Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1233/30.6.1993 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1233/30.6.1993
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.


ΠΟΛ.1233/30.6.1993 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1233/30.6.93 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Για τη διάθεση εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση με ειδικά μηχανήματα, καθώς και μηνιαίων καρτών από τους φορείς εκμετάλλευσης συγκοινωνιακών μέσων σε τρίτους - επιτηδευματίες με μειωμένη τιμή, προκειμένου αυτά να διατεθούν στη συνέχεια στο κοινό, εκδίδεται με την παράδοση των εισιτηρίων, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο με τον τίτλο "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ".
Στην απόδειξη αυτή, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη και του παραλήπτη (αντισυμβαλλόμενου), αναγράφεται και η ποσότητα και η αξία των κατά είδος εισιτηρίων, καθώς επίσης η συνολική αξία αυτών και το ποσό της χορηγούμενης προμήθειας με μορφή έκπτωσης.

2. Στις περιπτώσεις παράδοσης εισιτηρίων από τους συγκοινωνιακούς φορείς σε πράκτορες διανομής (αντιπροσώπους), οι οποίοι στη συνέχεια παραδίδουν τα εισιτήρια για λογαριασμό του συγκοινωνιακού φορέα, στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης (περίπτερα κ.λπ.), εκδίδονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς θεωρημένα δελτία αποστολής.
Οι πράκτορες διανομής, κατά την παράδοση των εισιτηρίων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης, εκδίδουν τις αποδείξεις της παραγράφου (1) της απόφασης αυτής, ενώ για τη δικαιούμενη προμήθειά τους από τους συγκοινωνιακούς φορείς εκδίδουν θεωρημένες εκκαθαρίσεις κατ' αναλογία των οριζομένων στο άρθρο 12 (παράγρ. 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).

3. Για τα διατιθέμενα από τους γενικούς πράκτορες (αντιπροσώπους) εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες απευθείας προς το κοινό εκδίδονται δελτία αποστολής από τους γενικούς πράκτορες προς κάθε σημείο (εγκατάστασή τους) λιανικής "πώλησης".
Σε ημερήσια θεωρημένη κατάσταση ή βιβλίο που θα τηρείται σε κάθε εγκατάσταση διάθεσης απευθείας στο κοινό εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών, θα καταχωρείται αμέσως με την παραλαβή τους η ποσότητα των παραλαμβανομένων κατ' είδος, στο τέλος δε της ημέρας θα καταχωρείται το πλήθος των διατεθέντων εισιτηρίων.
Για τις "πωλήσεις" αυτές θα εκδίδεται θεωρημένη εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2).

4. Οι επιτηδευματίες τελικοί διαθέτες εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών προς το κοινό δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατά την "πώληση" των εισιτηρίων.
Ομοίως οι ανωτέρω επιτηδευματίες, πλην των γενικών πρακτόρων, για την προμήθειά τους δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, το σχετικό δε έσοδό τους (από την προμήθεια - έκπτωση) εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία τους με βάση τη θεωρημένη απόδειξη που λαβαίνουν κατά το χρόνο παραλαβής των εισιτηρίων.

5. Για το ποσό της προμήθειας - έκπτωσης που εμφανίζεται στις αποδείξεις παραδοθέντων εισιτηρίων, οι εκδότες αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. εκδότη) ή στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

6. Οι υποκείμενοι στο φόρο που μεσολαβούν στη διάθεση των προαναφερομένων εισιτηρίων και των καρτών, είτε απευθείας το κοινό, είτε μέσω τρίτων, δεν έχουν τις υποχρεώσεις του ν.1642/1986, για τη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.
Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α., για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους κατά το μέρος που αναλογεί στην απαλλασσόμενη αυτή δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ίδιου νόμου.
Επομένως, τα πρόσωπα αυτά, για την αμοιβή τους, που προκύπτει από τη μεσολάβηση τους στη διάθεση εισιτηρίων και καρτών, δεν υπολογίζουν Φ.Π.Α. και αναγράφουν στα εκδιδόμενα από αυτά στοιχεία τη ένδειξη "χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγρ. 9 του άρθρου 15 του ν.1642/1986".

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1ης Ιουλίου 1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης