Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1041/9.2.1994 Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1041/9.2.1994
Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου


ΠΟΛ.1041/9.2.1994 Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1016174/209/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄

ΠΟΛ 1041

ΘΕΜΑ : Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου.

1016174/209/Α0012/


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1._ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, αν στο συνολικό εισόδημα του φυσικού προσώπου περιλαμβάνεται και εισόδημα από ιδιοκτατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3%.
Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, κατά περίπτωση.

2._ Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του ίδιου νομοθετήματος, ορίζεται ότι, αν στο συνολικό εισόδημα των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών και των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3%. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του υποχρέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3._ Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, επιπλέον του οριζομένου φόρου στις προηγούμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 3% στο
συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήματος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Ο φόρος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήματα από ακίνητα των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3843/1958, του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα αυτά.

4. _ Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 3323/1955, ως εισόδημα από ακίνητα, λογίζεται, σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, αυτό που αποκτιέται από το μισθωτή.

5._ Οπως ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει, στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, το μίσθωμα που καταβάλλεται.

6._ Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα.

7._ Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου αποτελεί το μίσθωμα που αποκτά ο μισθωτής πριν από την έκπτωση του μισθώματος που καταβάλλει στον εκμισθωτή.

8._ Συνεπώς σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου, το ποσοστό 3% του συμπληρωματικού φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/55, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, υπολογίζεται στο ακαθάριστο
εισόδημα από υπεκμίσθωση, δηλαδή στο μίσθωμα που εισπράττει ο υπεκμισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πριν από την έκπτωση του μισθώματος που καταβάλλει στον εκμισθωτή και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης