Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1190/18.5.1993 Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1190/18.5.1993
Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

ΠΟΛ.1190/18.5.1993 Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1190/18.5.93 Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 593/91 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1766/85 για τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας (φορολογητέας) αξίας.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός ισχύει για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.93 (ν.1642/1986, όπως ισχύει, άρθρα 15 παραγρ.3 και 16 παραγρ.3).
Επιπλέον η Υπηρεσία μας εκδίδει εβδομαδιαία δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Φ.Π.Α., το οποίο δημοσιεύεται στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο κα αντίγραφο το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Τέλος, υπό τη μορφή φυλλαδίου η Υπηρεσία μας αποστέλλει ετησίως τα δελτία συναλλαγματικών ισοτιμιών στις Δ.Ο.Υ. προς διευκόλυνση των ελέγχων.
    
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης