ΠΟΛ.1112/12.3.1993

Ένταξη επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων των Κ.Β.Σ., αντί της δεύτερης.Σχόλια:


12 Μάρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1112/12.3.93 Ένταξη επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων των Κ.Β.Σ., αντί της δεύτερης.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ.


Αποφασίζουμε

Εντάσσουμε στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ:
1. Τους εκμεταλλευτές κινητών καντινών, που λειτουργούν υπαίθρια και εξυπηρετούν υπαίθριες μαζικές εκδηλώσεις, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, πολιτιστικές δραστηριότητες, συναυλίες κ.λ.π. Οι επιτηδευματίες αυτοί συνεχίζουν να τηρούν βιβλίο αγορών, όπως τηρούσαν μέχρι 31.12.1992.
2. Τους οπωροπώλες της Βαρβακείου Αγοράς (Αθηνάς και Αρμοδίου - Αθήνα) μέχρι 31.12.1993. Οι επιτηδευματίες αυτοί πρέπει να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας από 1.1.94.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  
  

Taxheaven.gr