Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1224/17.6.1993 Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1224/17.6.1993
Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

ΠΟΛ.1224/17.6.1993 Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1224/17.6.93 Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

"1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, προκύπτει ότι, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εσόδων στο Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις με βιβλία α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος των αγορών εμπορεύσιμων αγαθών της οικείας φορολογικής περιόδου, προσαυξημένο με τα πραγματικά μικτά κέρδη που επιτυγχάνει η επιχείρηση κατά την πώληση των αγαθών αυτών ή με τα μικτά κέρδη που προκύπτουν με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών δια του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά μικτά κέρδη.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.2120/1993 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. Πολ.1082/5.9.1993 Ε.Δ.Υ.Ο. για την εφαρμογή του, ορίζεται η διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών μεταξύ των οποίων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

3. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων φορολογικών περιόδων από 1..1.93 και μετά, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, παρέχουμε την έγκρισή μας όπως οι δηλώσεις αυτές να γίνονται αποδεκτές ως ειλικρινείς, κατά το μέρος που αφορούν την εμπορία υγρών καυσίμων, εφόσον το μικτό κέρδος που δηλώθηκε είναι ίσο ή υπερβαίνει το ποσοστό του τέσσερα και μισό στα εκατό (4,5%) επί των αγορών τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την εξυπηρέτηση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και για την περίπτωση που δεν υφίστανται εισφορές, που συνιστούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α.".
    
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης