Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1213/3.6.1993 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ� αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 1517/1985.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1213/3.6.1993
Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ� αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 1517/1985.

ΠΟΛ.1213/3.6.1993 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ� αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1213/3.6.93 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ' αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν.1517/1985.

Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας ανακοινώνουμε σε συνέχεια της 1102599/2415/Α0012/πολ.1250/10.11.1992 Δ/γή μας, ότι εφόσον το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο προσωπικό αυτών που έχει ανάθεση ενός ακόμη μαθήματος μισθοδοτείται με τις διατάξεις του ν.1517/1985, από 1/1/92 εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό 50% της καταβαλλόμενης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους (δεύτερο εδάφιο, περίπτωση α, παράγραφος 3, άρθρου 40 ν.δ. 3323/1955).

Επίσης, τονίζεται ότι η εξαίρεση από 1.1.92 κατά 50% από τη φορολογία σύμφωνα με την 1102599/2415/Α0012/πολ.1250/10.11.1992 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών, δεν έχει εφαρμογή σε καμιά άλλη παροχή με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλεται (μισθός, επιδόματα, υπερωρίες κ.τ.λ.) στα παραπάνω πρόσωπα, πλην της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 1517/85.

Τέλος, στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που κοινοποιείται το παρόν, στέλνουμε αντίγραφο της 1023098/266/Α0012/πολ.1095/11.3.1993 Δ/γής του υπουργείου Οικονομικών σχετικής με το θέμα αυτό.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης