Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1201/28.5.1993 Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1201/28.5.1993
Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67.

ΠΟΛ.1201/28.5.1993 Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1201/28.5.93 Χορήγηση βεβαίωσης συναλλαγματικής κάλυψης των ποσών των εισροών των επιχειρήσεων του α.ν. 89/67.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την αριθ. 1088851/4018/πολ.1085/8.3.1993 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι προκειμένου να επιστραφεί ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του α.ν. 89/67 απαιτείται βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία να προκύπτει ότι τα αναγραφόμενα ποσά εισροών καλύφθηκαν με αντίστοιχα ποσά συναλλάγματος, μη υποχρεωτικά εκχωρητέου.

2. Περαιτέρω, όπως μας γνώρισε το Υπ/μα Πειραιά της Τράπεζας Ελλάδος, με τις αριθ. 1963/91, 2010/91 και 2111/92 πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καταργήθηκαν οι εξωλογιστικοί λογαριασμοί που τηρούσαν σ' αυτήν οι εταιρίες του α.ν. 89/67 και συνεπώς η Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να χορηγεί την ανωτέρω βεβαίωση, γιατί δεν διαθέτει τα προς τούτο απαραίτητα στοιχεία.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη βεβαίωση μπορεί να χορηγείται εκτός από την Τράπεζα Ελλάδος και από τις Εμπορικές Τράπεζες οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος, στις οποίες οι ναυτιλιακές και λοιπές επιχειρήσεις του α.ν. 89/67 θα καταθέτουν σχετικά πιστωτικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι, σχετική επί του θέματος είναι η αριθ. 1000789/15001/0012/πολ.1001/4.1.1993 Ε.Δ.Υ.Ο.
    
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης