Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1013/26.1.2007 Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1013/26.1.2007
Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998


ΠΟΛ.1013/26.1.2007 Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2007
Αρ.Πρωτ.:1009267/172/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1013
Θέμα: Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998
 
Σας γνωρίζουμε ότι με βάση, τις διατάξεις του 5ου κεφαλαίου της Α.Υ.Ο.Ο.1100772/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 ΒΆ/17-11-2005): «Κωδικοποίηση συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων-Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας», από 1 Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται η εισαγωγή ή παραγωγή και σφράγιση (θεώρηση) καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή χρηματοδοτική μίσθωση Φ.Η.Μ. μοντέλων, που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 ΒΆ/31.12.1998). Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν αφορούν την διάθεση των αποθεμάτων μοντέλων Φ.Η.Μ που έχουν εισαχθεί και σφραγισθεί προ της 1/1/2007.
 
Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατάσταση των τύπων (μοντέλων) Φ.Η.Μ. με τους αριθμούς αδειών καταλληλότητας που έχουν χορηγηθεί με βάση την ΠΟΛ.1314/1998, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω.
 
Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 SHARP ER - A 455G 15ΔΓ 174/5.10.1999
2 INTRACOM CR-703 15ΙΥ 175/5.10.1999
3 EURO SMART 15ΤΓ 176/5.10.1999
4 OTTIMA 100 15ΜΑ 177/5.10.1999
5 OTTIMA 200 15ΜΒ 178/5.10.1999
6 REGINA 100 15ΤΒ 179/5.10.1999
7 REGINA 200 15ΤΔ 180/5.10.1999
8 EURO TEAM 15ΤΗ 181/12.10.1999
9 DATAPROCESS DSA-75 15ΠΙ182/16.11.1999
10 PLATO POS FP 210G 15ΜΠ 187/14.12.1999
11 EPSON FISCAL model 210 15ΠΗ 188/21.12.1999
12 DCR ASTERIAS 1500 EURO 15ΔΚ 189/18.1.2000
13 DCR ASTERIAS 2000 T EURO 15ΔΘ 190/18.1.2000
14 NCR 7445 FALCON 15ΤΥ 191/18.1.2000
15 CASIO FE - 500 G 15ΕΝ 193/29.2.2000
16 ADMATE 237 15ΚΔ 194/7.3.2000
17 ICS MicroPOS 15ΑΚ 195/4.4.2000
18 PLATO POS FP 950 G 15ΠΥ 196/12.6.2000
19 ELCOM EURO 2000 T 15ΛΠ 197/12.6.2000
20 STRADA 2000 15ΜΧ 198/22.6.2000
21 ASTERIAS SERENA F 15ΔΙ 199/4.7.2000
22 EPSON FISCAL model 950 15ΛΜ 200/20.7.2000
23 ASTERIAS SERENA C 15ΔΦ 201/12.9.2000
24 EURO SHOP 15ΤΖ 202/12.9.2000
25 NATIONAL NK - 300 GF 15ΧΑ 205/25.10.2000
26 NATIONAL NK - 150 GF 15ΓΤ 206/25.10.2000
27 320 ELITE 15ΟΚ 207/25.10.2000
28 DPS S-1000 15ΝΣ 208/7.11.2000
29 National Mini Opale 15ΑΤ 209/14.11.2000
30 National Opale IF 15ΣΓ 210/14.11.2000
31 SAREMA GRILLO 15ΗΚ 212/14.11.2000
32 IRS CE 2500 15ΓΧ 213/5.12.2000
33 IRS CE 3000 15ΧΓ 214/5.12.2000
34 INTRACOM CR 400 15ΙΧ 215/5.12.2000
35 SHARP ER-A236G 15ΓΔ 216/12.12.2000
36 A-CASH 324 15ΑΒ 219/9.1.2001
37 SMART 15ΑΩ 220/6.2.2001
38 PRIMA POS 15ΑΜ 221/20.2.2001
39 ND 77 MF (Beetle / M) 15ΝΒ 223/6.3.2001
40 OLIVETTI CRF 4080 Logic 15ΗΔ 224/6.3.2001
41 CASIO FE 810 15ΕΓ 225/20.3.2001
42 ADMATE MICRO 15ΦΩ 226/20.3.2001
43 DM - 60 15ΜΥ 227/3.4.2001
44 EKO 15ΓΣ 228/3.4.2001
45 EPOS 15ΝΜ 229/3.4.2001
46 INTRACOM CR 401 15ΙΔ 230/3.7.2001
47 CASIO FE - 3000 15ΗΕ 231/10.7.2001
48 CASIO FE - 4000 15ΗΤ 232/10.7.2001
49 DATAPROCESS DSA - 100 S 15ΜΝ 233/10.7.2001
50 DATAPROCESS DSA - 100 SR 15ΛΑ 234/10.7.2001
51 ADMATE NPT-150 15ΩΦ 235/4.9.2001
52 INTERPAN-205 S 15ΧΜ 237/30.10.2001
53 INTERPAN-205 R 15ΘΑ 238/30.10.2001
54 PALMAR 15ΡΑ 239/13.11.2001
55 (E)ESTELLA 15ΣΛ 240/13.11.2001
56 ARCADIA 6010 15ΓΛ 241/11.12.2001
57 Prima 2000 15ΑΓ 242/25.4.2002
58 MONS DITRON MP-100 15ΙΠ 243/22.5.2002
59 AUTONOMOUS ND-77 15ΔΑΥ 244/19.6.2002
60 IBM 4610 SureMark GR3 15ΔΗΒ 245/17.7.2002
61 IBM 4610 SureMark GR5 15ΔΗΜ 246/17.7.2002
62 MESSINIA 102 15ΓΜ 247/22.7.2002
63 MESSINIA R 102 15ΓΥ 248/22.7.2002
64 ELCOM Euro 500 - Handy 15ΔΠ 250/20.9.2002
65 OPTIMUS IC SAMBA 15ΡΕ 251/31.10.2002
66 PROLINE COSMOS 15ΦΠ 252/10.12.2002
67 DPS PALM 15ΦΟ 253/17.12.2002
68 ADMATE 1500 15ΦΣ 254/20.12.2002
69 ICS PALMARE 15ΧΣ 255/20.12.2002
70 CAMEL 15ΔΩΕ 272/19.05.2003
71 IBM 4610 SureMark GB3 15ΔΘΒ 284/24.07.2003
72 IBM 4610 SureMark GB5 15ΔΘΝ 285/24.07.2003
73 TECPOS ST52 15ΤΛ 288/17.10.2003
74 FPU 15ΔΗΓ 293/14-11-2003
 
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1113856/1662/0015/ΠΟΛ.1144/29-11-2005 – ΦΕΚ 1752 ΒΆ/14-12-2005 «Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές Φ.Π.Α. – Διαδικασίες προσαρμογής» και την υπΆαριθμ.15Α/3/19.10.2005 απόφαση, της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ, του άρθρου 7 του Ν.1809/1988, έχει ανακληθεί η άδεια καταλληλότητας και έχει απαγορεύτεί η παραγωγή, η εισαγωγή, η σφράγιση – θεώρηση καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί μοντέλων Φ.Η.Μ., από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 SHARP ER-A435G 15ME 72/5-7-1994
2 MCR ER-1000 15 ΝΓ 97/18-7-1995
3 EUROPLUS CR 770 15ΕΠ 95/11-7-1995
4 HUGIN ITALIANA 2100G 15EX 156/18-11-1997
5 CP 216F-T 15ΠΒ 98/19-9-1995
6 SUPERSTAR 1 15ΒΣ 122/24-7-2005
7 SUPERSTAR 2 15ΒΓ 184/16-11-1999
8 SUPERSTAR Τ 15ΒΑ 183/16-11-1999
9 STAR FISCAL SP300 15ΦΚ 120/18-6-1996
10 OMRON RS28TFR 15 ΩΑ236/4-9-2001
11 BMC TH-480 15ΠΟ 121/18-6-1996
12 TOWA ET 5616F 15ΤΑ 123/7-8-1996
13 BMC 3000 15ΠΕ 158/23-12-1997
14 JCM GOLD G-165 GK 15ΠΧ 222/6-3-2001
15 ASTERIAS F-1500 15ΔΑ 126/8-10-1996
16 ASTERIAS F-2500 T 15ΔΤ 133/14-1-1997
17 CR 701 15IO 130/18-12-1996
18 OLYTAX ECR 2000 15ΓΗ 161/24-3-1998
19 ΙΒΜ 4614 SUREONE 15ΙΖ 169/14-7-1998
20 FUJITSU G-885 15XK 211/14-11-2000
21 FUJITSU G-880 15ΒΦ 218/9-1-2001
22 NCR 7453 POS 15NI 192/22-2-2000
23 NCR 7456 15NH 249/22-7-2002
24 TEC-96 15ΔΕ 117/21-5-1996
25 TEC MA-1030 15ΤΠ 131/18-12-1996
26 TEC MA-1035 15ΑΧ 165/16-6-1998
27 NATIONAL NK-500 15ΔΜ 155/18-11-1997
28 NATIONAL NK-200 GF 15 ΝΤ 61/7-4-1993
29 ADMATE 555 15 ΧΦ 128/15-10-1996
30 ADMATE 256 15 ΦΔ 166/16-6-1998
31 ADMATE 257 15 ΦΜ 203/12-9-2000
32 ADMATE 257E 15 ΦΧ 204/12-9-2000
33 EURO FISCAL 2000 15 ΑΘ 217/12-12-2000
34 DATAPROCESS DSA50 15 ΑΠ 67/26-4-1994
35 DATAPROCESS DSA100 15 ΠΑ 99/3-10-1995
36 SFERA ATENA PLUS 15 ΜΓ157/9-12-1997
37 PV-2000 15 ΒΙ 185/7-12-1999
38 VV-2000 15 ΒΘ 186/14-12-1999

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης