Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1165/27.4.1993 Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1165/27.4.1993
Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.


ΠΟΛ.1165/27.4.1993 Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1165/27.4.93 Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2019/1992 και των άρθρων 44 και 70 του ν.δ. 3323/1955 συνάγεται ότι, ο υπόχρεος που διενεργεί παρακράτηση ή όχι όταν καταβάλλει αμοιβές στο προσωπικό που απασχολεί, υποχρεούται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους να χορηγεί στους δικαιούχους μία μόνο βεβαίωση για τις κάθε είδους αποδοχές που κατέβαλλε. Επίσης υποχρεούται μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους να επιδίδει στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. την οριστική δήλωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

2. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι σε περιπτώσεις μετατροπής εταιριών, που ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διάφορο εταιρική μορφή, αλλάζει δηλαδή νομικό ένδυμα χωρίς αυτή να λυθεί και εκκαθαρισθεί και στη συνέχεια να συσταθεί νέα εταιρία άλλου εταιρικού τύπου.

3. Περαιτέρω το Σ.τ.Ε με την 264/1978 απόφασή του, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 67 του Β.Δ. 174/63 που κωδικοποίησε το ν.2190/1920, των άρθρων 8 και 9 του ν. 3190/1955 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/50, έκανε δεκτό ότι φόρος μεταβίβασης επιβάλλεται όταν λαμβάνει χώρα μετάθεση του εμπραγμάτου δικαιώματος από τον ενεργούντα τη μεταβίβαση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι κατά τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά την ανωτέρω διαδικασία, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και ίδρυση νέου νομικού προσώπου, αλλά μεταβολή απλώς του νομικού προσώπου, αλλά μεταβολή απλώς του νομικού τύπου της υφιστάμενης εταιρίας και συνεπώς η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε. στην Α.Ε., δε συνιστά μεταβίβαση κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 1521/1950. Ομοίου περιεχομένου είναι οι 1508/81, 768/86, 995/86, 2708/86, 4221/86 και 341/1987 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

4. Επίσης με την 76/1987 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του υπουργείου Οικονομικών που έγινε αποδεκτή από τον υπ. Οικονομικών, καθώς και την 131/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1035603/238/Β0013/ΠΟΛ.1122/31.3.1993 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών, γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (76/1987 γνωμοδότηση) με εφαρμογή στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 2190/1920, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου, αλλ' απλώς μετασχηματίζεται ο νομικός τύπος της υπάρχουσας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Το ίδιο έχει γίνει δεκτό και από τη Διοίκηση με της Ε. 451/87 και 1033269/92 Δ/γές.

5. Ακόμα, όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία (υπ. Οικ. Λ.16034/1946, Π.4452/287/1961, Εγκ. 63/1955, ΑΠ 217/1934, Α 13602/535/πολ. 183/1980, 1048970/877/Α0012/πολ.115/1990, ΑΠ 217/1934, Δ.Δ.Φ.Π. 519/1936, 534/1936, 1547/1936) σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, με ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και σύσταση νέου νομικού προσώπου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται με νέο όμως τύπο.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον μετατρέπεται:
α) Ομόρρυθμη εταιρία σε Ετερόρρυθμη εταιρία και αντίστροφα ή
β) Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και αντίστροφα (κατά τις διατάξεις του ν.2190/1920 και ν.3190/1955), πρέπει να υποβάλλεται μια οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του κατά την 31 Δεκεμβρίου υφισταμένου νομικού προσώπου και να χορηγείται μια βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους για όλο το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους 1/1/ -31/12 καθόσον με τις εν λόγω μετατροπές δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο αλλά συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διαφορετική εταιρική μορφή, άποψη που έγινε δεκτή με την 1003831/43/Α0012/29.1.92 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών και στην περίπτωση που μέσα στο ημερολογιακό έτος η ίδια επιχείρηση υπήρξε με τη μορφή δύο νομικών προσώπων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης