Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1051/18.2.1994 Ρύθμιση χρεών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1051/18.2.1994
Ρύθμιση χρεών


ΠΟΛ.1051/18.2.1994 Ρύθμιση χρεών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. Π. Ε. 1148387/10737/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Γ΄ & Α΄

ΠΟΛ 1051

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση Χρεών

1148387/10737/0016/ΠΟΛ.1051/18.2.1994

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 2166/1993 και κατά την εφαρμογή τους δημιουργήθηκαν ορισμένα προβλήματα στις ΔΟΥ για τα οποία ζητήσαμε τη συνδρομή του Ν.Σ.Κ. Το τελευταίο εξέδωσε την 705/93 γνωμοδότησή του, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών και δέχεται ότι:
α) Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 3079/1954, 6 παρ. 4 του Ν.2097/1952 και της σε εκτέλεση τούτων εκδοθείσας με αριθ. 91828/111-157/60 (RONEO 103/60) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, δεν έχουν καταργηθεί από την παρ. 9 άρθρ. 22 Ν. 2166/93. Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις αυτές της προαναφερθείσας υπουργικής
απόφασης, που αφορούν βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ από αχρεωστήτως εισπραχθείσες αποδοχές ή συντάξεις, εξακολουθούν να παρέχονται.


β) Εάν έχει συμφωνηθεί η καταβολή χρεών πτωχού οφειλέτη με εξωπτωχευτικό συμβ/σμό, τυχόν υπαγωγή ληξιπροθέσμων ή μη δόσεων στις διατάξεις του άρθρ. 22 Ν. 2166/1993, θα αποτελούσε μη σύννομη τροποποίηση των όρων του εξωπτωχ. συμβ/σμού, κατά παράβαση των διατάξεων του Β.Δ. 6/61 "Περί Ν.Σ.Κ.".

γ) Τυχόν υπαγωγή δόσεων δικαστικού συμβ/σμού στις διατάξεις του άρθρ. 22 Ν. 2166/1993 αποτελεί μη σύννομη διάθεση ή παραίτηση από δικαίωμα του Δημοσίου, αφού υπάρχει η δυνατότητα για γενική ή ατομική διάρρηξη του συμβ/σμού. Τέτοια υπαγωγή θα ήταν νόμιμη εφόσον προηγηθεί γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με τη
διαδικασία του άρθρ. 22 παρ. 1 Β.Δ. 6/61. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης