Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1179/11.5.1993 Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1179/11.5.1993
Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.


ΠΟΛ.1179/11.5.1993 Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1179/11.5.1993 Έγκαιρη αποστολή στοιχείων.

1. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές από τις υπηρεσίες του υπουργείου μας (Κεντρικές Ειδικές αποκεντρωμένες και Περιφερειακές) καθυστερούν συστηματικά να στέλνουν στην υπηρεσία μας εγκαίρως τα πληροφοριακά εκείνα στοιχεία που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (αναχωρήσεις ή αφίξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις,  προσλήψεις ή παραιτήσεις κ.λπ.) με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα ενημέρωσης του αρχείου μας.

2. Επίσης, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή των απογραφικών δελτίων και των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων με άμεση συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίησης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2085/1992, οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ως γνωστόν και τη  εντός των μηνών Απριλίου και Μαΐου 1993 σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας (επετηρίδα) και των πινάκων πρακτέων, αντίστοιχα.

3. Το γεγονός ότι, για ορισμένους εκ των υπαλλήλων σας καθυστερεί από την υπηρεσία μας λόγω αναφυησών νομικών δυσκολιών η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2085/1992 και συνεπώς και η αποστολή των δελτίων κατάταξης αυτών, δε θα πρέπει να σας εμποδίσει να μας στείλετε τ' απογραφικά δελτία των υπολοίπων.

4. Μόλις περιέλθουν στην υπηρεσία μας τα δελτία κατάταξης και των ως άνω υπαλλήλων που μέχρι σήμερα δια τους προαναφερθέντες λόγους δεν έχουν καταταγεί από την υπηρεσία μας, να τα διαβιβάσετε και αυτά στην υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν.

5.Τέλος, από τον έλεγχο που έγινε στα απογραφικά δελτία κατάταξης που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία μας διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, έχουν σοβαρές ελλείψεις οι σπουδαιότερες των οποίων είναι: α) δε φέρουν τις υπογραφές των υπόχρεων υπαλλήλων και των προϊσταμένων αυτών όπως σας είχαμε τονίσει με την αριθ. 1012651/184/0001/28.1.93 εγκύκλιό μας, β) δεν επισυνάπτονται τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα παραστατικά: όπως βεβαιώσεις που ν' αποδεικνύουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για την περίπτωση της συνυπηρέτησης των συζύγων ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της ηλικίας και βεβαίωση της οικείας σχολής για τα τέκνα που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

6. Κατόπιν αυτού, εφιστάται η προσοχή των προϊσταμένων των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνεται η παρούσα, όπως λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να δώσουν τις σχετικές οδηγίες και εντολές στους υπαλλήλους που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον οιαδήποτε καθυστέρηση στην ενημέρωση της υπηρεσίας μας, όπως π.χ. το δυσάρεστο φαινόμενο κατά το οποίο η άφιξη ή η αναχώρηση υπαλλήλου να γνωστοποιείται στην υπηρεσία μας μετά την παρέλευση μηνός και πλέον.

7. Οι Επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως εποπτεύσουν και παρακολουθήσουν προσωπικά την εφαρμογή της και ιδιαίτερα την έγκαιρη αποστολή στην υπηρεσία μας των απογραφικών δελτίων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εποπτεύουν και των εκθέσεων αξιολόγησης αυτών, άνευ των οποίων τονίζουμε και πάλι, καθίσταται αδύνατος η υλοποίηση των διατάξεων του Ν.2085/1992.
      
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης