Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1127/2.4.1993 H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1127/2.4.1993
H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων


ΠΟΛ.1127/2.4.1993 H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1127/2.4.1993 H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Βεβαίωση φόρου εισοδήματος
Η βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων του φόρου εισοδήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με πρώτο μήνα βεβαίωσης τον Μάρτιο. Η ημερομηνία βεβαίωσης θα αναγράφεται πάνω στους χρηματικούς καταλόγους από το ΚΕΠΥΟ.
Για να ενημερώνεστε πόσους χρηματικούς καταλόγους έχετε να βεβαιώσετε κάθε μήνα θα επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 9522631 εσωτ. 250, 270 ή 9591062 και 9587473.
Επίσης του ΚΕΠΥΟ θα σας στέλνει κατάσταση βεβαίωσης με ένα αντίγραφο για ενημέρωσή σας.
Διόρθωση ποσών στους χρηματικούς καταλόγους δε θα γίνεται από τα τμήματα ή γραφεία εισοδήματος. Λάθη που θα διαπιστωθούν θα διορθωθούν μέσω τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων.

2. Καταβολή φόρου εισοδήματος
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/55, όπως αυτή αντικαταστάθηκε την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2065/1992 και σας έχει κοινοποιηθεί, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αρχικών δηλώσεων καταβάλλεται:
Μήνας βεβαίωσης Ποσό Φόρου Δόσεις Λήξη καταβολής δόσης α)
Μάρτιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Μαΐου
1η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Απριλίου
2η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
3η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Αυγούστου α)
Απρίλιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
1η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Μαΐου
2η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Ιουλίου
3η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Σεπτεμβρίου α)
Μάιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουλίου
1η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
2η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Αυγούστου
3η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Οκτωβρίου Το ίδιο θα γίνει αντίστοιχα και για το φόρο που θα βεβαιωθεί τους επόμενους μήνες.

Αν για οποιοδήποτε λόγο φόρος βεβαιωθεί μετά το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες, η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα βεβαίωσης του φόρου και η άλλη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα βεβαίωσης του φόρου.

3. Αποδεικτικά είσπραξης
Για να εισπραχθούν τα έσοδα του φόρου εισοδήματος στο οικείο οικονομικό έτος πρέπει το ΚΕΠΥΟ να ολοκληρώσει την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.
Τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα φέρουν ενσωματωμένα στο αριστερό μέρος τρία αποδεικτικά είσπραξης τύπου Ο (ολική καταβολή χωρίς έκπτωση) και τρία τύπου Δ (καταβολή δόσης).
Το ΚΕΠΥΟ για την ταχύτερη επεξεργασία των αποδεικτικών είσπραξης και στη συνέχεια την έκδοση και αποστολή των δόσεων θα χρησιμοποιήσει οπτικό αναγνώστη. Τα αρχικά αποδεικτικά είσπραξης που είναι μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι ανόμοια σε μέγεθος, με μεγαλύτερο αυτό που έχει την οπτική γραμμή θα προορίζεται για το ΚΕΠΥΟ. Τα αποδεικτικά είσπραξης τύπου Δ-Δ για τη 2η, 3η δόση θα έχουν το ίδιο μέγεθος και αυτά θα φέρουν οπτική γραμμή.

4. Συσκευασία - αποστολή
Όπως και σεις αντιλαμβάνεστε το ΚΕΠΥΟ είναι υποχρεωμένο κάθε μήνα να εκδίδει αποδεικτικά είσπραξης λόγω λήξης δόσεων και για διευκόλυνση του έργου αυτού θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά τα εξής:
α) Τα αποδεικτικά είσπραξης που θα εισπράττονται να έχουν οπωσδήποτε αρίθμηση.
β) Τα αποδεικτικά είσπραξης που θα προορίζονται για το ΚΕΠΥΟ θα γίνονται σε δέματα των 200 τριπλότυπων τις ημέρες που ο αριθμός τους ξεπερνά τα 200 τεμάχια.
γ) Κάθε δέμα των αποδεικτικών είσπραξης θα περιτυλίγεται με το ημερήσιο και όλα μαζί με το ανακεφαλαιωτικό κατά ημερομηνία είσπραξης, με τέτοιο τρόπο, ώστε το είδος φόρου, η ημερομηνία είσπραξης και η ΔΟΥ με το μηχανογραφικό κωδικό αριθμό να είναι εμφανή για να είναι εύκολη η ταξινόμηση και η διαλογή τους από το ΚΕΠΥΟ.
δ) Η αποστολή των δεμάτων των αποδεικτικών είσπραξης στο ΚΕΠΥΟ θα γίνεται αν δεν είναι δυνατόν την ημέρα της είσπραξης οπωσδήποτε την επόμενη ημέρα.
ε) Η συσκευασία των αποδεικτικών είσπραξης θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάνουν στο ΚΕΠΥΟ σε καλή κατάσταση και ακόμη δε θα σημειώνετε και δε θα σφραγίζετε στο χώρο της οπτικής γραμμής.

5. Έκδοση δόσεων
Το ΚΕΠΥΟ θα εκδίδει αποδεικτικά είσπραξης κάθε φορά για τους φορολογούμενους που έχουν λήξη δόσεων και στην τελευταία δόση με τη λήξη της εφαρμογής, θα εκδώσει αποδεικτικά είσπραξης για όλους τους φορολογούμενους που θα έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή.

6. Έκδοση αποδεικτικών είσπραξης τύπο Α'
Από την επόμενη ημέρα λήξης της τελευταίας δόσης η είσπραξη του φόρου εισοδήματος θα γίνεται με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α΄. Η λήξη της εφαρμογής από το ΚΕΠΥΟ εξαρτάται από την τελευταία βεβαίωση και η οποία θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της κατάστασης βεβαίωσης.

Η κατάσταση οφειλετών θα εκδίδεται κάθε μήνα και θα έχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την είσπραξη.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης