Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/14.4.1993 Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες.

Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1153/14.4.1993
Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες.

ΠΟΛ.1153/14.4.93 Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες.

1. Για την επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνονται δεκτά μόνο τα πρωτότυπα των νομίμων φορολογικών στοιχείων.
Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Κ.Β.Σ., που έγινε με το Π.Δ. 186/1992, από 1.7.92, νόμιμα φορολογικά στοιχεία είναι και τα αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.

2. Κατ' εξαίρεση, γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, στην περίπτωση που οι αγρότες εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια πώλησης και στην περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν κατατεθεί σε κάποια υπηρεσία. Όταν τα πρωτότυπα έχουν διαβιβασθεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες, η θεώρηση θα γίνεται εκ του αντιγράφου που παραμένει στην υπηρεσία που παρέλαβε από τον αγρότη το πρωτότυπα.

3. Η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται ο ΦΠΑ που επιστρέφεται στον αγρότη, διότι αποτελεί ασφαλιστική εισφορά του αγρότη.

4. Για το έτος 1992, ισχύουν οι κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής του ΦΠΑ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους από το ν. 2093/1992. Δηλαδή:
α) 1,5% για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος IV. του ν. 1642/1986, καθώς και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ίδιου Παραρτήματος,
β) 2,5% για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και
γ) 4% για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.
Οι παραπάνω συντελεστές γίνονται 2,5%, 3,5% και 5% αντίστοιχα, προκειμένου για πωλήσεις σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή μέσω αυτών.

5. Με την ΑΥΟ 1029581/2710/559/ΠΟΛ.1093/3.3.1993, η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων ανέρχεται σε 1.000 δρχ. ανά αγρότη.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ.
    
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης