ΠΟΛ.1186/11.5.1993

Μείωση προκαταβλητέου φόρου.Σχόλια:


11 Μάι 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1186/11.5.93 Μείωση προκαταβλητέου φόρου.

Με αφορμή ερώτημα που μας έχει υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.δ. 3323/1955, ορίζονται οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να μπορούν οι φορολογούμενοι να ζητήσουν τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, οι διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νομοθετήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνέχεια της 1028994/310/Α0012/ πολ.1071/24.2.1993 διαταγής μας, σας πληροφορούμε ότι οι υπόχρεοι που υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 μπορούν να ζητήσουν τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.δ. 3323/1955.

4. Τέλος, το ποσό του προκαταβλητέου φόρου το οποίο καταβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που λύονται, επιστρέφεται στους δικαιούχους με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις ίδιες διατάξεις δεδομένου ότι η λυθείσα εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει για το στάδιο της εκκαθαρίσεως της.
  

Taxheaven.gr