Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1048/17.2.1994 Οδηγίες σχετικές με την εκκαθάριση, βεβαίωση και είσπραξη των μηχανογραφημένων φόρων και τελών του Δημοσίου μέσω του ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1048/17.2.1994
Οδηγίες σχετικές με την εκκαθάριση, βεβαίωση και είσπραξη των μηχανογραφημένων φόρων και τελών του Δημοσίου μέσω του ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Αθήνα 17-2-1994
Αρ. Πρωτ.1019487/1483/37/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 16η (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΕ. Π. Υ. Ο.
Ταχ Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ Κωδ : 17681 Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 9591062

ΠΟΛ 1048

ΘΕΜΑ : "Οδηγίες σχετικές με την εκκαθάριση, βεβαίωση και είσπραξη των μηχανογραφημένων φόρων και τελών του Δημοσίου μέσω του ΚΕ. Π. Υ. Ο".

1019487/1483/37/0016/ΠΟΛ. 1048/17.2.1984

Α. Ατυπη εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Ε. φυσικών προσώπων.
Κάθε χρόνο το ΚΕ.Π.Υ.Ο., μετά τη λήξη της κανονικής ροής της εκκαθάρισης των αρχικών δηλώσεων Φ.Ε. φυσικών προσώπων, πραγματοποιεί, για διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ., άτυπη εκκαθάριση αρχικών δηλώσεων που έφθασαν σε αυτό καθυστερημένα λόγω προβλημάτων που παρουσίασαν. Ο χρόνος λήξης της κανονικής ροής της εκκαθάρισης από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. εξαρτάται από τον τρόπο καταβολής και τον αριθμό των δόσεων των χρεωστικών
ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η τελευταία εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. γίνεται μέχρι και τον μήνα Ιούλιο, οπότε στο τέλος αυτού γίνεται και η τελευταία βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων των οποίων τα ποσά εισπράττονται και πιστώνονται μέσω του ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Σχετικά με την άτυπη εκκαθάριση το ΚΕ.Π.Υ.Ο. εκδίδει τα παρακάτω, κατά περίπτωση, στοιχεία:

1. Οταν το αποτέλεσμα της άτυπης εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.

α) Εκκαθαριστικά σημειώματα σε δύο αντίτυπα, χωρίς να φέρουν υπογραφές. Τα εκκαθαριστικά αυτά στέλνονται στο τμήμα εισοδήματος της κάθε Δ.Ο.Υ., το οποίο αφού ελέγξει την ορθότητα της εκκαθάρισης, τα υπογράφει και το πρωτότυπο αποστέλλεται στον φορολογούμενο. Τυχόν λάθη που θα διαπιστωθούν να διορθωθούν στο εκκαθαριστικό σημείωμα και παράλληλα στον χρηματικό κατάλογο.
β) Χρηματικό κατάλογο σε δύο αντίτυπα χωρίς αριθμό και ημερομηνία βεβαίωσης. Αφού γίνουν οι γνωστές διαδικασίες από το τμήμα εισοδήματος διαβιβάζεται ο χρηματικός κατάλογος στο τμήμα εσόδων προκειμένου να γίνει η βεβαίωσή του. Η είσπραξη των ποσών του χρηματικού καταλόγου γίνεται με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α. Ο αριθμός των δόσεων και ο χρόνος καταβολής τους εξαρτάται από το μήνα βεβαίωσης και σύμφωνα με όσα ισχύουν από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία του συγκεκριμένου οικ. έτους.
Σημειώνουμε ότι τα ποσά των χρηματικών καταλόγων συμπεριλαμβάνονται στην προσωρινή ληψοδοσία των ΔΟΥ στο μήνα της βεβαίωσης.

2. Οταν το αποτέλεσμα της άτυπης εκκαθάρισης είναι μηδενικό, εκδίδονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς υπογραφές, τα οποία αφού ελεγχθούν από το αρμόδιο τμήμα, υπογράφονται και το πρωτότυπο αποστέλλεται στον φορολογούμενο.

3. Οταν το αποτέλεσμα της άτυπης εκκαθάρισης είναι πιστωτικό.
α) Πιστωτική κατάσταση σε δύο αντίτυπα.
β) Εκκαθαριστικά σημειώματα σε δύο αντίτυπα.
Το πρωτότυπο του εκκαθαριστικού σημειώματος υπογράφεται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. και στέλνεται απευθείας στον ενδιαφερόμενο και το άλλο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα πιστωτικά ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους:
_ Είτε μέσω τραπεζών, όταν ο χρόνος της εκκαθάρισης το επιτρέπει και εφόσον οι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που η επιστροφή τους πραγματοποιείται μέσω αυτών.
_ Είτε από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε μετρητά, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που η επιστροφή τους πρέπει να ελεγχθεί. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται ΑΦΕΚ και κατάσταση επεξεργασίας. Η κατάσταση επεξεργασίας αποτελεί βοηθητικό στοιχείο και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Κλιμάκιο Δ-16) για επεξεργασία.

Β. Κανονική εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Ε. φυσικών προσώπων.

Η κανονική εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων Φ.Ε. φυσικών προσώπων πραγματοποιείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. κάθε χρόνο, από τον μήνα Μάρτιο μέχρι και τον μήνα Ιούλιο. Τα στοιχεία που εκδίδονται από την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών είναι γνωστά καθώς γνωστός είναι και ο τρόπος τακτοποίησής τους. Θα επισημάνουμε τα σημεία εκείνα που έτυχαν ερωτημάτων από τις Δ.Ο.Υ. και τα οποία είναι:

1. Εμφάνιση των ποσών των χρηματικών καταλόγων στη ληψοδοσία. Τα ποσά των χρηματικών καταλόγων δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην προσωρινή ληψοδοσία των ΔΟΥ αλλά μέσω του ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα ενσωματώνονται στην οριστική ληψοδοσία.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε χρηματικός κατάλογος που εκδίδεται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. και φέρει αρίθμηση και ημερομηνία βεβαίωσης τα ποσά αυτού δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην προσωρινή ληψοδοσία που συντάσσεται στο τέλος κάθε μήνα από τις υπηρεσίες σας
. Αυτό ισχύει και για τα τέλη κυκλοφορίας και για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

2. Πίνακας έκδοσης από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των προεκτυπωμένων μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης.


¦ΜΗΝΑΣ ¦ ΜΗΝΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ¦
¦ΒΕΒ/ΣΗΣ +----T----T----T


¦ ¦ΜΑΡ.¦ΑΠΡ.¦ΜΑΙ.¦ΙΟΥΝ.¦ΙΟΥΛ.¦ΑΥΓ.¦ΣΕΠ.¦ΟΚΤ.¦ΝΟΕ.¦ΔΕΚ. ¦
+


¦ΜΑΡΤΙΟΣ ¦ΝΑΙ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ -- ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΑΠΡΙΛΙΟΣ¦-- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΜΑΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΙΟΥΝΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΙΟΥΛΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦ -- ¦ΝΑΙ ¦-- ¦ΝΑΙ ¦
L3. Πίνακας έκδοσης από τις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία των χειρόγραφων μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης.


¦ΜΗΝΑΣ ¦ ΜΗΝΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ¦
¦ΒΕΒ/ΣΗΣ +----T----T----T


¦ ¦ΜΑΡ.¦ΑΠΡ.¦ΜΑΙ.¦ΙΟΥΝ.¦ΙΟΥΛ.¦ΑΥΓ.¦ΣΕΠ.¦ΟΚΤ.¦ΝΟΕ.¦ΔΕΚ. ¦
+


¦ΜΑΡΤΙΟΣ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΑΠΡΙΛΙΟΣ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΜΑΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΙΟΥΝΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
+


¦ΙΟΥΛΙΟΣ ¦-- ¦-- ¦-- ¦-- ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦ΝΑΙ ¦
LΑπό την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Ιανουαρίου, η είσπραξη των τυχόν υπολοίπων, θα γίνεται με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α.

Γ. Ακύρωση χειρογράφων μηχανογράφων αποδεικτικών είσπραξης.
Επειδή πολλές ΔΟΥ και Τοπικά Γραφεία στέλνουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για πίστωση διορθωμένα χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης, σας υπενθυμίζουμε ότι η διόρθωση θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 16/89. Σε περίπτωση λάθους στο ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο του οφειλέτη και στο ποσό καταβολής, ακολουθείται η διαδικασία της ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του ιδίου Π.Δ.

Δ. Εφαρμογή της απόφασης 62812/ΙΙΙ-176/81 του Υπ. Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών με αριθμ.
62812/ΙΙΙ-176/15.5.1981, που κυρώθηκε με τον Ν. 1249/82 (ΦΕΚ. 43 Τ Α) και
74230/ΙΙΙ-176/10.6.1982 που κυρώθηκε με το ν. 1284/82 (ΦΕΚ. 114 Τ Α) ρυθμίστηκε το θέμα της καθυστερημένης ή της μη παραλαβής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που είναι μαζί τα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης του φόρου εισοδήματος και των αρχικών μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης των τελών κυκλοφορίας ως εξής:
Οσοι φορολογούμενοι δεν λαμβάνουν ή λαμβάνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης (πρώτη δόση θεωρείται και η εφάπαξ καταβολή λόγω ποσού) τα μηχανόγραφα αποδεικτικά εσπραξης που εκδίδει το ΚΕ.Π.Υ.Ο., του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των τελών κυκλοφορίας δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπροθέσμου καταβολής και δικαιούνται της υπό του νόμου προβλεπόμενης έκπτωσης εφόσον
προτίθενται να πληρώσουν εφάπαξ την οφειλή τους.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τοπικό Γραφείο εκτός δέκα ημερών από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. Η αίτηση θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται, ότι δεν παρέλαβε ή ότι παρέλαβε καθυστερημένα, μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης, το μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης του φόρου ή τέλους. Η αίτηση θα λαμβάνει αριθμό και θα καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τοπικού Γραφείου, εκτιμώντας τα αναγραφόμενα στην αίτηση, εγκρίνει ή απορρίπτει αυθημερόν κατά την κρίση του, το αίτημα και αναγράφει επί της αιτήσεως την σχετική ένδειξη "Εγκρίνεται" ή "Απορρίπτεται", και συγχρόνως ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της πράξεως αυτής ενυπογράφως. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού χειρόγραφου μηχανόγραφου αποδεικτικού είσπραξης.

Στις περιπτώσεις εγκρίσεως του αιτήματος του ενδιαφερόμενου και εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει το σχετικό ποσό.
Στα εκδιδόμενα χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης θα αναγράφεται ο αριθμός της εγκριθείσης αιτήσεως και ακόμη:
α) Οταν καταβάλλεται ποσό δόσης θα αναγράφεται εντός του τετραγώνου "Διαγραφή προσαύξησης" το ποσό της διαγραφομένης προσαύξησης, π.χ. ολικό ποσό οφειλής δρχ. 150.000, ποσό διαγραφομένης προσαύξησης 50.000 Χ 0,03 = 1.500.
β) Οταν καταβάλλεται ολόκληρο το βεβαιωθέν ποσό με έκπτωση 10%, θα αναγράφεται εντός του τετραγώνου "Εκπτωση" η λέξη "ΝΑΙ" και μόνο αυτή.
Οσες Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία έχουν τα έντυπα χωρίς το τετράγωνο "Εκπτωση", θα γράφουν τη λέξη "ΝΑΙ" δίπλα και αριστερά στο τετράγωνο "Διαγραφή προσαύξησης".
Οι αιτήσεις μετά των δικαιολογητικών θα φυλάγονται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκαν.

Ε. Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής φόρων και τελών του Δημοσίου που η εκκαθάριση και η βεβαίωσή τους διενεργείται μέσω ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Στις περιπτώσεις που ο Υπουργός των Οικονομικών με αποφάσεις του παρατείνει την προθεσμία καταβολής συγκεκριμένης δόσης του φόρου εισοδήματος ή της δεύτερης δόσης των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων πολλές Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία κάνουν λάθος ερμηνεία και διαγράφουν προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής και σε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Σχετικά επί του θέματος αυτού θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

α) Φόρος εισοδήματος.
Εστω ότι δίδεται παράταση καταβολής φόρου εισοδήματος δόσης Αυγούστου. Η είσπραξη της δόσης αυτής θα γίνει με χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης ως εξής:
_ Βεβαίωση μήνας Μάρτιος με αρχικό ποσό 25.000 δρχ. Η καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού δεν υπάγεται στην παράταση.
_ Βεβαίωση μήνας Μάρτιος με αρχικό ποσό 90.000 δρχ. Στην παράταση υπάγεται μόνο το ποσό της τρίτης δόσης και όχι οι τυχόν ανείσπρακτες δόσεις των μηνών Απριλίου και Ιουνίου.
_ Βεβαίωση μήνας Απρίλιος με αρχικό ποσό μικρότερο ή μεγαλύτερο των 300.000, καμία δόση δεν λήγει τον μήνα Αύγουστο και τυχόν καταβληθέντα στο χρόνο της παράτασης δεν έχουν απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής.
_ Βεβαίωση μήνας Μάιος με αρχικό ποσό 25.000 δρχ. Η καταβολή του ποσού αυτού ή μέρος αυτού δεν υπάγεται στην παράταση.
_ Βεβαίωση μήνας Μάιος με αρχικό ποσό 90.000 δρχ. Στην παράταση υπάγεται το ποσό της δεύτερης δόσης και όχι και το απλήρωτο ποσό της πρώτης δόσης.
_ Βεβαίωση μήνας Ιούνιος με αρχικό ποσό 25.000 δρχ. Η καταβολή του ποσού αυτού υπάγεται στην παράταση και ακόμη εφόσον έχει έκπτωση δικαιούται αυτής.
_ Βεβαίωση μήνας Ιούνιος με αρχικό ποσό 90.000 δρχ. Καμία δόση δεν υπάγεται στην παράταση.
_ Βεβαίωση μήνας Ιούλιος με αρχικό ποσό 90.000 δρχ. Στην παράταση υπάγεται η πρώτη δόση και ακόμη εφόσον γίνει εφάπαξ εξόφληση έχει και την προβλεπόμενη έκπτωση.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και όταν η παράταση αφορά δόση άλλων μηνών.
Το απαλλασσόμενο ποσό της προσαύξησης θα αναγράφεται στο τετράγωνο "Διαγραφή προσαύξησης" και για τη χορήγηση της έκπτωσης η λέξη "ΝΑΙ" στο τετράγωνο "Εκπτωση" και εφόσον δεν υπάρχει το τετράγωνο θα γράφεται δίπλα και αριστερά στο τετράγωνο "Διαγραφή προσαύξησης".

β) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
_ Οταν η παράταση αφορά την πρώτη δόση, η είσπραξη θα γίνεται με τα ίδια τα προεκτυπωμένα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης και αν η είσπραξη γίνει με χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης δεν χρειάζεται να αναγραφεί τίποτα σ' αυτά.
_ Οταν η παράταση αφορά τη δεύτερη δόση, η είσπραξη κατά το χρόνο της παράτασης θα γίνεται με χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης στα οποία θα αναγράφεται το ποσό της προσαύξησης μόνο της δεύτερης δόσης και όχι της πρώτης.
Επειδή η απόφαση της παράτασης καθυστερεί να φθάσει στις υπηρεσίες σας, θα την εφαρμόσετε αμέσως με την ανακοίνωση του Υπουργείου οικονομικών μέσω του ημερήσιου τύπου και των λοιπών μαζικών μέσων ενημέρωσης.

ΣΤ. Διαγραφή φορολογουμένων από το αρχείο της είσπραξης.

1. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
α) Στις περιπτώσεις λανθασμένης ή διπλής βεβαίωσης ή μερικής καταβολής των τελών κυκλοφορίας κάποιου αυτοκινήτου, καταχωρείται ο αριθμός του αυτοκινήτου στην κατάσταση διαγραφής (έντυπο χρώματος ροζ Ε-193) και στέλνεται στο Κλιμάκιο της Δ-16 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Για τα αυτοκίνητα που διαγράφονται με την κατάσταση αυτή, σταματά να παρακολουθείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., ΜΟΝΟ, όσον αφορά το μέρος της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας.
Η κατάσταση διαγραφής είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων και δεν θα γράφονται οι ενδείξεις της κατηγορίας, γιατί δυσκολεύουν το έργο της επεξεργασίας τους από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Κάθε χρόνο οι διαγραφές θα γίνονται τρεις φορές ως εξής:
_ Η πρώτη μετά την πίστωση των εισπράξεων του μήνα Μαρτίου, οπότε οι καταστάσεις θα πρέπει να φτάσουν στο κλιμάκιο της Δ-16 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το αργότερο μέχρι τέλος Μαίου.
_ Η δεύτερη μετά την πίστωση των εισπράξεων του μήνα Αυγούστου, οπότε οι καταστάσεις διαγραφής θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Αυγούστου.
_ Η τρίτη μετά την πίστωση της δεύτερης δόσης των τελών κυκλοφορίας, οπότε οι καταστάσεις θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνα Οκτωβρίου.

β) Μετά την επεξεργασία των πιο πάνω καταστάσεων, θα εκδοθούν και θα σας σταλούν καταστάσεις διαγραφής σε δύο τύπους, ανά Δ.Ο.Υ. βεβαίωσης και αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. ή Τοπικό Γραφείο είσπραξης. Η μία κατάσταση θα περιέχει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρώσει κανένα ποσό (χωρίς πληρωμές) και η άλλη τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που έχουν πληρώσει μέρος ή όλη την οφειλή τους (με πληρωμές).
Για τις καταστάσεις χωρίς πληρωμές παρέχουμε την έγκρισή μας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
98 του Π.Δ. 16/89 η διαγραφή οφειλής να γίνει με ένα ΑΦΕΚ. Για τους φορολογούμενους της κατάστασης με πληρωμές θα συνταχθεί ατομικό ΑΦΕΚ.

γ) Οι καταστάσεις διαγραφής που προορίζονται για τα τμήματα εσόδων θα συνοδεύονται:
_ Για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένη η οφειλή σε μορφή αυτοκόλλητης εττικέτας. Στην κατάσταση αυτή θα εκτελούνται τα ΑΦΕΚ και στη συνέχεια τυχόν υπόλοιπο για είσπραξη θα εισάγεται στο σύστημα οφειλετών.
_ Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία, αυτοκόλλητες εττικέτες, οι οποίες θα επικολούνται στα ατομικά δελτία χρεών των φορολογουμένων.

δ) Σε περίπτωση που φορολογούμενος πληρώσει κάποιο ποσό με χειρόγραφο μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης, μετά την διαγραφή του αυτοκινήτου από το αρχείο της είσπραξης, εμφανίζεται στην κατάσταση υπερεισπράξεων του μήνα της πληρωμής να δικαιούται το καταβληθέν ποσό με την ένδειξη "Δ" δίπλα και αριστερά από τα βεβαιωθέντα και καταβληθέντα ποσά. Για την επιστροφή της υπερείσπραξης αυτής και κάθε άλλης θα ερευνάται μήπως ο δικαιούχος οφείλει οπότε και θα πρακρατείται το οφειλόμενο ποσό. Η κατάσταση υπερείσπραξης εμφανίζει, εκτός των άλλων, τις στήλες, υπερείσπραξη έτους και υπερείσπραξη μήνα. Οταν το ποσό της στήλης υπερείσπραξη μήνα είναι μικρότερο του ποσού της στήλης υπερείσπραξη έτους, σημαίνει ότι ο φορολογούμενος αυτός έχει συμπεριληφθεί σε προηγούμενη κατάσταση υπερείσπραξης και με την κατάσταση αυτή επιστρέφεται μόνο το ποσό που πλήρωσε τον συγκεκριμένο μήνα.

2. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Η διαγραφή των φορολογουμένων από το αρχείο της είσπραξης γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Οίκοθεν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. με την εκκαθάριση των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
β) Με το ειδικό ενημερωτικό δελτίο (έντυπο Ε72) από τα αρμόδια τμήματα εισοδήματος όταν κάνουν χειρόγραφη ή μηχανόγραφη εκκαθάριση τροποποιητικής - συμπληρωματικής δήλωσης.
γ) Με το ειδικό ενημερωτικό δελτίο (έντυπο Ε72) από τα Τμήματα Εσόδων και από το Κλιμάκιο της Δ-16, όταν πρόκειται να τακτοποιηθεί λανθασμένη πίστωση.

Στην περίπτωση (α) τα στοιχεία που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. είναι:
_ Κατάσταση ολικής διαγραφής χωρίς πληρωμές που θα συνοδεύεται με ΑΦΕΚ συγκεντρωτικό. Ακόμη για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένη η οφειλή σε μορφή αυτοκόλλητης εττικέτας. Στην κατάσταση αυτή θα εκτελούνται τα ΑΦΕΚ. Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία, αυτοκόλλητες εττικέτες, οι οποίες θα επικολλούνται στα ατομικά δελτία χρεών των φορολογουμένων.
_ Κατάσταση ολικής διαγραφής με πληρωμές, η οποία θα συνοδεύεται με ατομικά ΑΦΕΚ και επιπλέον θα εμφανίζονται κατά ημερομηνία είσπραξης οι πληρωμές του φορολογουμένου που έγιναν μέχρι τον προηγούμενο μηνα από το μήνα της εκκαθάρισης. Ακόμη για τις μη χανογραφημένες Δ.Ο.Υ., η κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένη η οφειλή σε μορφή αυτοκόλλητης εττικέτας, πάνω στην οποία θα εκτελούνται τα ατομικά ΑΦΕΚ.
Για τις μη μηχανογραφημένες ΔΟΥ και Τοπικά Γραφεία, αυτοκόλλητες εττικέτες.
_ Κατάσταση μερικής διαγραφής, η οποία θα συνοδεύεται με ατομικά ΑΦΕΚ και επιπλέον θα εμφανίζονται κατά ημερομηνία είσπραξης τυχόν πληρωμές που έγιναν μέχρι τον προηγούμενο μήνα από το μήνα της εκκαθάρισης. Για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι οφειλές σε μορφή αυτοκόλλητης εττικέτας, τα ποσά αυτής θα εισάγονται στο σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει.

Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία αυτοκόλλητες εττικέτες.
Στις περιπτώσεις (β) και (γ) το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα εκδίδει:
_ Κατάσταση διαγραφής χωρίς ΑΦΕΚ γιατί αυτά θα εκδοθούν από τα Τμήματα Εισοδήματος στο μέρος που αφορά την περίπτωση β, στην οποία θα εμφανίζονται κατά ημερομηνία είσπραξης οι τυχόν πληρωμές που έγιναν μέχρι τον μήνα της διαγραφής του φορολογουμένου.
Η κατάσταση αυτή θα συνοδεύεται για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. με άλλη κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι οφειλές σε μορφή αυτοκόλλητου και για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. και Τοπικά Γραφεία σε αυτοκόλλητες εττικέτες.
Σε περίπτωση, που φορολογούμενος, πληρώσει μετά τη διαγραφή του από το αρχείο της είσπραξης, εμφανίζεται στην κατάσταση υπερεισπράξεων του μήνα της καταβολής να δικαιούται επιστροφής με την ένδειξη στο δεξιό μέρος της κατάστασης (Δ). Και εδώ η επιστροφή του σχετικού ποσού θα γίνει μετά την παρακράτηση τυχόν ληξιπρόθεσμων χρεών του.

Ζ. Τακτοποίηση διαφορών λογαριασμού ΤΕΔΔΜΤ (753).

Σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης διαφορών του λογ/σμού ΤΕΔΔΜΤ σε ημερήσια και μηνιαία βάση σας πληροφορούμε τα εξής:
α) Εστω ότι στο δελτίο διαχειριστή στις 9.10.1993 έχει καταχωρηθεί ποσό δρχ. 100.000 για μηχανογραφικές εισπράξεις και από τον έλεγχο που έκανε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ότι τα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης έχουν συνολικό ποσό δρχ. 102.000, το οποίο εμφανίζεται στο δελτίο συμφωνίας της ημέρας αυτής. Η διόρθωση θα γίνει την ημέρα που γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία σας η διαφορά στο δελτίο του διαχειριστή ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ Α 100.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Β 50.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Γ 80.000


ΣΥΝΟΛΟ 230.000 230.000

ΜΗΧ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 50.000
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 9.10.1993 + 2.000


ΣΥΝΟΛΟ 52.000 52.000


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 282.000

Αν η τακτοποίηση αυτή, γίνει στον ίδιο μήνα είσπραξης δεν θα παρουσιάσει ο λογαριασμός 753 διαφορά στην κατάσταση μηνιαίων λογ/σμών. Αν γίνει σε διαφορετικό μήνα από τον μήνα της είσπραξης, τότε θα εμφανισθεί η διαφορά των 2.000 στο λογαριασμό 753 και θα γραφεί στην κατάσταση μηνιαίων λογαριασμών η παρατήρηση "η διαφορά οφείλεται σε τακτοποίηση μήνα....". Επειδή ο μήνας της είσπραξης θα παρουσιάσει διαφορά θα γραφεί η παρατήρηση "η διαφορά θα τακτοποιηθεί στον επόμενο μήνα".
β) Εστω ότι στο δελτίο του διαχειριστή της 5.9.1993 έχει καταχωρηθεί ποσό δρχ. 10.000 παραπάνω από το συνολικό ποσό των μηχανογραφικών τριπλοτύπων είσπραξης που προέκυψε από τον έλεγχο του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και εδώ η διαφορά θα διορθωθεί την ημέρα που θα σας γνωστοποιηθεί η διαφορά ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ Α 100.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Β 100.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Γ 80.000


ΣΥΝΟΛΟ 280.000 280.000

ΜΗΧ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 150.000
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 5.9.1993 -10.000


ΥΠΟΛΟΙΠΟ 140.000 140.000


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 420.000

Στην περίπτωση που η τακτοποίηση γίνει μέσα στον ίδιο μήνα, δεν θα εμφανίσει διαφορά ο λογ/σμός 753. Αν όμως γίνει σε διαφορετικό μήνα θα γραφούν στις μηνιαίες καταστάσεις των λογαριασμών και στο λογαριασμό 753 του μήνα της είσπραξης και της τακτοποίησης οι πιο πάνω παρατηρήσεις.

γ) Εστω ότι στις 10.5.1993 έχει καταχωρηθεί στο δελτίο του διαχειριστή το ποσό των δρχ. 1.500.000 και σας επιστράφηκαν απίστωτα 15 μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης ή παρακρατήθηκαν από σας γιατί έλειπαν στοιχεία πίστωσης ποσού δρχ. 500.000.
Η τακτοποίηση αυτή θα γίνει στο δελτίο του διαχειριστή την ημέρα που θα λάβετε τα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης και εφόσον οι μηχανογραφικές εισπράξεις καλύπτουν το πιο πάνω ποσό ή άλλως τμηματικά σε διαφορετικές ημέρες.

αα) Τακτοποίηση μέσα στον ίδιο μήνα είσπραξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ Α 100.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Β 250.000
ΕΚΔΟΤΗΣ Γ 500.000


ΕΚΔΟΤΗΣ Δ 500.000 (εισαγωγή 15 μηχ. αποδείξεων είσπραξης σαν διπλότυπα είσπραξης τύπου Α)

ΣΥΝΟΛΟ 1.350.000 1.350.000
ΜΗΧ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1.000.000
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 15 ΜΗΧ. ΑΠΟΔΕΙΞ. ΤΗΣ 10.5.1993 -500.000


ΥΠΟΛΟΙΠΟ 500.000 500.000


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.850.000

Η πιο πάνω τακτοποίηση έγινε σύμφωνα με τα άρθα 80 και 89 του 16/89 Π.Δ. Επίσης η τακτοποίηση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται από τις εισπράξεις του ίδιου του φόρου που έχει δημιουργηθεί η διαφορά αλλά μπορείτε να τακτοποιείτε διαφορές Φ.Ε. με εισπράξεις από Τ.Κ. και το αντίστροφο.
Σε περίπτωση που τα επιστραφέντα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης αφορούν άλλες Δ.Ο.Υ. θα εκδίδετε Γραμμάτια Συμψηφισμού και δεν θα τα συμπεριλαμβάνετε στην ημερήσια κατάσταση του εκδότη.

ββ) Τακτοποίηση μέσα στον επόμενο μήνα της είσπραξης.
_ Παρατήρηση στην κατάσταση μηνιαίων λογαριασμών του μήνα της είσπραξης στο λογαριασμό 753, ότι "η διαφορά θα τακτοποιηθεί τον επόμενο μήνα".
_ Σύνταξη του ημερήσιου δελτίου του διαχειριστή σύμφωνα με τα πιο πάνω.
_ Παρατήρηση στην κατάσταση μηνιαίων λογ/σμών του μήνα της τακτοποίησης και στο λογ/σμό 753 ότι, "η διαφορά οφείλεται σε τακτοποίηση διαφορών του προηγούμενου μήνα...."

Η. Τακτοποίηση λανθασμένων πιστώσεων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πιστωθεί λάθος ένα μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης θα ενεργήσετε ως εξής:

1. Πίστωση σε λάθος φορολογούμενο.
Οταν διαπιστωθεί τέτοια περίπτωση με έγγραφό σας στη Δ-16 (Κλιμάκιο) θα ζητάτε την τακτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 153206/4605/27.12.83 του Υπουργού των Οικονομικών.

2. Πίστωση με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
Η διαπίστωση της εκπροθέσμου καταβολής ή της απαλλαγής της προσαύξησης (παράταση κ.λπ.) θα γίνεται από το δικό σας αρχείο των μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης και από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. όταν η είσπραξη έχει γίνει σε άλλη ΔΟΗ ή Τράπεζα και ΕΛ.ΤΑ.
Η τακτοποίηση θα γίνει είτε κατά τη διάρκεια της μηχανογραφικής είσπραξης του Φ.Ε. και των Τ.Κ. ή στο τέλος με τα υπόλοιπα.

Παράδειγμα: Εστω ότι ο Α οφειλέτης έχει αρχική βεβαίωση Φ.Ε. 150.000 δρχ. με βεβαίωση 30/4. Η α δόση πληρώθηκε στις 20/5. Η πίστωση όμως έγινε από παραδρομής στις 2/6 και ο φορολογούμενος πιστώθηκε: Κεφάλαιο δρχ. 48.544 προσαυξήσεις δρχ. 1.456.
Η β δόση θα έχει καθυστερούμενα δρχ. 1.456, προσαυξήσεις καθυστερημένων δρχ. 87, δόση 50.000, σύνολο 51.543. Κατά την πληρωμή της β δόσης μπορεί να γίνει η τακτοποίηση ως εξής:
_ θα εκδοθεί χειρόγραφο μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης με ποσό δρχ. 50.000.
_ θα γίνει με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. οίκοθεν επιστροφή του ποσού των προσαυξήσεων δρχ. 1.456 με ΑΦΕΚ το οποίο στη συνέχεια θα εξοφληθεί συμψηφιστικά με την έκδοση χειρόγραφου μηχανόγραφου αποδεικτικού είσπραξης όπου στο τετράγωνο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ" θα γραφεί το ποσό των 87 δρχ.
Αν η τακτοποίηση της προσαύξησης γίνει τον επόμενο μήνα λήξης της β δόσης τότε στο χειρόγραφο μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης της β δόσης που θα εκδοθεί μέσα στον Ιούλιο ποσού δρχ. 50.000 θα γραφεί στο τετράγωνο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ" το ποσό των δρχ. 87. Το ΑΦΕΚ θα εξοφληθεί και πάλι με χειρόγραφο μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης ποσού δρχ. 1.456 και με διαγραφή προσαύξησης 1.456 Χ 3% = 44 δρχ.
Αν επιλεγεί η τακτοποίηση να γίνει στο τέλος της εφαρμογής αφού παραλάβετε τα υπόλοιπα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα γίνει όπως και πιο πάνω με τη διαφορά ότι ο φορολογούμενος για κάθε δόση που θα πληρώνει μέχρι τη λήξη της εφαρμογής θα εκδίδεται χειρόγραφο αποδεικτικό είσπραξης για το ποσό της δόσης, με διαγραφή προσαύξησης το εκάστοτε ποσό της προσαύξησης του ποσού δρχ. 1.456. Η τακτοποίηση, με επιστροφή της προσαύξησης, στο τέλος της εφαρμογής θα γίνει μόνο για τις Δ.Ο.Υ. που έχουν δική τους μηχανογράφηση. Οι υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. και τα Τοπικά Γραφεία θα ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 119 του Π.Δ. 16/89.

3. Πίστωση με προσαυξήσεις και χωρίς έκπτωση 10%
Πλήρωσε ο φορολογούμενος εφάπαξ με έκπτωση 10% ποσό 150.000 -15.000 = 135.000 δρχ. Από παραδρομή δεν του χορηγήθηκε η έκπτωση γιατί η πίστωση έγινε εκπρόθεσμα ή δεν λήφθηκε υπόψη η λέξη "ΝΑΙ" στα χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης. Η πίστωση εμφανίζει την εικόνα Κεφάλαιο 133.544 και προσαύξηση 1.456. Η τακτοποίηση του λάθους θα γίνει με το τέλος της εφαρμογής στα υπόλοιπα. Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν δική τους μηχανοργάνωση θα κάνουν οικόθεν επιστροφή του ποσού 1.456 με ΑΦΕΚ, το οποίο θα εξοφλήσουν συμψηφιστικά με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α και στη συνέχεια θα διαγράψουν το ποσό της έκπτωσης. Οι υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. και τα Τοπικά Γραφεία θα ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 119 του Π.Δ. 16/89 και στη συνέχεια θα κάνουν τη διαγραφή του ποσού της έκπτωσης.
Επειδή το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα στείλει στους φορολογούμενους προεκτυπωμένα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης θα γίνει σχετική ενημέρωση να μην τα λάβουν υπόψη τους.
Η ίδια διαδικασία θα γίνει και στα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Θ. Παραλείψεις

Παρατηρήθηκε ότι:
1. Ο Α.Φ.Μ. δεν γράφεται στα χειρόγραφα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης του Φ.Ε. και των Τ.Κ. σωστά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Α.Φ.Μ. είναι οκταψήφιος αριθμός συμπεριλαμβανομένων και των τυχόντων μηδενικών στην αρχή του αριθμού.
Γι' αυτό θα γράφετε οπωσδήποτε και τα μηδενικά χωρίς να γράφονται στο τέλος του οι αριθμοί 01,02, 03.

2. Ο αριθμός ειδοποίησης δεν συμπληρώνεται καθόλου και πολλές φορές συμπληρώνεται λανθασμένα. Αυτό θα αντιγράφεται σωστά μόνο από την κατάσταση οφειλετών ή από κάποιο προεκτυπωμένο μηχανόγραφο αποδεικτικό είσπραξης.

3. Παρατηρήθηκε λάθος διαγραφή προσαυξήσεων με αποτέλεσμα να ζημειωθεί πότε το Δημόσιο και πότε ο φορολογούμενος.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή εφαρμογή των πιο πάνω.

Παρακαλούνται οι κ.κ. επιθεωρητές να παρακολουθούν τη σωστή εφαρμογή τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης