ΠΟΛ.1329/11.10.1993

Αναγραφή αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιώνΣχόλια:


11 Οκτ 1993

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1993
Αριθ. Πρωτ.1128978/1752/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 / 144

ΠΟΛ. 1329

ΘΕΜΑ : Αναγραφή αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

Με τις 1023287/ 220/ Α0012/ πολ.1060/1993 και 1036251/ 404/ πολ.1091/1993 δ/γές μας τονίσθηκε η υποχρέωση να αναγράφεται στην οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε μισθωτού ή ημερομισθίου ή συνταξιούχου, κατά περίπτωση.
Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αριθμός φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται: α) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας για τους νέους μισθωτούς που και οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
β) Για τους μισθωτούς που ήδη εργάζονται από προηγούμενα έτη και δεν έχουν αριθμό φορολογικό μητρώου θα αναγράφεται ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους του ν. 1599/86 μαζί με την οριστική δήλωση (συνημμένη με τη βεβαίωση αποδοχών) με την οποία θα δηλώνονται ο λόγος για τον οποίο δεν έχει λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου.
γ) Για τις έγγαμες γυναίκες που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου των ή ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων, κατά περίπτωση.
Ενόψει λήξεως οικ. έτους 1993 και υποχρέωσης υποβολής οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσα στο μήνα Μάρτιο 1994 παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου στη δήλωση αυτή αναγραφεί μεταξύ των άλλων στοιχείων και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
1222/14.6.93 Πρόστιμο σε έλλειψη απόδειξης
1. Σας γνωρίζουμε ότι η απόφαση του Υπ. Οικονομικών πολ.1154/20.4.93 με τη ν οποία ορίστηκε κατώτερο ποσό προστίμου σε ιδιώτη άρθρου 58 Ν.2065/1992 δρχ. 5.000 αντί 1.000 που ίσχυε, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 331Β΄/10.5.93.
2. Υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή του ως άνω προστίμου θα γίνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και όχι σε Τράπεζες.
  
  

Taxheaven.gr