ΠΟΛ.1043/14.2.1994

Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχώνΣχόλια:


14 Φεβ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1018371/241/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2 ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ Κωδ :
Πληροφορίες : Α. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 143-144)
9521144

ΠΟΛ 1043

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.

1018371/241/Α0012/ΠΟΛ.1043/14.2.1994

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στη συνέχεια της 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφασης Υπ. Οικονομικών, σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινήσεις για την παράγραφο ΙΙ του παραρτήματος, του συνημμένου στην ανωτέρω απόφαση.

1. Στην περίπτωση 4 της παραγρ. ΙΙ (τύπος Record 3) η συμπλήρωση του αριθμού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) στις θέσεις 2 έως 9 του Record θα γίνεται ως εξής:

α) Στη συνήθη περίπτωση που ο Α.Δ.Τ. αποτελείται από ένα γράμμα και έναν αριθμό, το γράμμα θα γράφεται στη θέση 2 του Record και ο αριθμός θα αρχίζει από τη θέση 3 του Record. (Δεν θα παρεμβάλλεται οποιοσδήποτε χαρακτήρας).

β) Στην περίπτωση που ο Α.Δ.Τ. είναι αριθμητικός (Στρατιωτικοί υπάλληλοι κ.τ.λ.) ο αριθμός θα γράφεται στο τέλος του πεδίου (θα τελειώνει στη θέση 9) και το πρώτο ή τα πρώτα πεδία θα είναι κενά (spaces).

2. Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι στην ένδειξη "Κωδικοποίηση του είδους αποδοχών" (θέσεις 78 και 79 του Record) θα πρέπει μετά τον κωδικό αριθμό 13 να συμπεριληφθούν και οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί.
Κωδικός
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 Αποδοχές απαλλασσόμενες κατά 50%
15 Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
16 Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους.
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...

3. Οι ανωτέρω διευκρινήσεις και συμπληρώσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στα αποδεκτά μαγνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης για τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από 1.1.1994 και μετά.Taxheaven.gr