/12.12.2006, 24051/8.12.2006, 16/11.12.2006, 8685/11.12.2006, 20513/22.12.2006, 14123/5.12.2006, 1/11/4.1.2007  αντίστοιχα έγγραφά τους.

Αποφασίζουμε
 
Α. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 226, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (118)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες

       90

Εργάτες Ιχθυοτροφείου-Αυτοδύτες 

       

 

       8

Οικιακοί βοηθοί

     15

Μάγειροι εθνικής κουζίνας

      

       5

 

                           ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ (108 )

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες

      90

Βοηθός Ζαχαροπλάστη

        1    

 

       

Σεφ Ταϋλανδέζικης Κουζίνας

        1

Εργάτες γής

      10      

Μάγειροι εθνικής κουζίνας

     

        5

Μάγειροι αραβικής κουζίνας

        1    

 

 

 

Β. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις  99, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής:  

 

                                        

                                         ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( 21)

 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

      Αλιεργάτες 

     16

Οικιακοί βοηθοί 

       4

Εσωτερική αποκλειστική νοσοκόμα

 

      1   

 

 

                                         ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (36)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

      25

Εργάτες γης

        6

Εργάτες κτηνοτροφίας

    

        2

Οικοδόμοι

        3   

            

                                         ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ( 36)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

       35

Οικιακή βοηθός 

        1

        

                                        ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ( 6)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

         4

Εργάτες γης

         2

 

 

Γ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 141, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

                                        ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (77)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

         64

Εργάτες γης

         10

Εργάτης τυροκομείου

           1

Εργάτες κτηνοτροφίας

           1

Οικοδόμος

            1 

 

                                              ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (2)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

           1

Εργάτες γης 

           1

 

                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (24)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

           8

Εργάτες γης

           3

Οικιακοί βοηθοί

           1

Εργάτες χοιροστασίου

           9

Μάγειροι Κινέζικης Κουζίνας

           3

 

                                              ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (12)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες 

           8

Εργάτες γης

           4

 
 

                                               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (26)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες  

          18

 

Εργάτες γης 

           4

       1

Οικιακοί βοηθοί 

           1

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

           2

 

 

Δ. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 2308, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

                                                ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (507)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Δασεργάτες - Υλοτόμοι

           6

     78

Εργάτες γης

           2

    300

Οικιακοί βοηθοί 

           2

 

Εργάτες κτηνοτροφίας – πτηνοτροφίας - Βοσκοί

         19

    100

 

                                                  ΝΟΜΟΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (416)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

           23

    333

Εργάτες κτηνοτροφίας

           31

      29

 

                                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (1061)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        78

    700

Εργάτες κτηνοτροφίας

        90

    163

Υλοτόμοι

          2

        6

Οικιακοί βοηθοί

          2

 

Τεχνίτες έτοιμου σοβά 

          5

       10

Εκδοροσφαγείς

          5

 

      

                                               ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (324)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        22

    288

Εργάτες κτηνοτροφίας

         4

      10

 

Ε. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 24343οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

                                                

                                                 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (2563)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης  

           

     2300

Εργάτες κτηνοτροφίας 

           

       141

Ποιμένες 

          120

 

Οικιακοί βοηθοί 

             2

    

 

 

                                                     ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (5514)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

           

    5189

Εργάτες κτηνοτροφίας

           

      323

Αλιεργάτες 

             2 

 

 

                                                   ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (7021)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

    6300

Εργάτες κτηνοτροφίας

        

      500

Εργάτες θερμοκηπίων

         

      200

 

 

Ποιμένες - εργάτες κτηνοτροφίας 

          20

 

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

           1

 

 

                                                    ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (468)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        19

    369

Ποιμένες 

        20

     

Εργάτες κτηνοτροφίας

        

      31

Χειριστής Αλμεκτικής μηχανής 

          1

       

Τεχν. Επεξερ. Ξύλου – Χειριστής CNC – Βαφέας – Λουστραδόρος 

        20

 

Σερβιτόροι 

           8

 

 

                                                    ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (7405)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

    7000

Ποιμένες 

        89

        54

 

Εργάτες κτηνοτροφίας – γης 

        48

      200

Οικιακοί βοηθοί 

         3

       

Εργάτες θερμοκηπίου 

       11

 

 

                                             ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (613)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

     336

Εργάτες κτηνοτροφίας

         27

       30

Εργάτες θερμοκηπίων

        

       47

Αυτοδύτες Ιχθυοτροφείου

         10

       

Αλιεργάτες 

       142

 

Οικιακοί βοηθοί

           1

 

Τεχνικός επιτραπέζιων παιγνίων

         20

 

 

                                               ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (753)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης 

         64

      350

Εργάτες κτηνοτροφίας

          

        36

 

 

Εργάτες θερμοκηπίων

           9

        49        

Ποιμένες 

          59

 

Οικιακοί βοηθοί 

          16

 

Τεχνικοί υπάλληλοι 

          13

 

Οικοδόμος 

            1

 

Κλαδευτής αμπέλου

            1 

 

Εργάτης ιχθυοτροφείου 

            1

 

Αλιεργάτες 

        144 

 

Διερμηνείς

          10 

 

 

ΣΤ. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 307, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

                                          ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (114)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εργάτες γης 

          5

Εργάτες κτηνοτροφίας 

        50

Εργάτες ανθρακοποιϊας 

        20

Εργάτες λατομείου μαρμάρων 

          5

 

 

 

Τεχνίτες Κατασκευής Λιθοπλεγμάτων Υποστήριξης Πρανών (κατασκευής ζαρζανετίων)

          5

 

 

Εργάτες φορτοεκφόρτωσης ημιόνων 

        10

Οικιακοί βοηθοί 

        10

Εξειδικευμένοι μηχανικοί εκτύπωσης 

          7

Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων

          1

Υπάλληλος ξενώνα

          1

 

                                        ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (37)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εργάτες γης 

          5

Εργάτες κτηνοτροφίας 

        20

Οικιακοί βοηθοί 

         5

Αλιεργάτες 

         7

   ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (64)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εργάτες γης 

         30

 

Εργάτες κτηνοτροφίας 

         14

Οικιακοί βοηθοί 

          5

Αλιεργάτες 

        15

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (92)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης 

         12

       60

Οικιακοί βοηθοί 

           5

 

Αλιεργάτες 

         15

  

Ζ. Στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 1140, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

                                                ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (258)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Οικιακοί βοηθοί

         20

      

Χειριστής καδοφόρου βυθοκόρου

           4

       

Μηχανικός καδοφόρου βυθοκόρου

           4

        

     

Συντηρητής καδοφόρου  βυθοκόρου για υποθαλάσσια δραστηριότητα

           1

 

Συντηρητής καδοφόρου  βυθοκόρου 

           3

 

Ειδικός ηλεκτρ/κος καδοφόρου βυθοκόρου

           1

 

Εργάτης γης

         10  

       150

Μάγειρας

           2

           2

Βοηθός μάγειρα

           3

           3

Ανιματέρ

          

           1

Αλιεργάτες

         50

 

Τεχνίτης Πέτρας

           2  

 

Διευθυντικά Στελέχη ημεδαπών εταιρειών

           2

 

 

                                                  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (385)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

         150

     150

Οικιακοί βοηθοί

           10

 

Αλιεργάτες 

           75

 

                          

                                                 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (165)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτης

         15

      

Εργάτες γης

         50

       100

 

 

                                                  ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ (332)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

         100

     150

Οικιακοί βοηθοί

          10

 

Αλιεργάτες 

          70

 

Ζαχαροπλάστης

           1

 

Μελισσοκόμος

           1

 

 

 

Η. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 624, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

 

                                                     ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ (208)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

      50

Εργάτες κτηνοτροφίας

          

      10

Εργάτες θερμοκηπίων

        

      10

Αυτοδύτες 

            5

       

Αλιεργάτες 

        114

 

Οικιακοί βοηθοί

          15

 

Χειριστές Έγχυσης Πλαστικού

            3

 

Κόφτης κρεάτων

            1

 

 
 

                                                  ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (225)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

      90

Εργάτες κτηνοτροφίας

         

      50

Εργάτες θερμοκηπίων

        

      30

Αλιεργάτες 

         25

 

Οικιακοί βοηθοί

         20

 

Πετροχτίστες

           5

 

Θεραπευτές Ayverda- Mασέρ

           5

 

                                        

                                           ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (188)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

        

      80

Εργάτες κτηνοτροφίας

         

      50

Εργάτες θερμοκηπίων

        

      20

Αλιεργάτες 

         10

 

Οικιακοί βοηθοί

         20

 

Πετροχτίστες

          5

 

Εργάτες με γνώσεις βιολογίας

          3     

 

 

 

Θ. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 502, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

                                                   

 

                                              ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (319)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

         75

    

Εργάτες ιχθυοτροφείων

         20

     

Εργάτες γης και εργάτες σε θερμοκήπια και μεγάλες γεωργικές μονάδες

         68

        100

Οικιακοί βοηθοί

         17

 

Εργάτες σε κτηνοτροφικές μονάδες

         15 

 

Τεχνικός ηλεκτρολόγος (Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων)

           1

 

Βαφέας αυτοκινήτων 

           1

 

Νοσηλευτές

         10

 

Βοηθός σιδηροαλουμινοκατασκευαστή

           1

 

Καθαριστές - στριες

           4

 

Πωλητές σε πρατήριο υγρών καυσίμων – πλυντήριο αυτοκινήτων

           5

 

Πωλητές -τριες

           2

 

                                        

                                                      ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (118)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

         20

   

Εργάτες ιχθυοτροφείων

         20

     

Εργάτες γης και εργάτες σε θερμοκήπια 

         30

       10

Οικιακοί βοηθοί

         15

 

Εργάτες σε κτηνοτροφικές μονάδες

         10 

 

Αυτοδύτες Ιχθυοτροφείου

           4

 

Ζαχαροπλάστης  

           1

 

Μάγειρας

           1

 

Συναρμολογητής συστημάτων καλουπώσεων DOCA

           1 

 

Κηπουρός

           1

 

Εργάτες πέτρας θυμιανούσης 

           5

 

                                              

                                                 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (65)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

         40

   

Εργάτες γης και εργάτες σε θερμοκήπια 

         

       10

Οικιακοί βοηθοί

           5

 

Εργάτες σε κτηνοτροφικές μονάδες

         10 

 

 

 

Ι. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 8139, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

                                                       

                                                   ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (2142)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

        130

      

Εργάτες γης

          80

    1800

Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Βοσκοί

          60

        50

Οικιακοί Βοηθοί

          12 

 

 

Τεχνίτες ειδικών ξυλουργικών και μεταλλουργικών εργασιών

          10

 

 
 

                                             ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (989)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

          20

      

Εργάτες γης

          20

    800

Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Βοσκοί

          60

      20

Μελισσοκομία 

 

      10 

Οικιακοί Βοηθοί

            5 

 

Τεχνίτες ειδικών ξυλουργικών και μεταλλουργικών εργασιών

          27

 

Εργάτες θερμοκηπίου

          15

      10

Βοηθητικό προσωπικό σε τουριστικό σκάφος

           2

 

                                         

                                            ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (688)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

         30

      

Εργάτες γης

         20

    500

Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Βοσκοί

         80

     50

Χειριστές αεροψεκαστικού μονόπτερου 

 

      2

Οικιακοί Βοηθοί

          5 

 

Τεχνίτης φύλλων κρούστας

          1

 

 

                                             ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (3003)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

        300

      

Εργάτες γης

          20

    2500

Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Βοσκοί

          85

        70

Εργάτες λατομείου

         15 

      

Εργάτες ιχθυοτροφείου

           3 

 

Μυλεργάτες

           5

 

Οικιακοί βοηθοί

           5

 

 

                                           ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (1317)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

         20

    1000

Κτηνοτρόφοι – Πτηνοτρόφοι - Βοσκοί

         40

      250

Οικιακοί βοηθοί

          5

      

Μονωτές φυσικού αερίου

          2

 

 

ΙΑ. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 1493, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

                              

                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (88)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

         62

       20

Κτηνοτροφία

           5

     

Οικιακοί βοηθοί

           1

 

 

                                     

                                                      ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (1167)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

         100

    400

Κτηνοτροφία

         350

    200

Αρτεργάτες 

           10

     

 

 

Επεξεργασία και διαλογή εντέρων χοιρινών και αιγοπροβάτων

           10

 

Εργάτες καρφοβελονοποϊίας

           10

 

 

Τεχνίτες καρφοβελονοποϊίας

            5

 

Μηχανολόγοι καρφοβελονοποϊίας

            2

 

Τορναδόροι

            5

 

Εργάτες διέλασης αλουμινίου

           10

 

Βαφείς αλουμινίου και ηλεκτροστατικής βαφής

           10

 

Χειριστές μηχανημάτων με Η/Υ

             2

 

Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και ηλεκτροσυγκολλητές

           35

 

Χειριστές μικρού σκαπτικού μηχανήματος

             3

 

 

Μηχανικοί – χειριστές ηλεκτρονικών μηχανημάτων

             2 

 

Οικιακοί βοηθοί - αποκλειστικές

            10 

 

 

Χειριστές γεωργικών μηχανημάτων

            3

 

 

                                             ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (194)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

            3

      3

Κτηνοτροφία

            1

      1

Αλιεργάτες

        183

 

Εργάτες βιοτεχνίας υποδημάτων

            1

 

Τεχνίτες σκαφών

            1

      

Οικιακοί βοηθοί - αποκλειστικές

            1 

 

                                                     ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (44)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

           10

      10

Κτηνοτροφία

           10

      10

Εργάτες θερμοκηπίου λουλουδιών

             1

 

Τεχνίτες πέτρας

             1

 

Οικιακοί βοηθοί - αποκλειστικές

             1 

 

Καθαριστής κτιρίων

             1

 

 

ΙΒ. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 736, οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής: 

 

 

                                             ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (75)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

           

      30

Αλιεργάτες

           45

                                                     ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ (565)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

            

      5

Αλιεργάτες

           560

     

 

                                                 ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ (91)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Εργάτες γης

           

       84

Αλιεργάτες

           2

     

Εργάτες κτηνοτροφίας

         

        5 

                                        

                                              ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (5)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εποχιακή εργασία

Αλιεργάτες

           5

     

ΙΓ. Στην Περιφέρεια Αττικής καθορίζεται  το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2007 στις 713 , οι οποίες κατανέμονται ανά νομό ως εξής:

                                   ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (237) 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εργάτες 

          41           

Αλιεργάτες

            2

 

 Εξειδικευμένοι εργάτες / Τεχνίτες 

          22

 

Προγραμματιστές/ ειδικοί Λογισμικών 

         16

Μεταφραστές- Διερμηνείς

         15

Μάγειροι- Σεφ-Ζαχαροπλάστες  ξένης κουζίνας

         14

 Εσωτερικοί Οικιακοί Βοηθοί

       127       

                             

                            ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  (86) 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Εργάτες 

         3               

Αλιεργάτες

       50

Προγραμματιστές/ ειδικοί Λογισμικών 

         4  

Εργάτες γής

        8    

 

Μάγειροι- Σεφ-Ζαχαροπλάστες  ξένης κουζίνας

        2

 Εσωτερικοί Οικιακοί Βοηθοί

     15         

Χημικός

       1

Κηπουρός

       2

Κηροπλάστης

       1

                                 

                                  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ( 5)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες

            5

                               

                                    ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ( 383)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαρτημένη εργασία

Αλιεργάτες

        383


Oι εποχιακά απασχολούμενοι θα προέρχονται μόνον από την Αλβανία και την Βουλγαρία βάσει των Διμερών Συμφωνιών, που έχει συνάψει η χώρα μας
Η χρονική διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής για εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών θα είναι ετήσια. Όσον αφορά τους εποχιακά απασχολούμενους  από την Αλβανία και Βουλγαρία η άδεια διαμονής τους θα εκδίδεται για χρονικό διάστημα   από δύο (2) έως έξη (6) μήνες και τρεις (3) έως έξη (6) μήνες αντίστοιχα..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.301/76.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης