Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1185/6.5.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1185/6.5.1993
Διάθεση φορολογικών εντύπων.

ΠΟΛ.1185/6.5.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1185/6.5.93 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Η 1006601/48/Α0012/πολ.1022/15.1.1993 απόφαση του υπουργού Οικονομικών συμπληρώνεται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 αυτής προστίθεται περίπτωση η', ως εξής:
"η) Προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στο ποσό των ενενήντα (90) δρχ. ανά πακέτο των 10 τεμαχίων".
β) Στην παράγραφο 3 αυτής προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
"Ειδικώς, για την περίπτωση η΄, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πακέτα των 10 τεμαχίων".
γ) Στην παράγραφο 4 αυτής προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο, νέο δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
"Ειδικώς, για την προμήθεια των εντύπων της περίπτωσης η' της παραγράφου 2, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης