Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1227/23.6.1993 Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1227/23.6.1993
Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

ΠΟΛ.1227/23.6.1993 Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1227/23.6.1993 Ο έλεγχος Φ.Π.Α. στους υπόχρεους

Αρθρο 1
Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου
 
1. Σε κάθε Δ.Ο.Υ. συγκροτούνται διμελή συνεργεία προσωρινού ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας, όλων των επιτηδευματιών που υπάγονται στη φορολογία αυτή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν.

2. Ο αριθμός των συγκροτούμενων συνεργείων θα είναι συνάρτηση της σύνθεσης του προσωπικού κάθε Δ.Ο.Υ.

3. Τα συνεργεία των προηγούμενων παραγράφων, που θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία του αρμόδιου επιθεωρητή, θα ορίζονται από τον προϊστάμενο της κάθε Δ.Ο.Υ. Κάθε συνεργείο θα αποτελείται από έναν ελεγκτή, γνώστη των θεμάτων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ως προϊστάμενο, και ένα φοροτεχνικό υπάλληλο, προτασσόμενων εκείνων που έχουν λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Δ/νσης εκπαίδευσης του υπουργείου μας, ο οποίος θα είναι κατηγορίας ΔΕ προκειμένου για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ή ΠΕ προκειμένου για βιβλία τρίτης κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος  με ειδικές γνώσεις του Φ.Π.Α. θα συμμετέχει υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος (Φ.Π.Α.) κάθε Δ.Ο.Υ.


Αρθρο 2
Αντικείμενο ελέγχου

1. Το έργο του ελέγχου θα συνίσταται καταρχήν στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1642/86 και ειδικότερα:
α) Στη σωστή και εμπρόθεσμη υποβολή των προσωρινών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από το έτος 1987 ή από της έναρξης των εργασιών της επιχείρησης μέχρι σήμερα και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
β) Στην εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, σε μια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο για την ορθότητα ή μη αυτού.
γ) Στην ύπαρξη νομίμων παραστατικών στοιχείων για τις υποκείμενες σε Φ.Π.Α. δαπάνες της επιχείρησης ή στην ύπαρξη τυχόν πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.
δ) Στην περίπτωση έναρξης εργασιών μιας επιχείρησης μετά την 1.1.1987 θα ερευνάται εάν έχει υποβάλει ανελλιπώς προσωρινές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
ε) Στον έλεγχο των απαλλαγών που έχουν δοθεί με βάση τις αποφάσεις μας αριθμ. Π. 2869/87, Π. 8271/87, Π. 8272/87 και Π. 1701/87.

2. Σε κάθε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 1642/86, καθώς και του άρθρου 45 του ν. 2065/1992, εφόσον συντρέχει περίπτωση.


Αρθρο 3
Υποβολή στοιχείων

Στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι της 10ης ημέρας του επόμενου μήνα θα υποβάλλεται από κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν με προσωρινό έλεγχο, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου, στη Δ/νση Ελέγχων του υπουργείου Καραγεώργη Σερβίας 10 και θα κοινοποιείται και στη Δ/νση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Σίνα 2-4 Αθήνα.


Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιουλίου 1993".

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης