Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1218/11.6.1993 Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1218/11.6.1993
Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών


ΠΟΛ.1218/11.6.1993 Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1218/11.6.1993 Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Σε συνέχεια του μητρώου και της κατάστασης που στάλθηκαν με την πολ.1160/1993 σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ να επιβεβαιώσουν τα κάτωθι:

1. Ότι κοινοποιήθηκαν στο κλιμάκιο του VIES στο ΚΕΠΥΟ οι διορθώσεις του μητρώου των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς των που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών και έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα VIES μέχρι 30.3.1993.

ΙΙ. Ότι ελέγχθηκε η υποβολή "Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων" από τους διενεργούντες ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, καθώς και να αναφέρουν τον αριθμό των επιτηδευματιών - επιχειρήσεων οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει το σχετικό έντυπο (047 - ΦΠΑ) για το πρώτο (1ο) τρίμηνο του 1993 (1.1.93 - 31.3.93) με προθεσμία λήξης υποβολής του την  25.4.1993.

ΙΙΙ α) Εάν διαπιστώθηκε η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών από επιτηδευματίες - επιχειρήσεις οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) να αναφέρουν τον αριθμό αυτών.
β) Εάν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες - δηλώσεις - μεταβολών - μετάταξης για την ένταξη τους στο μητρώο VIES.
ΙV. Εάν ύστερα από έλεγχο της κατάστασης φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν αναζητηθεί από άλλες κοινοτικές χώρες, προέκυψαν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν δηλώσει τη σχετική ενδοκοινοτική συναλλαγή στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, να αναφερθεί επίσης ο αριθμός αυτών, καθώς και η συνολική αξία των μη δηλωθεισών συναλλαγών.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κοινοποιηθούν στην 14η δ/νση ΦΠΑ και Ε.Φ., τμήμα Α΄, γραφείο VIES μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX με αριθ. 3637156 και 3637103) μέχρι τη  30.6.1993.
    
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης