Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1232/29.6.1993 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών � τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1993.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1232/29.6.1993
Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών � τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1993.


ΠΟΛ.1232/29.6.1993 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών � τροποποιητικών δηλώσε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1232/29.6.93 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1993.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πρώτο κεφάλαιο - Γενικά

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του ίδιου νόμου.

2. Η εκκαθάριση των δηλώσεων οικον. έτους 1993 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα γίνει και φέτος μηχανογραφικά.
Συγκεκριμένα, θα εκκαθαριστούν από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. οι ακόλουθες περιπτώσεις δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικον. έτους 1993.
α) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση - έντυπο λόγω λανθασμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της υπηρεσίας.
β) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και μεταβάλλει τα δεδομένα της αρχικής του δήλωσης.
γ) Αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα από το φορολογούμενο δηλ. μετά τις 30 Ιουνίου 1993 που περατώθηκε η αποστολή από τις Δ.Ο.Υ. των αρχικών δηλώσεων (εμπρόθεσμων - εκπρόθεσμων) στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
δ) Αρχικές δηλώσεις που επεστράφησαν από ΚΕ.ΠΥ.Ο. σε Δ.Ο.Υ. για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποστολής από τις Δ.Ο.Υ. των αρχικών δηλώσεων (εμπρόθεσμων - εκπρόθεσμων) στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.

3. Εξαιρούνται από τη μηχανογραφική εκκαθάριση οι τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που:
α) Το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωτικό ποσό και είχε συμπληρωθεί σε κατάσταση επεξεργασίας.
β) Η εκκαθάριση της αρχικής ή προηγούμενης τροπ/κής - συμπληρωματικής έγινε χειρόγραφα.
γ) Υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων.
δ) Η αρχική δήλωση ή η προηγούμενη τροποποιητική - συμπληρωματική υποβλήθηκε σε διαφορετική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

4. Για να γίνει η μηχανογραφική εκκαθάριση των δηλώσεων στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1993.
Σε καμία περίπτωση το ΚΕ.ΠΥ.Ο. δε θα προβεί σε εκκαθάριση με βάση στοιχεία που γράφονται σε άλλο έντυπο.
Για το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραπάνω μηχανογραφική εφαρμογή, τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, την αποστολή του στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., ως και τις εργασίες που θα εκτελεί το ΚΕ.ΠΥ.Ο. παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες παρακάτω.

5. Για όλες τις τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που εκκαθαρίζονται μηχανογραφικά δε θα στέλνετε στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. ούτε το "Σημείωμα Μεταβολών" ούτε το έντυπο "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο" για τη διαγραφή του φορολογούμενου από το μηχανογραφικό σύστημα της είσπραξης φόρου εισοδήματος.


Σ.Σ. Το κείμενο της υπολοίπου εγκυκλίου παραλείπεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του περιοδικού μας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης